Dopravně psychologické vyšetření řidičů

 

Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat:

  • držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg, (občanský průkaz + výpis z evidenční karty řidiče);
  • držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.(Dopravně psychologickému vyšetření je držitel výše uvedeného řidičského oprávnění povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let), (občanský průkaz + výpis z evidenční karty řidiče);
  • učitelé autoškol – před zkouškou pro získání profesního osvědčení učitele autoškoly (občanský průkaz + výpis z evidenční karty řidiče);
  • osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění z důvodu dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů („vybodovaní“), (občanský průkaz + výpis z evidenční karty řidiče + posudek o zdravotní způsobilosti ne starší než 30 dní);
  • osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění z důvodu soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel („ZŘMV“), (občanský průkaz + výpis z evidenční karty řidiče + posudek o zdravotní způsobilosti ne starší než 30 dní).

Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy na akreditovaném pracovišti. 

Před psychologickým vyšetřením každý žadatel podepisuje písemný souhlas se zpracováním osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Bez tohoto souhlasu nelze dopravně psychologické vyšetření realizovat.

Psychologické vyšetření zahrnuje rozbor anamnestických údajů o posuzované osobě, údaje o řidičské praxi, rozhovor a vyšetření standardizovanými psychodiagnostickými metodami zaměřenými na psychickou výkonnost a osobnostní vlastnosti.

O výsledku provedeného dopravně psychologického vyšetření vydá psycholog posuzované osobě písemný posudek. Ze závěru posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel, psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo psychicky nezpůsobilá k řízení motorových vozidel. Stejnopis posudku zašle psycholog do 5 pracovních dnů ode dne provedení vyšetření obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia posuzované osoby.

Dopravně psychologické vyšetření trvá přibližně 3 – 4 hodiny. Může probíhat formou individuální i skupinovou.

Na vyšetření byste se měli dostavit včas a v odpovídají fyzické i psychické kondici. Přineste si s sebou:

  • občanský průkaz
  • výpis z evidenční karty řidiče
  • posudek o zdravotní způsobilosti (ZŘMV a vybodovaní)
  • kompenzační pomůcky (brýle, naslouchadlo apod.)

Cena za vyšetření je 2.000 Kč, množstevní sleva dle domluvy (připravíme Vám individuální kalkulaci).

Objednávejte se přes email info@ceteras.cz nebo na telefonu 777 64 98 78.