Tisková zpráva – Setkání pod ČAPkou (Česká Asociace pro Psychoterapii) proběhlo v Ostravě!!!

V Ostravě to žije a ožívá také psychoterapeutické dění na Severní Moravě. 13. 4. 2016 proběhlo historicky 1. Setkání pod ČAPkou (Česká asociace pro psychoterapii), které organizovala PhDr. Sylvie Navarová, ostravská členka ČAP, která pro setkání nabídla prostory svého Centra terapeutických služeb (CETERAS). Setkáním psychoterapeutů členů i nečlenů ČAP provázel MUDr. František Matuška, člen výboru ČAP, primář Psychoterapeutické kliniky HERMÉS Group, Praha.

Diskuse zúčastněných běžela svižně od vzniku ČAP, jejich cílů a poslání, přes aktuální zprávy, možnosti zapojení regionálních psychoterapeutů do dění v ČAP, aniž by museli za děním jezdit do Prahy, až po chystané akce, mezi něž patří jak další plánovaná regionální Setkání pod Čapkou (Brno), tak zejména na září 2016 připravovaná 4. konference ČAP s názvem Identita české psychoterapie.

A také v Ostravě určitě další Setkání pod ČAPkou bude. Stačí sledovat webové stránky www.czap.cz.

Setkání pod ČAPkou v Ostravě 20160413_180927  20160413_184229

 

20160413_181245

Tisková zpráva_Setkání pod ČAPkou_Ostrava_pdf