Jak se vyrovnat s chronických onemocněním

Byli jsme osloveni časopisem Zdraví jako spolupracovníci on-line poradny uLékaře, abychom se vyjádřili k tématu: Jak se vyrovnat s chronických onemocněním. Celý článek si můžete přečíst v časopise Zdraví.

1. Vyrovnávání se s chronickou nemocí mívá stejně jako u jiných negativních životních událostí různé fáze. Proč je důležité si všemi stádii projít a nesnažit se proces vyrovnání „na silu“ potlačovat?

Psychika je při léčbě jakékoli nemoci velmi důležité. Již bylo provedeno mnoho výzkumů o tom, jak psychická kondice působí na průběh léčby – pozitivní emoce urychlují proces léčení. Chronická nemoc či nemoc se špatnou prognózou je psychicky extrémně náročná. U postiženého člověka se oznámením diagnózy spouští podvědomě proces vyrovnávání se změnou stavu. Tento proces postupuje přes šokovou fázi spojenou z pocity „mimo sebe“, jakoby se vše odehrávalo ve filmu, dále přes fázi hledání smyslu a vysvětlení „proč se to stalo zrovna mi“, fázi popírání a znovuprožívání, kdy se snaha o popření (uzavření se do vzpomínek či snů) střídá s přemítáním, jak „mohlo být všechno jinak, kdyby …“, až po nastolení nové psychické rovnováhy a zaměřením se na dlouhodobou udržitelnost změněné kvality života. Pokud celý přirozený proces neproběhne, v některé fázi se zasekne, může se postižený jedinec dlouhodobě trápit sebezničujícími myšlenkami a jeho kvalita života klesá. V případě vyrovnávání se tzv.“na sílu“, popíráním, potlačováním se v člověku může nahromadit negativní energie ve formě pocitů křivdy a hněvu, které se jednou budou chtít dostat ven. Pak je velmi důležité nemocnému naslouchat a umožnit mu vyrovnat se se ztrátou, kterou změna ve zdraví jistě je, a nastolit tak novou rovnováhu v životě.
2. Okolí nemocného mnohdy neví, jak na diagnózu reagovat, jak se k nemocnému chovat. Jakým přístupem mohou blízcí (rodina, přátelé, partner) pomoci a situaci usnadnit, aniž by nechtěně situaci zhoršili?
Nemoc přináší změnu do života nejen postiženému člověku, ale celému jeho sociálnímu systému. Celý sociální systém (rodina, přátelé, partner)  musí projít obdobným procesem změny až po nastolení nové životní rovnováhy stejně jako nemocný. Změna u jednoho člena rodiny ovlivní celý systém, ve kterém žije, nastává změna pro všechny a všichni v systému se nějakým způsobem musí změnit. Každý člen systému prochází procesem změny svým způsobem a svým tempem. A to je velmi důležité si uvědomit a neustále připomínat! Někdo se se změnou vyrovná lépe tak, že mluví o tom, co cítí a prožívá, jiný se potřebuje vyrovnat se změnou napřed sám v sobě a mluvení by bylo pro něj extrémně vyčerpávající. Pro blízké mohu doporučit 2 T – trpělivost a toleranci. Důležité je být připraven naslouchat, když druhý chce mluvit, stejně jako je důležité podpořit druhého, když to zrovna potřebuje.

3. Pokud má osoba s chronickým onemocněním dlouhodobé psychické obtíže, nedaří se jí s nemocí smířit a sžít, kde přesně by měla hledat odbornou pomoc a jaká pomoc má v takovém případě smysl?

Pokud se nemocnému nedaří projít celým procesem změny až po novou životní rovnováhu, je vhodné vyhledat psychologickou podporu. Také rodinní příslušníci by měli psychologickou pomoc vyhledat ve chvílích, kdy cítí potřebu si s někým o svém trápení promluvit – potřebují pochopit nemocného, podpořit sebe sama, ujistit se, že to, co dělají, dělají dobře. V případě, že jde o depresivní či úzkostné prožívání ať u nemocného či jeho blízkých, je vhodné vyhledat psychiatra a zvážit medikaci. Psychoterapie je pak velmi vhodným krokem k postupnému nastavení nové kvality života.