Kurzy a výcviky pro pracovníky pomáhajících profesí

Práce s emocemi v gestalt přístupu

O kurzu Emoce jsou relativně krátké epizody vzájemně souvisejících koordinovaných změn a jsou evolučně starší než rozumové jednání organismu. Doprovázejí nás od narození až po okamžik smrti. Kdo z nás s nimi občas nemá problémy… Na kurzu Práce s emocemi se podíváme na možnosti práce s emocemi z pohledu Gestalt přístupu. Termín: 30.1.2018 v Brně 20.2.2018… více

Systemická práce s dětmi a dospívajícími

O kurzu Kurz Systemická práce s dětmi a dospívajícími s akreditací MPSV nabízí základní seznámení s teorií a praxí systemického na řešení zaměřeného rozhovoru aplikovaného na práci s dětmi a s dospívajícími, případně s rodinami, které s problematikou dětí a dospívajících přicházejí. Program vychází převážně ze systemického přístupu, nabízí a podporuje rozvoj vědomostí a trénink… více

Sebepoznání – sebeřízení a motivace

O kurzu Cílem semináře je osobností rozvoj účastníků porozumění sebe samému a druhým. Prostřednictvím vlastního zážitkového učení si účastníci ujasní své silné stránky, na kterých mohou stavět a určí prostor pro osobnostní rozvoj a poznají, jak sami ovlivňují vztahy se svým okolím. Seminář probíhá interaktivní formou – moderovaná diskuze, modelové situace, brainstorming, ukázky technik a… více

Koučink ve výchově a vzdělávání

O kurzu Cílem kurzu Koučink ve výchově a vzdělávání je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s  technikami koučování ve vzdělávání a výchově. Účastníci si na seminářích prohloubí své schopnosti a dovednosti z oblasti pedagogické psychologie a pozitivní psychologie, na kterých koučink staví, a z oblasti kariérového poradenství. Naučí se „na řešení zaměřené“ techniky koučování jednotlivců, kolektivu, skupiny. Vedoucí… více

Typologie rozhovorů a strategie jejich vedení

O kurzu Kurz Typologie rozhovorů a strategie jejich vedení pořádaný ve spolupráci se Vzdělávacím a tréninkovým instituem HERMÉS Group, Praha, s akreditací MPSV. Pomáhající profesionálové se na kurzu seznámí se základními koncepcemi rozhovorů, což jim umožní zasvěcenější komunikaci se všemi, s nimiž během své práce přijdou do kontaktu. Termín: 30. – 31. 3. 2017 Čas:… více

Systemická práce s rodinou

O kurzu Kurz Systemická práce s rodinou pořádaný ve spolupráci se Vzdělávacím a tréninkovým instituem HERMÉS Group, Praha, s akreditací MPSV. Kurz vychází ze systemického způsobu práce s klienty, nabízí rozvoj vědomostí a trénink dovedností potřebných pro praxi pomáhajících profesionálů, kteří pracují s rodinami. Termín: 28. -29. 8. a 18. – 19. 9. Brno – zrušeno Čas: 1. den… více

Využití karet při práci s klienty aneb Kreativní přístup v kariérovém poradenství

O kurzu Na kurzu Využití karet při práci s klienty se seznámíme s možnosti využití různých typů karet (obrazové, žolíkové, emoční, abstraktní apod.) při práci s lidmi. Zaměříme se na osobní prožitek, který následně převedeme do prakticko-teoretického ukotvení. Termín: 6. 1. 2018 Čas: 8.30 – 15.30 Brno Místo konání: Brno: Příkop 27/2a, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice Maximální… více

Základní relaxační techniky

O kurzu Relaxace znamená tělesné a psychické uvolnění. Prostřednictvím relaxačních technik uvolňujeme svalové napětí a současně dochází také k uvolnění psychického napětí. Oba typy napětí spolu úzce souvisí. Dovednost uvolnit se, relaxovat, je předpokladem duševního zklidnění, psychické rovnováhy a harmonie. Říká se, že člověk, který umí relaxovat, má pevnější duševní i tělesné zdraví, lepší pracovní… více

Setkání pod ČAPkou

Zveme na Setkání pod ČAPkou členy i nečleny České asociace pro psychoterapii, psychoterapeuty i psychology, a všechny, kteří se zajímají o dění v oblasti české psychoterapie. Hostem, který povede diskusi, je MUDr. František Matuška Obsah Sekání pod ČAPkou: informace o dění v ČAP, prostor pro presentaci myšlenek i toho, co se kolem nich dělo a děje, otázky… více

Supervizní seminář

O semináři Supervizní seminář nabízí supervize sloužící k profesionalizaci práce pomáhajících profesionálů, získání nadhledu nad případy, které profesionálové aktuálně řeší a možnost přemýšlení nad „pomáháním“ v širších souvislostech. Termín: 14. 4. 2016 Čas: 16.00 – 18.00 Délka kurzu: 2 hodiny Místo konání: OSTRAVA, CETERAS – Centrum terapeutických služeb, Dvorní 756/9, Ostrava – Poruba Maximální počet účastníků: 10 Supervizor: MUDr.… více