Kurzy a výcviky pro pracovníky pomáhajících profesí

Práce se sny v gestalt modalitě

O kurzu Práce se sny je jedním z „oblíbených“ témat v gestalt přístupu. Gestalt psychoterapie je psychoterapeutický směr, který má své kořeny v psychoanalýze, gestalt psychologii a fenomenologii. Inspiruje se také existencialismem, holismem a filozofií. Gestalt terapie klade důraz jak na aktuální prožívání – teď a tady, tak na celkový proces, jímž klient prochází. Terapeut pomáhá klientovi… více

Autogenní trénink

O kurzu Autogenní trénink je evropskou, tradiční a nejrozšířenější tréninkovou metodou založenou na relaxaci. Stejně jako ostatní relaxační metody vychází z poznatků o vzájemné souvislosti mezi třemi faktory: psychickou tenzí, funkčním stavem vegetativní nervové soustavy a napětím svalstva. Jelikož tonus kosterního svalstva lze vůlí měnit, je zde dána možnost využití záměrné svalové relaxace k dosažení psychického… více

Aromaterapie proti stresu

O kurzu Aromaterapie je holistická metoda, která pracuje s tělem i duší klienta. V odvětví tzv. aromapsychologie využíváme toho, čichové nervy vedou z nosu přímo do limbického systém. Ten je spojen velmi silně s emocemi, pamětí a nevědomím. Člověk reaguje na vůni v čase rychlejším než jedna vteřina. A nemůže si racionálně rozhodnout, zda mu… více

Práce s emocemi v gestalt přístupu

O kurzu Emoce jsou relativně krátké epizody vzájemně souvisejících koordinovaných změn a jsou evolučně starší než rozumové jednání. Emoce nás doprovázejí od narození až po okamžik smrti. Kdo z nás s nimi občas nemá problémy… Na kurzu Práce s emocemi se podíváme na možnosti práce s emocemi z pohledu Gestalt přístupu. Termín: 20.2.2018 v Ostravě Čas: 9.00… více

Základní relaxační techniky

O kurzu Relaxace znamená tělesné a psychické uvolnění. Prostřednictvím relaxačních technik uvolňujeme svalové napětí a současně dochází také k uvolnění psychického napětí. Oba typy napětí spolu úzce souvisí. Dovednost uvolnit se, relaxovat, je předpokladem duševního zklidnění, psychické rovnováhy a harmonie. Říká se, že člověk, který umí relaxovat, má pevnější duševní i tělesné zdraví, lepší pracovní… více

Zvládání stresu: Prevence vyhoření

O kurzu Zveme Vás na kurz Zvládání stresu: Prevence vyhoření, na kterém se seznámíte s důsledky stresu a technikami prevence vyhoření a formou interaktivního cvičení (relaxace a další) si techniky prakticky vyzkoušíte. Termín: 14.11. 2017 OBSAZEN! 15.12.2017 OBSAZEN! 16. 1. 2018 BRNO – přijímáme přihlášky 9. 2. 2018 OSTRAVA – přijímáme přihlášky Čas: zahájení 8:30 nebo 9:00… více

Systemická práce s dětmi a dospívajícími

O kurzu Kurz Systemická práce s dětmi a dospívajícími s akreditací MPSV nabízí základní seznámení s teorií a praxí systemického na řešení zaměřeného rozhovoru aplikovaného na práci s dětmi a s dospívajícími, případně s rodinami, které s problematikou dětí a dospívajících přicházejí. Program vychází převážně ze systemického přístupu, nabízí a podporuje rozvoj vědomostí a trénink… více

Systemická práce s rodinou

O kurzu Kurz Systemická práce s rodinou pořádaný ve spolupráci se Vzdělávacím a tréninkovým instituem HERMÉS Group, Praha, s akreditací MPSV. Kurz vychází ze systemického způsobu práce s klienty, nabízí rozvoj vědomostí a trénink dovedností potřebných pro praxi pomáhajících profesionálů, kteří pracují s rodinami. Termín: 28. -29. 8. a 18. – 19. 9. Brno – zrušeno Čas: 1. den… více

Psychiatrické minimum pro pomáhající profese

O kurzu Kurz Psychiatrické minimum pro pomáhající profesionály pořádaný ve spolupráci se Vzdělávacím a tréninkovým instituem HERMÉS Group, Praha, s akreditací MPSV. Již 14. běh osvědčeného programu poskytne pomáhajícím profesionálům základní porozumění jednotlivým obrazům duševních poruch a umožní  tak pracovníkům specifické ladění přístupu ke klientům s psychiatrickou diagnózou či psychickými problémy. Termín: 7. – 8. 2. 2017… více

Typologie rozhovorů a strategie jejich vedení

O kurzu Kurz Typologie rozhovorů a strategie jejich vedení pořádaný ve spolupráci se Vzdělávacím a tréninkovým instituem HERMÉS Group, Praha, s akreditací MPSV. Pomáhající profesionálové se na kurzu seznámí se základními koncepcemi rozhovorů, což jim umožní zasvěcenější komunikaci se všemi, s nimiž během své práce přijdou do kontaktu. Termín: 30. – 31. 3. 2017 Čas:… více