Dopravně psychologické vyšetření řidičů

 

Jsme akreditovaným pracovištěm Ministerstva dopravy pro provádění dopravně psychologického vyšetření řidičů.

Kdo dopravně psychologické vyšetření potřebuje?

Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat:

 • držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg, (občanský průkaz + výpis z evidenční karty řidiče);
 • držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.(Dopravně psychologickému vyšetření je držitel výše uvedeného řidičského oprávnění povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let), (občanský průkaz + výpis z evidenční karty řidiče);
 • učitelé autoškol – před zkouškou pro získání profesního osvědčení učitele autoškoly (občanský průkaz + výpis z evidenční karty řidiče);
 • osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění z důvodu dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů („vybodovaní“), (občanský průkaz + výpis z evidenční karty řidiče + posudek o zdravotní způsobilosti ne starší než 30 dní);
 • osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění z důvodu soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel („ZŘMV“), (občanský průkaz + výpis z evidenční karty řidiče + posudek o zdravotní způsobilosti ne starší než 30 dní).

Cena za vyšetření je 2.000 Kč, množstevní sleva dle domluvy (připravíme Vám individuální kalkulaci).

Objednávejte se přes email info@ceteras.cz nebo na telefonu 777 64 98 78.

Jak dopravně psychologické vyšetření probíhá?

Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy na akreditovaném pracovišti. 

Před psychologickým vyšetřením každý žadatel podepisuje písemný souhlas se zpracováním osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Bez tohoto souhlasu nelze dopravně psychologické vyšetření realizovat.

Psychologické vyšetření zahrnuje rozbor anamnestických údajů o posuzované osobě, údaje o řidičské praxi, rozhovor a vyšetření standardizovanými psychodiagnostickými metodami zaměřenými na psychickou výkonnost a osobnostní vlastnosti.

O výsledku provedeného dopravně psychologického vyšetření vydá psycholog posuzované osobě písemný posudek. Ze závěru posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel, psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo psychicky nezpůsobilá k řízení motorových vozidel. Stejnopis posudku zašle psycholog do 5 pracovních dnů ode dne provedení vyšetření obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia posuzované osoby.

Jak dlouho trvá a co si mám vzít s sebou?

Dopravně psychologické vyšetření trvá přibližně 3 – 4 hodiny. Může probíhat formou individuální i skupinovou.

Na vyšetření byste se měli dostavit včas a v odpovídají fyzické i psychické kondici. Přineste si s sebou:

 • občanský průkaz
 • výpis z evidenční karty řidiče
 • posudek o zdravotní způsobilosti (ZŘMV a vybodovaní)
 • kompenzační pomůcky (brýle, naslouchadlo apod.)

Jaká je cena?

Cena za vyšetření je 2.000 Kč, množstevní sleva dle domluvy (připravíme Vám individuální kalkulaci).

Jak se objednat?

Objednávejte se přes email info@ceteras.cz nebo na telefonu 777 64 98 78.


Profesní diagnostika a kariérové poradenství

Psychologická diagnostika pro jednotlivce

Poznej sám sebe! Psychologická diagnostika pro jednotlivce může a nemusí předcházet koučování nebo kariérnímu poradenství. Prostě se můžete sami o sobě něco dozvědět, zjistit své silné stránky i rozvojové potřeby. Dotazníky mapují základní charakteristiky osobnosti v kontextu pracovního uplatnění. Vhodné pro klienty se zájmem o seberozvoj nebo v rámci profesní orientace a volby povolání.

Psychologická diagnostika pro firmy

1) psychologická diagnostika uchazečů o zaměstnání

Vybíráte nové zaměstnance? Pomůžeme Vám vybrat ty nejvhodnější pro danou pozici za pomoci psychotestů. Základní zhodnocení osobnostních, interpersonálních a dalších vlastností, dle Vašich požadavků. Zkraťte si hledání a ušetřete si zklamání.

Průběh:

 • Zjištění potřeb zákazníka a vyhodnocení jeho potřeb.
  • Jaká pozice má být obsazena?
  • Jaká je představa ideálního pracovníka pro tuto pozici?
  • Jaké vlastnosti, dovednosti apod. jsou nutné či důležité pro výkon zaměstnání?
 • Zajištění průběhu testování a doporučení nejvhodnějších kandidátů.
 • Možnost vypracování přehledných zpráv ke každému z vybraných uchazečů.
 • Možnost účasti i v dalších kolech výběrového řízení.

2) Psychologická diagnostika v rámci rozvoje stávajících zaměstnanců

Potřebujete zjistit potenciál pro rozvoj Vašeho zaměstnance, nebo zda by mu vyhovovala práce ne jiné pozici? Nebo naopak přemýšlíte o jeho povýšení a chcete zjistit, zda má na další pracovní úkoly?

Tyto a další Vaše požadavky lze řešit v rámci personálního auditu – je možné provést psychologický profil současných pracovníků, posoudit další rozvoj zaměstnance a další vzdělávání pracovníků v organizaci.

Máte-li zájem o diagnostiku pro Vaši firmu, napište nám na info@ceteras.cz, připravíme Vám individuální kalkulaci. Děkujeme.