Diagnostika motorického vývoje dětí

Co je diagnostika motorického vývoje?

Diagnostika motorického vývoje dětí standardizovanými mezinárodně užívanými testy, které hodnotí úroveň motorické způsobilosti vzhledem k normám dané věkové kategorie a dokáží odhalit případnou vývojovou koordinační poruchu dítěte. Testování realizujeme pomocí standardizovaných testů: Test of Gross Motor Development, 3.edice (TGMD-3) a Movement Assessment Battery for Children, 2. edice (MABC-2).

K čemu je diagnostika motoriky dobrá?

Diagnostika motoriky dítěte je vhodná v případě, kdy pozorujete jakékoliv obtíže s koordinací, rovnováhou, nebo jemnou motorikou
Nejdůležitější funkcí motorických testů je zjištění, zda je dítě pouze „nešikovné“, nebo se může jednat již o vývojovou poruchu koordinace (dyspraxii). Ta si totiž zaslouží komplexnější řešení a nastavení vhodného intervenčního plánu. Díky neuroplasticitě dětského mozku se při zahájení vhodné terapie významně zvyšuje šance na minimalizaci následků této poruchy v dospělosti. 
Zároveň je diagnostika motoriky vhodná v případech, kdy je dítě v nějaké oblasti významně popředu oproti vrstevníkům a chcete takové dítě dále cíleně rozvíjet a jeho nadání podporovat. 

Pro koho jsou testy určeny?

Standardizovaný test TGMD-3 je vhodný u dětí, které mají obtíže s koordinací při běhu, chůzi, skákání a manipulaci s míčem. Rovněž je tento test možné použít v případě, kdy u dítěte pozorujete nadání v některé z těchto oblastí. Test dokáže hodnotit jak problematické oblasti a vývojové zpoždění, tak nadání a náskok oproti vrstevníkům. Nevýhodou je, že nehodnotí jemnou motoriku, grafomotoriku a rovnováhu.
Test hrubé motoriky TGMD-3 je určený pro děti ve věku 3-10 let.
 
Standardizovaný test MABC-2 se doporučuje v případě, že máte podezření na vývojové zpoždění psychomotorického vývoje nebo přímo na vývojovou poruchu koordinace (dyspraxii). Pokud jako rodiče pozorujete u dítěte motorické problémy jako je špatná rovnováha, časté zakopávání, neschopnost se naučit složitější pohyby a dovednosti, nebo obtíže při psaní či zavazování tkaniček, je vhodné diagnostikovat motorický vývoj. 
Nebojte se provést diagnostiku motoriky již v předškolním věku. Čím dříve se zahájí cílená pohybová terapie, tím má větší efekt na další kvalitu života dítěte. Zároveň není na hodnocení úrovně motoriky nikdy příliš pozdě. Neřešená porucha koordinace může zejména v období dospívání vést k odmítání pohybových aktivit a provozování sportů. Pohybová aktivita je však nezastupitelnou součástí zdravého životního stylu a její nedostatek vede ke snížení tělesné i duševní pohody, obezitě a celé řadě dalších problémů. 
Test motorické zdatnosti MABC-2 lze provést u dětí ve věku  3-16 let včetně.
 
Závěrečná zpráva je zasílána do 48 hodin od provedení testu a obsahuje kromě podrobného standardizovaného hodnocení motorického profilu dítěte také zprávu pro pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP), případně speciální pedagogické centrum (SPC), dále pro vzdělávací zařízení dítěte (školka, škola) a v případě Vašeho zájmu také pro klinického či školního psychologa, logopeda nebo lékaře (nejčastěji v oblasti pediatrie, nebo neurologie).

Jak diagnostika probíhá?

Test MABC-2
Test obsahuje odlišné úlohy pro každou ze tří věkových kategorií: 3 – 6 let; 7 – 10 let a 11 – 16 let. Dítě individuálně pod vedením certifikovaného examinátora plní 8 jednoduchých pohybových úkolů, které pokrývají tyto tři oblasti: 
1) Manuální zručnost – manipulační dovednosti a grafomotorika, 
2) Míčové dovednosti, 
3) Statická a dynamická rovnováha .
 

Hodnocení je doprovázeno pozorovacím přístupem k percepčně-motorickým aspektům a emočním a motivačním potížím, které může mít dítě ve vztahu k motorickým úkolům. Na dítě není vyvíjen žádný tlak pro dosažení maximálního výkonu. Všechny úkoly jsou koncipovány tak, aby byly pro dítě zábavné a žádná úloha není zaměřena na fyzickou zdatnost.

Test TGMD-3
Dítě plní celkem 13 standardizovaných pohybových testových úloh, které jsou zaměřeny na diagnostiku hrubé motoriky. 
První část hodnotí lokomoční dovednosti dítěte a skládá se z šesti úkolů. Hodnocení hrubé motoriky vychází z požadavků na plynulé a koordinované pohyby těla během provádění jednotlivých pohybových úkolů vzhledem k věku. 
V druhém subtestu jsou v rámci sedmi úloh hodnoceny manipulační dovednosti jedince, které jsou založeny na efektivních způsobech kontroly nad míčem a všeobecné míčové dovednosti. Všechny úkoly jsou koncipovány tak, aby byly pro dítě zábavné a žádná úloha není zaměřena na fyzickou zdatnost.

Jak dlouho diagnostika trvá?

Oba testy jsou přibližně stejně časově náročné. Vlastní testování probíhá asi 40 až 60 minut podle tempa dítěte. Vstupní dotazník pro rodiče doplňuje motorický profil dítěte a trvá asi 15 minut. Celkový čas, který je na diagnostiku potřeba je tedy 60-90 minut.

Co budete potřebovat s sebou?

Pohodlné oblečení, nemusí být nutně sportovní. Sportovní čistá obuv s pevnou podrážkou. Případně malou svačinu a pití. 

Jaká je cena?

Diagnostika motoriky dětí (MABC-2, TGMD-3):  2000 Kč

Test vývojové dyspraxie (včetně zprávy pro SPC, PPP, lékaře): 2300 Kč 

Chcete se objednat?

PhDr. Tereza Možná

E-mail: mozna@ceteras.cz

Telefon: 608 213 093