INFO K ORGANIZACI KURZŮ A KONZULTACÍ

Milí klienti, zdravotní situaci v České republice sledujeme a jsme připraveni na ni pružně reagovat.

I když je stále možné setkávání se osob do počtu 30, přesto jsme se pro zdraví nás všech rozhodli kurzy s daty realizace do 7.4.2020 realizovat distanční formou. Jde zejména o kurzy INTECO – Integrativní koučKoučink ve výchově a vzděláváníKariérové poradenství a koučováníPrezentační dovednosti a přesvědčivý projev, u ostatních posunujeme datum realizace (kurzy Kariérové poradenství a koučování zahájíme v srpnu). Kurzy později v dubnu prozatím ponecháváme dle plánu, příp. změny budeme ihned publikovat a komunikovat s klienty.

Individuální konzultace i nadále poskytujeme osobní a nově on-line (Skype, WhatsApp, FB).

Tým CETERAS, 14.3.2020, 11:00 hod.