Sebepoznání a rozvoj sociálních kompetencí

O kurzu

Cílem semináře je osobností rozvoj účastníků porozumění psychosociálním dovednostem u sebe samých. Prostřednictvím vlastního zážitkového učení si účastníci ujasní své silné stránky, na kterých mohou stavět a určí prostor pro osobnostní rozvoj. Tyto předpoklady jsou nezbytné pro další výchovné aktivity s cílem rozvíjet sociální dovednosti žáků, podřízených, klientů.

Seminář probíhá interaktivní formou – moderovaná diskuze, modelové situace, brainstorming, ukázky technik a jejich rozbor, vlastní práce.

 • Termín30. 11. – 1. 12.2017 Ostrava
 • Čas: 8.30 – 15.00
 • Délka kurzu:16 vyučovacích hodin (2 dny)
 • Místo konání: CETERAS – Centrum terapeutických služeb, Dvorní 756/9, 708 00 Ostrava-Poruba
 • Maximální počet účastníků: 15
 • Akreditace kurzu:MŠMT DVPP č. MSMT- 6215/2017-2-474
 • Lektor kurzu: PhDr. Sylvie Navarová
 • Cena kurzu: 5.200 Kč, pro studenty sleva 10% (do poznámky v přihlášce uveďte titul slevy)

Cíle kurzu

 • Stanovení silných stránek a prostoru pro osobní rozvoj.
 • Individuální ujasnění si způsobu přijímání inovací ve vzdělávání prostřednictvím sebepoznání a sebepojetí.
 • Dovednost pracovat s různorodým kolektivem žáků díky efektivní komunikace, zvládání konfliktních situací a schopnosti zaujmout prezentovanými projekty.
 • Ujasnění si, jak předcházet nedorozumění mezi kolegy, žáky, s rodiči.

Obsah

 • Vymezení pojmu sociální a osobnostní rozvoj a stanovení učebního cíle
 • Sebepoznání, sebereflexe (znalost slabých a silných stránek)
 • Komunikační dovednosti
 • Řešení problémů a spolupráce
 • Prezentační dovednosti

Komu je kurz určen

V rámci Šablon je program je určen pedagogickým pracovníkům mateřských škol a středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků.

Číslo a název aktivity: I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin, SC 1 (02.3.68.1)

Číslo a název aktivity: III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin, SC 2 (02.3.68.2)

Info o lektorovi: PhDr. Sylvie Navarová

Platební a storno podmínky

Přihláška na kurzPole označená * jsou povinná.