Absolvovali jsme další vzdělávání v hypnóze

Jana Zouharová a Sylvie Navarová absolvovaly pokračovací kurz Hypnózy II. v Kroměříži a tím pádem mají kompletní portfolio v oblasti hypnoterapie, které je vůbec v České republice možné získat (Psychoterapie a hypnoterapie M. H. Ericksona + Kroměřížské kurzy klasické hypnózy).

Obě naše psycholožky jsou zapsány v Adresáři hypnoterapeutů Kroměřížských kurzů i seznamu absolventů psychoterapeutického výcviku v hypnoterapii HTS.

Těším nás, že tak klientům můžeme nabídnout takový přístup, který jim bude užitečný a povede k žádoucí změně.