Jakou otázku máte nejradši?

Kniha Jakou otázku máte nejradši? obsahuje strukturovaný přehled otázek, metod využívajících dotazování i her, které je možné efektivně využívat při vedení tréninků, workshopů a školeních v různých oblastech. I když některé otázky či metody jsou známé v jiných oblastech (např. v koučování, mediaci či managementu), zcela nový a inspirativní je jejich detailní rozbor a popis využití v lektorské činnosti.

Autoři popisují otázky z hlediska jejich hlavního a zásadního dopadu. Nezaměřují se na využití otázek a ptaní se v koučování, ale výhradně v oblasti vedení workshopů, tréninků a seminářů. Celá kniha je velmi systematicky členěna a strukturována.

V první části autoři komplexně popisují funkce otázek, kam daná otázka patří z hlediska vedení workshopů, jaký je její cíl, hlavní půvab otázky, její varianty, ale i tipy, jak zacházet s odpověďmi účastníků. Upozorňují čtenáře také na to, co daná otázka nedokáže. Za užitečnou pro lektorskou praxi v této části považuji zejména oblast otázek pro zvládnutí nepříjemných způsobů chování účastníků workshopů a otázek, které posouvají diskusi účastníků k podstatě a vrací je zpět k důležitému a k tématu.

Ve druhé části knihy nabízejí autoři kombinace otázek pro různé příležitosti – např. pro úvod prezentace, povzbuzení k větší kreativitě, práci s modely (TMS®, tetralema či sedm podstatných prvků) – opět včetně příkladů, praktických tipů a schémat. I tato část je velmi strukturovaná, přehledná a metodicky jasná.

Třetí část knihy nabízí scénáře pro hry a metody využívající otázky hravou formou. Všech 9 popsaných her může být v různých obměnách využito pro zpestření jakéhokoli workshop.

Celkově je kniha kvalitním zdrojem pro začínající lektory a pedagogy, užitečnou inspiraci v ní ale najdou i zkušenější kolegové.

PhDr. Jana Zouharová Ph.D.