Blog

Kazuistika: Neuro-vývojová stimulace pomohla dosáhnout významného pokroku

Úvod

Neuro-vývojová stimulace představuje efektivní metodu, která pomáhá dětem s problémy v oblasti koordinace těla, rovnováhy a propriocepce. Představujeme vám případ Aničky, devítileté dívky, která díky tomuto cvičení dosáhla významného zlepšení ve svém fyzickém i kognitivním vývoji.

Krizová intervence

Krizová intervence je odborná práce s klientem zažívajícím akutní stres (krizi), který může být vyvolán různým způsobem. Cílem je minimalizovat negativní dopad krize na jedince a předcházet možným dlouhodobým psychickým problémům. Tento článek se zaměřuje na základní principy krizové intervence, vysvětluje pojem krize a popisuje situace, ve kterých je krizová intervence nejčastěji využívána. Je určen pro odborníky v oblasti psychologie a sociální práce, kteří se mohou setkat s krizovými situacemi ve své praxi.

O koučování

Koučování je kolaborativní proces, ve kterém kouč podporuje klienta v dosahování jeho osobních a profesionálních cílů. Využívá k tomu rozvoj sebepoznání, odhalování vlastního potenciálu a překonávání bariér. Tento proces se opírá o cílené otázky, aktivní naslouchání a zpětnou vazbu s cílem motivovat a podnítit klienta k akci a zlepšení výkonu v souladu s jeho hodnotami a ambicemi. Koučování je založeno na přesvědčení, že klient je expertem na svůj život a práci a má v sobě zdroje potřebné k dosažení svých cílů.

Primitivní (primární) reflexy a jejich přetrvávání

Primitivní reflexy jsou automatické reakce přítomné od narození, které by se přirozeně měly inhibovat nebo integrovat, jak dítě roste. Tyto reflexy jsou důležité pro přežití kojence v prvních fázích života, pomáhají při krmení, ochraně a vývojových milnících. Pokud však tyto reflexy přetrvávají za typický věk integrace, mohou narušit motorický vývoj, senzorické vnímání a kognitivní funkce, což může vést k různým potížím v pozdějším věku.

Alena Skotáková hostem podcastu o Neuro-vývojové stimulaci

Co je to Neuro-vývojová stimulace? K čemu nám jsou primitivní reflexy dobré a kdy nám mohou život naopak komplikovat? Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. se inhibici primárních reflexů věnuje už řadu let, jak prakticky při cvičením s dětmi u nás v CETERAS, tak výzkumně v rámci své práce na Masarykově univerzitě. Přijala pozvání do podcastu a rozhovor s ní si můžete poslechnout na Spotify kliknutím na tlačítko níže. Přejeme příjemný poslech.

Kariérní poradenství v příbězích

Každý klient, se kterým se setkáváme, má svůj životní příběh, do kterého nás nechává v rámci spolupráce s námi nahlédnout a jehož se na chvíli stáváme součástí. Pojďme se společně podívat na příběhy čtyř klientů kariérového poradenství a koučování.

Alžběta (15 let), žákyně 9. třídy ZŠ. Na její škole nepůsobí vyškolený kariérový poradce, v rámci kariérového poradenství na škole absolvovala pouze exkurzi na Úřad práce a navštívila Veletrh středních škol. 

Hollandova typologie osobnosti a její využití v kariérovém poradenství

Hollandova typologie osobnosti, také známá jako RIASEC model, je jedním z nejznámějších a nejčastěji používaných nástrojů v oblasti kariérového poradenství. Tato typologie, vyvinutá americkým psychologem Johnem L. Hollandem, se zaměřuje na identifikaci profesních preferencí jednotlivců a pomáhá jim lépe porozumět svým zájmům a předpokladům v pracovním prostředí.

Kariérní poradenství: navigace na cestě k úspěchu

Kariérní poradenství je fascinující oblast, která spojuje lidi s jejich životním posláním a profesními cíli. Je to proces, který pomáhá jednotlivcům objevit své profesní zájmy, schopnosti a hodnoty a pomáhá jim vytvořit plán, jak dosáhnout svých kariérních cílů. Tento proces může zahrnovat poskytování informací o různých povoláních, pomoc při výběru vzdělání a školení, podporu při hledání zaměstnání a strategie pro kariérní růst a rozvoj. Mnohdy je jeho cílem samotné nalezení a definování kariérního cíle, tedy objevení toho, kým chce klient v profesním životě být.  

Koučování dětí jako cesta k růstu, rozvoji a řešení problémů

V dnešní době prudkých změn se stále více uznává význam koučovacího přístupu a koučování dětí jako efektivní metody pro podporu jejich růstu, sebedůvěry a schopnosti řešit výzvy. Pro odborníky pracující s dětmi, ať už pedagogy nebo psychology, je zásadní disponovat nástroji, které respektují specifika dětského vývoje a zároveň podporují jejich individuální potřeby. 

 

Mindfulness jako klíč k duševnímu zdraví​

Mindfulness, neboli všímavost, je koncept s hlubokými kořeny v buddhistické meditaci, který se v posledních desetiletích stává stále populárnější v západním světě, zejména v oblasti psychického zdraví. Jde o praxi, která se zaměřuje na udržování vědomí a pozornosti k současnému okamžiku s otevřeností, zvědavostí a bez soudů.

Sebepoškozování

Sebepoškozování je citlivým tématem, které ovlivňuje mnoho dospívajících a mladých lidí. Jedná se o behaviorální vzorec, kdy jedinec úmyslně způsobuje poškození svému tělu, jako je řezání, popálení nebo jiné formy fyzického ubližování. Pro dospívající může být sebepoškozování způsobem, jak vyjádřit a zvládat emocionální bolest, stres nebo psychické obtíže. Jak můžeme sebepoškozování chápat a jakým způsobem můžeme pomoci těm, kteří se s ním potýkají?

Úzkostné panické ataky: projevy a možnosti řešení

V minulém článku jsme popsali co to je úzkost a jaké jsou její projevy a možnosti zvládání. Nyní se blíže zaměříme na panickou ataku.

Úzkostné panické ataky jsou komplexní projevy úzkostné poruchy, se kterými se potýkají miliony lidí po celém světě. Tyto ataky mohou mít výrazný vliv na každodenní život a kvalitu života, ale s odpovídajícím přístupem a léčbou je možné je zvládnout.

Úzkost: projevy a možnosti zvládání

Co je úzkost?

Úzkost je přirozená emoční reakce charakterizovaná pocitem nervozity, obav, nebo strachu. Je to normální součást lidského zážitku, která se stává problémem, když je úzkost nadměrná nebo neúměrná situaci. V takovém případě může ovlivňovat naše každodenní fungování a vyžadovat odbornou pozornost.

Koučování dětí s kreativní sadou Dračí učení: posilování sebedůvěry a rozvoj dovedností

Koučování dětí je mocným nástrojem pro podporu jejich osobního a emocionálního růstu. V dnešním článku se zaměříme na přístup orientovaný na řešení (v originále Solution Focus Approach) a jeho využití při koučování dětí, přičemž se budeme opírat o kreativní sadu Dračí učení.

Tato sada zahrnuje obrázkové karty, pracovní listy, samolepky, leporelo se škálou (numerickou i obrázkovou) a hlavně metodiku koučování dětí.  Děti na jejich cestě a při řešení problémů provází postava malého dráčka.

Rozvoj dětského mozku: přetrvávající primární reflexy a jejich vliv u dětí

Dětský vývoj je fascinujícím procesem plným změn a objevů. Jedním z klíčových aspektů této cesty je zrání mozku a nervového systému, které ovlivňuje celkový rozvoj dítěte. V tomto článku se zaměříme na primární reflexy, které jsou základem pro motorický vývoj dítěte, a na potíže, které mohou vzniknout, pokud tyto reflexy přetrvávají déle, než by měly.

Návrat k Well-Beingu: Jak zlepšit naše duševní zdraví v těžkých časech

Poslední tři roky byly pro mnohé z nás zkouškou psychické odolnosti a trpělivosti. Pandemie COVID-19, válečný konflikt na Ukrajině a další události doma i ve světě připravily pro naše duševní zdraví zatěžkávací zkoušku. Děti a dospívající nejsou výjimkou. Naopak. Ukázalo se, že jsou skupinou, na které mají všechny tyto události největší dopad. Na tento fakt reagují i různé programy a školy, které well-being zahrnují do svých osnov a kladou na něj větší důraz, než tomu bývalo dřív. 

Nenásilná komunikace: Klíč k úspěšné práci s dětmi a dospívajícími

V práci s dětmi a dospívajícími je komunikace základním prvkem pro budování důvěry, porozumění a harmonických vztahů. Nenásilná komunikace (NVC – Non-Violent  communication) se stává stále více ceněným nástrojem pro pedagogy, rodiče a všechny, kteří mají zájem o zdravý vývoj mladých lidí. Co je však NVC a jak může pozitivně ovlivnit práci s dětmi a dospívajícími?

 

Karty Moje kariéra: motivace, potřeby a hodnoty - unboxing

Zatím poslední novinkou v našem e-shopu jsou karty Moje kariéra: motivace, potřeby a hodnoty. Určeny jsou zejména pro oblast kariérového poradenství a koučování. Zajímá Vás, jak karty vypadají a co najdete v krabičce? Krátké video Vás seznámí s jejím obsahem.

Unboxing: Dračí učení

Pojďme se společně podívat, co najdete v krabici kreativní sady Dračí učení.

Krátké video Vás seznámí s obsahem sady Dračí učení.

Dračí učení - kreativní sada pro práci s dětmi a koučování dětí

Koučovací přístup k dětem je téma, které si získává stále více rodičů a profesionálů pracujících s dětmi. Jde totiž o přístup, který se zakládá na respektu k osobnosti a  individualitě dítěte a na vnímavosti k jeho potřebám.  

Na základě práce s dětmi, jejich rodiči a odborníky pracujícími s dětmi vznikla kreativní sada Dračí učení respektující právě tyto zásady. A proč kreativní? Má velmi široké možnosti využití, je flexibilní  a podporuje na řešení orientovaný způsob v mnoha oblastech práce s dětmi. Díky tomu velmi zefektivní učení nových dovedností a komunikaci s dítětem. Pracuje s jeho vnitřní motivací  a nastolí rychleji a efektivněji žádoucí změny.

Neuro-vývojová stimulace a inhibice primárních reflexů

Všechno souvisí se vším, vše je jedno – to platí i v lidském těle. Psychika, tělesná stránka člověka, emoce, smysly, vztahy, všechno funguje dohromady, neoddělitelně…. Stejně jako vývoj dítěte. Když budeme rozvíjet správně tělo, odrazí se to i v myšlení nebo pozornosti. Když budeme správně rozvíjet všechny smysly a ty budou spolu krásně spolupracovat, bude i tělo a mysl schopna naslouchat, a dokonce i poslouchat například paní učitelku ve škole. Zjednodušeně řečeno je tohle podstatou práce s inhibicí přetrvávajících primárních reflexů, tedy Neurovývojové stimulace, kterou nabízíme v CETERAS. Podrobnosti ZDE a také si můžete přečíst referenci maminky, jejíž syn Erik cvičí už několik měsíců.

Zklidňující dýchání 2

Níže Vám nabízíme inspiraci na další dechové cvičení – dýchání do bránice (5 x 2 = 10). Vychází ze stejného principu, jako cvičení popsaná ve článku Zklidňující dýchání, ale třeba Vám bude sedět a vyhovovat více 😉

Cílem dechových cvičení je obvykle zklidnění, a hlavně také dobré okysličení organismu a zbavení ho odpadních produktů – oxidu uhličitého. Každá buňka našeho těla, a hlavně ty mozkové, potřebují pro svou funkci kyslík.

Jak si vybrat psychoterapeuta

Jak se vyznat v džungli poskytovatelů péče o duševní zdraví? Musí všichni psychoterapeuti splňovat stejné podmínky? Když někdo uvádí, že je „terapeut“, znamená to, že je psychoterapeut? Podle čeho si mám toho „svého“ psychoterapeuta správně vybrat? Pro každého může být při výběru důležité něco trochu jiného jiného, pokusíme se však níže shrnout nějaká základní kritéria výběru, která jsou podle nás, důležitá.

Nejasnost ve vymezení role psychoterapeuta – kdo jím je a kdo jím není, vyplývá z chybějící legislativy v této oblasti a je také do určité míry dána „boji“ mezi institucemi, které toto zastřešují. Pokud hledáte psychoterapeuta působícího mimo oblast zdravotnictví, mohou Vám být při výběru nápomocná tato měřítka:

Jak na problémy se spánkem Aneb pár základních tipů, které můžete vyzkoušet, než se objednáte k psychologovi

Někdy spíme lépe, někdy hůře, na kvalitě spánku se odráží naše životospráva a samozřejmě také velkou měrou množství stresu, který přes den zažíváme. Pokud potíže se spánkem přetrvávají delší dobu, což může negativně ovlivňovat naši výkonnost, efektivitu, náladu a kvalitu života celkově, není od věci se zkusit zamyslet a provést pár změn. Potíže se spánkem lze také efektivně řešit psychoterapií a hypnózou. Co můžete sami pro kvalitnější spánek a lepší usínání udělat sami, ještě než se případně rozhodnete k psychologovi objednat?

Krizová pomoc prostřednictvím telefonu, chatu, emailu

V rámci CETERAS poskytujeme konzultace pouze předem objednaným klientům. Doba mezi Vaším objednáním se a domluveným sezením může být různá. Odvíjí se od naší kapacity, počtu klientů, které máme momentálně v péči a do hry občas vstupují také prázdniny a dovolené.

Co tedy dělat ve chvíli, kdy jste se ocitli v náročné životní situaci, kterou už nejste dál schopni zvládat? V tomto případě můžete využít služeb některého krizového centra, nebo využít krizové intervence a podpory, kterou nabízejí krizové linky a linky důvěry. Jejich služby můžete využít bez předchozího objednání, právě ve chvíli, kdy to nejvíce potřebujete.

Kdo je kdo (v péči o duševní zdraví)

K tomuto článku mne dnes ráno navedla diskuse v jedné dámské skupině, kterou jsem přečetla. Do teď jsem měla dojem, že podobných článků jsou všude kupy, zřejmě je jich ale stále málo, tak přispívám i já svou „troškou do mlýna“. Kdo je tedy kdo – psychiatr, psycholog, psychoterapeut – a pro jaké služby ke komu jít?

Poslední, čtvrté, adventní zamyšlení

Čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední fialovou svíci na adventním věnci, tzv. andělskou. Ta představuje mír a pokoj, někdy se jí také říká Láska. Poslední adventní neděle je předzvěst příchodu Vánoc, Štědrého dne, který děti již nedočkavě vyhlížejí. Pro některé je poslední adventní neděle také poslední příležitostí, pro to, aby dohnali, co zatím nestihli, místo poklidného rozjímání tak podléhají stresu a nervozitě. Čtvrtá výzva je tady:

Třetí adventní neděle a třetí adventní „výzva“

Dnes je třetí adventní neděle, které se říká také stříbrná, na adventním věnci dnes zapalujeme třetí svíci, a to růžovou. Této svíci se říká pastýřská, nebo Přátelství či Gaudete (podle vstupní antifony Radujte se! Pán je blízko!), která symbolizuje vzájemnost, bratrství a radost. Radost z toho, že postní období je téměř u konce a advent získává slavnostnější ráz.

Ze symboliky třetí adventní svíce vychází i naše pozvání k třetímu adventnímu zamyšlení se.

Druhé adventní zamyšlení je tu

Druhá adventní neděle připadá letos na 5. 12. 2021, na den, kdy večer chodí Mikuláš, čert a anděl. Tato neděle se nazývá bronzová a druhá svíčka, tzv. betlémská, kterou dnes zapalujeme na adventním věnci symbolizuje lásku. Děti již nejspíš pomocí adventního kalendáře „odpočítávají“ dny do Vánoc a pro nás může být tato neděle prostorem k sebereflexi a „úklidu“.

Začíná advent, přijměte pozvání k prvnímu adventnímu zamyšlení

Dnes je první adventní neděle, je čas zapálit první ze čtyř svíček na adventním věnci. Ať už je pro vás advent, stejně jako tomu bývalo dříve, čas duchovní přípravy na Vánoce, rozjímání a dobročinnosti, nebo je spíš hektickým obdobím spojeným s vánoční výzdobou, úklidem a shonem a nakupování dárků, přijměte pozvání ke krátkému zamyšlení.

Seznamte se s Benem Furmanem a jeho metodikou koučování dětí

Kdo je Ben Furman? Ben Furman je psychiatr, psychoterapeut, kouč a především autor metodiky koučování dětí Kids´Skills. Narodil se v roce 1953 v Helsinkách ve Finsku, jeho prarodiče byli přistěhovalci z Polska a Ukrajiny. Vystudoval medicínu a nejprve pracoval jako praktický lékař, později si udělal specializaci v psychiatrii a psychoterapii. 

O hypnóze s Janou Zouharovou

Rozhovor s naší psychoterapeutkou a hypnoterapeutkou PhDr. Janou Zouharovou, Ph.D. na Rádiu Čas.

Co je to hypnóza? Je hypnóza bezpečná? Na co se dá hypnóza použít? Může do hypnózy vstoupit úplně každý? Na tyto i další otázky odpovídala v rozhovoru PhDr. Jana Zouharová, Ph.D. Zajímají Vás odpovědi? Celý rozhovor si můžete poslechnout na YouTube kliknutím na tlačítko níže. Přejeme příjemný poslech.

Recenze: Přerámování v terapii

PŘERÁMOVÁNÍ V TERAPII: UMĚNÍ VIDĚT JINAK od Marka Tyrrella – útlá knížka plná inspirujících metafor pro terapeutické konverzace i práci v hypnotickém tranzu.

Celkem 111 stran stačilo autorovi, Marku Tyrrellovi, psychoterapeutovi a hypnoterapeutovi, aby popsal příklady přímého, ale převážně nepřímého metaforického přerámování různých témat i typů problémů.

Všechny příklady pocházejí ze skutečných terapeutických sezení a jde o přerámování (v širším než systemickém kontextu), které narušila stávající perspektivu klientů s cílem uvolnit myšlenky spojené s problémovými oblastmi a umožnit tak užitečnou změnu.

Zklidňující dýchání

Jednou z forem relaxačních technik jsou dechová cvičení. Po většinu dne si svého dechu vůbec nevšímáme, můžeme s ním však vědomě pracovat a cíleně ho využít ke zklidnění, třeba když nemůžeme usnout, když jsme ve stresu, nebo zažíváme úzkost. Jsme-li ve stresu, náš dech se zrychlí, je mělčí – dýcháme povrchově do horní části hrudníku nebo jen do podklíčkové oblasti. V případě dechových cvičení toto přirozené spojení využíváme v opačném směru – zklidníme-li dech, zklidníme tím i naši mysl. Místo mělkého dýchání se snažíme dýchat do břicha nebo do spodní části hrudníku.

Autogenní trénink

S autogenním tréninkem jsem se poprvé setkala ještě na škole. V rámci předmětu Duševní hygiena, nás jím prováděl pan profesor Libor Míček. Pana profesora si dodnes dobře pamatuji a to, co si také pamatuji velmi dobře, byly změny, které jsem při pravidelném nácviku během výuky na sobě začala pociťovat. Byl to pro mě tenkrát takový „podivný“ vnitřní klid, na který jsem při svém velmi rychlém životním tempu nebyla vůbec zvyklá, zklidnění myšlenek, kterých jsem tenkrát měla plnou hlavu a občas si dělaly, co chtěly, i celkově jiný pocit v těle… 

Význam motoriky, přetrvávající primitivní reflexy a souvislosti s ADHD a SPU

I když nám psychosomatika říká, že náhody neexistují, k primitivním reflexům a cvičením, které je inhibují jsem se dostala úplnou náhodou. Mám syna s ADHD, se kterým jsme už od narození řešily různé potíže a navštěvovali mimo jiné i neurologa a další odborníky. Zatímco syn má energie stále dost, nám s manželem postupně citelně začala ubývat a tak, když sestra přišla s informací, „že existuje nějaké cvičení pro ADHD dětí, které je zklidňuje“, řekli jsme „sem s tím“. 😊

Jak pomoci rodičům domluvit se tam, kde se nedomluví, aneb asistovaný kontakt.

Ne všechna partnerství a manželství končí happy endem a každý má možnost odejít z nefunkčního vztahu. Co když jsme ale nejen ex-partnery ale současně stále také rodiči? Vztah ukončit můžeme, rodičovství nikoliv. A pokud se jako rodiče, nedokážeme na věcem ohledně péče o děti domluvit, může, mimo jiné, nastoupit i asistovaný kontakt pod vedení vyškoleného odborníka. Co to tedy asistovaný kontakt vlastně je?

Není krize jako krize

Není krize jako krize. Čas od času si snad každý z nás řekne, že „má krizi“, nebo jste se možná setkali s označením jedné poměrně známé krize, a to „krize středního věku“. Jaký je psychologický a psychoterapeutický pohled na krize? Obecně označujeme krizi jako důsledek střetu s překážkou, kterou nejsme schopni vlastními silami, vlastními vyrovnávacími strategiemi, eventuálně za pomoci nám blízkých lidí, zvládnout v přijatelném čase a navyklým způsobem.