Autorské články

Trauma – když tělo a duše nezapomíná

16. 5. 2019 jsem se účastnili konference Trauma – když tělo a duše nezapomíná v Opavě. Představili jsme Ericksonovský a klasický hypnoterapeutický přístup k práci s traumatem. To, jakým způsobem o traumatu přemýšlíme a hovoříme s klientem, určuje, jak budete terapie probíhat. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. publikoval článek Trauma a posttraumatický růst (Psychiatrie pro Praxi 2009;… více

Hodnotící pohovory vs. Rozvojové rozhovory

Cílem článku Hodnotící pohovory vs. Rozvojové rozhovory je nabídnout čtenářům inspiraci pro vedení hodnotících pohovorů jiným způsobem, za využití koučovacího přístupu. Workshop na téma Hodnotící pohovory vs. Rozvojové rozhovory vedla Sylvie Navarová na konferenci KOUČOVÁNÍ BEZ HRANIC pořádané Asociací integrativních koučů, která proběhla ve dnech 19.10. – 20.10. 2018 v Ostravě.   Manažer má na výběr, jak… více

Přednáška a workshop na konferenci Koučink v praxi

První den konference Koučink v praxi končí. Vedly jsme přednášku s kolegyněmi na téma Integrace v koučování a integrace v koučování a workshop o Metaforách, kterými žijeme, kde jsme využili i naše karty STAVY a OBRAZY. Děkujeme kolegyním za sdílení jejich zkušeností s integrací koučování do jejich praxe! Děkujeme Hana Slámová, Petra Svobodníková, Simona Rykalová,… více

Hodnotící pohovory vs. Rozvojové rozhovory

Personalisté a manažeři ve firmách i sociálních organizacích vedou se zaměstnanci tzv. hodnotící pohovory. Nově se hodnotící pohovory dostávají i do školství. Psychologové a kariéroví poradci vedou rozhovory s lidmi běžně. Když pracujeme s lidmi, můžeme analyzovat příčiny problémů, hledat, co je špatně, hodnotit. Taky se pak můžeme pohoršovat nad tím, že se klient nemění,… více

Ovečky, kterým věnujeme čas

Také pracujete s lidmi a pomáháte jim v jejich rozvoji? Chcete, aby energie a čas, jež jim věnujete, byly plnohodnotně využity? Pak je článek právě pro Vás. Představujeme Vám Karty STAVY využívající všem lidem přirozené procesy imaginace a projekce, které pomáhají rozvinout proces spolupráce s klientem užitečným směrem. Inspirací pro vytvoření Karet STAVY pro nás byla kniha Jeffreyho… více

Příběh obrazu aneb Integrativní koučink

„Představte si, že se potkáme za 2 roky, Vy záříte štěstím a povídáte o tom, jak se Vám daří … Klidně si k tomu zavřete oči a vyprávějte.“ Dále se doptávám: „V jakém prostředí se nejčastěji pohybujete? Jaké činnosti děláte? Jaké schopnosti využíváte? Co Vám to přináší? Kým jste? Jak to všechno směřuje k naplnění smyslu Vašeho… více

Hranice koučink a psychoterapie

Hranice koučinku a psychoterapie Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na v současnosti hojně diskutovanou oblast hranic koučinku a psychoterapie. Kde končí koučink a je vhodné pracovat terapeuticky? A jak poznáme, že klient potřebuje jinou formu pomoci než koučink? Co mají koučink a terapie společné? Příspěvek se nad daným tématem zamýšlí a přináší podněty k zamyšlení, jak na tyto otázky… více