ČPZP přispívá svým pojištěncům na psychoterapii

Dobrá zpráva pro pojištěnce zdravotní pojišťovny 205 ČPZP. ČPZP přispívá svým pojištěncům na psychoterapii (u vybraných psychoterapeutů) v rámci preventivního programu Duševní zdraví!

Podmínky:

Cena za konzultaci/sezení:
✓ Maximálně 700 Kč za jednu konzultaci/sezení u psychoterapeuta.
Výše příspěvku ČPZP:
✓ Až 5 x 500 Kč (možné i jednotlivé čerpání).
Kritéria programu na straně terapeuta:
✓ Terapeut musí být absolventem akreditovaného psychoterapeutického kurzu.
Doklad o zaplacení konzultace/sezení:
✓ Za doklad o úhradě považujeme běžný příjmový doklad či fakturu (veškeré zásady čerpání jsou uvedeny na www.cpzp.cz/programy).
✓ Doklad musí obsahovat: jméno, příjmení a rodné číslo (nebo datum narození) pojištěnce, účel vystavení dokladu, cenu, datum zaplacení a identifikační údaje vystavujícího subjektu

Objednejte se u nás 🙂