Hypnóza

Hypnózu díky bohaté fantazii spisovatelů a filmových tvůrců provází spousta mýtů, polopravd i lží. Jak to s ní ale ve skutečnosti je?

Hypnóza je léčebná metoda, která kromě naší vědomé, analytické a racionální mysli využívá pro řešení problémů a potíží člověka jeho nevědomí, podvědomí, můžeme říci také „intuici“. Slouží ke zmírnění či odstranění psychických a psychosomatických potíží. Provádí-li ji vyškolený profesionál (psycholog či lékař po absolvování dlouhodobého psychoterapeutického výcviku, obvykle v rozsahu 800 hodin a výcvikem v hypnóze), je naprosto bezpečná. Není možné, že byste mohli v hypnóze jednat proti své vůli či na příkaz jiné osoby, jak můžeme vidět v některých hollywoodských filmech, nebo číst v románech. Účinnost hypnózy, jakožto léčebné metody, byla opakovaně ověřována a potvrzována v mnoha lékařských i psychologických výzkumech.

Naši terapeuti jsou vyškoleni jak v tzv. klasické hypnóze, tak i v rozšířeném pojetí hypnózy dle Miltona H. Ericksona, známého amerického hypnoterapeuta a psychiatra. V tomto přístupu je hypnotický stav (tranz) vysoce individualizovaný, nedirektivní, rozvíjený klientem a provázený terapeutem, během kterého dochází k aktivaci nevědomých zdrojů a celkové orientaci na změny a řešení. Použití hypnózy je účinné a efektivní zejména v případech, kdy vědomé (tzn. „rozumové“ a „logické“) řešení nestačí, nebo není dostatečně účinné. Pomocí hypnózy pak můžeme pracovat na řešení nejen na vědomé, ale i nevědomé úrovni.

Hypnózu je možné použít dle potřeb jako součást individuální psychoterapie, může nebo také nemusí být přítomna v každém sezení. O vhodnosti jejího využití u konkrétního klienta rozhoduje vždy na základě odborného posouzení psychoterapeut.

Hypnóza může být užitečná, pokud Vás trápí např.:

  • nespavost, únava či syndrom vyhoření,
  • úzkosti, nadměrné obavy, strachy a fobie, 
  • projevy stresu a trémy, tetanie,
  • kožní onemocnění, astma, alergie,
  • potíže s trávením, dráždivý tračník, 
  • různé typy psychosomatických onemocnění a „funkčních“ poruch,
  • při zmírňování chronických bolestí,
  • odvykání kouření, podpora v procesu hubnutí apod.

Chcete se objednat na sezení?

K dispozici Vám jsou naši psychoterapeuti:

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.: info@ceteras.cz, tel.: 777 64 98 78

PhDr. Ing. Jan Pokluda: pokluda@ceteras.cz, tel.: 775 32 04 35