Kurzy pro pedagogy akreditované MŠMT v rámci systému DVPP

Kariérové poradenství: Osobní portfolio

O kurzu Cílem semináře Kariérové poradenství: Osobní portfolio je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s technikami kariérového poradenství se zaměřením na zpracování osobního portfolia žáka/klienta. Seminář probíhá interaktivní formou – moderovaná diskuze, modelové situace, brainstorming, ukázky technik a jejich rozbor, vlastní práce. Termín: 15. 2. 2018, zahájení v 8:30, od 8:00 prezentace účastníků Místo: Ostrava, dvorní… více

Základní relaxační techniky

O kurzu Relaxace znamená tělesné a psychické uvolnění. Prostřednictvím relaxačních technik uvolňujeme svalové napětí a současně dochází také k uvolnění psychického napětí. Oba typy napětí spolu úzce souvisí. Dovednost uvolnit se, relaxovat, je předpokladem duševního zklidnění, psychické rovnováhy a harmonie. Říká se, že člověk, který umí relaxovat, má pevnější duševní i tělesné zdraví, lepší pracovní… více

Zvládání stresu: Prevence vyhoření

O kurzu Zveme Vás na kurz Zvládání stresu: Prevence vyhoření, na kterém se seznámíte s důsledky stresu a technikami prevence vyhoření a formou interaktivního cvičení (relaxace a další) si techniky prakticky vyzkoušíte. Termín: 14.11. 2017 OBSAZEN! 15.12.2017 OBSAZEN! 16. 1. 2018 BRNO – přijímáme přihlášky 9. 2. 2018 OSTRAVA – přijímáme přihlášky Čas: zahájení 8:30 nebo 9:00… více

Koučovací přístup ve vedení školy (Šablony MŠMT)

O kurzu Cílem kurzu je seznámit účastníky s koučovacím přístupem ve vedení, který mohou využívat při plánování profesního rozvoje učitelů a jako jeden ze stylů vedení podřízených obecně. Výuka probíhá interaktivní formou – účastníci si koučovací styl vedení vyzkouší v rámci modelových situací a tréninku. Termín: termín bude vypsán Čas: 10.00 – 17.00 Délka kurzu: 40 vyučovacích hodin (5… více

Sebepoznání – sebeřízení a motivace

O kurzu Cílem semináře je osobností rozvoj účastníků porozumění sebe samému a druhým. Prostřednictvím vlastního zážitkového učení si účastníci ujasní své silné stránky, na kterých mohou stavět a určí prostor pro osobnostní rozvoj a poznají, jak sami ovlivňují vztahy se svým okolím. Seminář probíhá interaktivní formou – moderovaná diskuze, modelové situace, brainstorming, ukázky technik a… více

Základy koučování

O kurzu Zveme Vás na praktický kurz, na kterém si osvojíte základní principy vedení koučovacího rozhovoru a metodiku koučování sira Johna Whitmorea – GROW. Tento způsob vedení rozhovoru je efektivní strukturou rozhovoru s klienty pro všechny pomáhající profesionály. Inspiraci zde najdou jak manažeři, tak psychologové, sociální pracovníci a pedagogové. Termín: bude stanoven Čas: 9.00 – 16.00… více

Kariérové poradenství: Kariérový koučink

O kurzu Kurz Kariérové poradenství: Kariérový koučink zahrnuje 8 vyučovacích hodin práce v oblasti sebepoznávání, hledání vnitřních zdrojů, práce s vizemi, stanovování cílů a způsobů jejich dosažení za podkladě originálního jednotícího prvku stromu a za využití kombinace přístupů a technik T. Dienera a M.H.Ericksona. Termín: 4. 5. 2018  Ostrava Čas: od 10:00 Brno / od… více

Využití karet při práci s klienty aneb Kreativní přístup v kariérovém poradenství

O kurzu Na kurzu Využití karet při práci s klienty se seznámíme s možnosti využití různých typů karet (obrazové, žolíkové, emoční, abstraktní apod.) při práci s lidmi. Zaměříme se na osobní prožitek, který následně převedeme do prakticko-teoretického ukotvení. Termíny: termín v jednání Ostrava – příjem přihlášek Čas: zahájení 8:30, od 8:00 prezentace účastníků – Brno… více