Hodnotící pohovory vs. Rozvojové rozhovory

Personalisté a manažeři ve firmách i sociálních organizacích vedou se zaměstnanci tzv. hodnotící pohovory. Nově se hodnotící pohovory dostávají i do školství. Psychologové a kariéroví poradci vedou rozhovory s lidmi běžně.

Když pracujeme s lidmi, můžeme analyzovat příčiny problémů, hledat, co je špatně, hodnotit. Taky se pak můžeme pohoršovat nad tím, že se klient nemění, jak my chceme. A tak dobře jsme to s ním mysleli! Nebo můžeme zaměřit pozornost na to, co funguje, na hledání zdrojů a možností řešení, a dát tak klientovi prostor pro jeho vlastní žádoucí změnu. Můžeme vést rozvojové rozhovory.

My se přikláníme ke druhé variantě. Proč? Vycházíme z koučovacího, „na řešení“ zaměřeného přístupu v práci s lidmi, který uplatňujeme jak v přímé práci s klienty, tak i vyučujeme v rámci krátkých i dlouhodobých kurzů koučování. Jsme přesvědčeni, že:

 1. Pokud chceme jakoukoli změnu lidského systému, je velice neefektivní tuto změnu „dodávat intervencí zvenčí“ – nařizováním, trestáním či dáváním rad, pokud jsou nevyžádané.
 2. Člověk je kompetentní a svébytný systém, který nelze libovolně měnit zvenčí, a má vše potřebné ke svému rozvoji v sobě.
 3. Rozvojová práce s lidmi tkví v podněcování, inspiraci a pomoci systému, aby chtěl odhalovat své zdroje, rozšiřovat obzory a změnil se.

A jak to děláme? Koučujeme a pracujeme se sebereflexí. V rozhovoru využíváme např. tyto techniky dle typu klienta a jeho potřeb:

 • otázky typu „představte si“,
 • GROW, rozhodovací otázky,
 • koučovací karty STAVY a OBRAZY,
 • práce se škálou, kolo rovnováhy,
 • neurologické úrovně a práce s hodnotami a smyslem života/existence,
 • mapování kompetencí na cestě životem, práce se zdroji a minulými úspěchy,
 • časová osa vč. práce s prostorem a kotvením za využití smyslů,
 • mindfulness – všímavost.

Chcete se naučit vést rozvojové rozhovory? Přijímáme přihlášky do 9. běhu ročního koučovacího výcviku INTECO – Integrativní kouč, který zahajujeme 15.12.2017 v Ostravě. Více informací naleznete zde.

Autorky:

 • PhDr. Sylvie Navarová, psycholog, kouč, autorka výcviku INTECO – Integrativní kouč
 • PhDr. Jana Zouharová, Ph.D., PCC 2013-2016, psycholog, kouč, autorka výcviku INTECO – Integrativní kouč

Článek publikován v Psychologii Dnes 07-08/2017.