Kariérní poradenství a diagnostika

Kariérní poradenství a koučování

Cílem kariérního poradenství a koučování je poskytnout klientovi podporu, pomoc a nasměrování v situacích kariérní volby.

Nejčastěji jsou to situace:

 • žáci končí základní školu a vybírají si obor navazujícího studia na střední škole,
 • studenti končí střední školu a zvažují další studium na vysoké škole, VOŠ, nebo vybírají vhodné pracovní uplatnění,
 • žáci SŠ nebo studenti VŠ zjistili, že stávající obor studia jim nevyhovuje a potřebují volbu udělat znovu a lépe,
 • absolventi po ukončení studia  zvažují a vybírají své další profesní směřování,
 • volba jiného pracovního uplatnění, změna práce či profese u dospělých (včetně případné rekvalifikace apod.).

Jak to probíhá?

Kariérní poradenství a koučování probíhá formou osobního nebo online rozhovoru, ve kterém mapujeme současnou situaci klienta, jeho profesní zájmy, schopnosti a hodnoty. Postupně tvoříme kariérní plán. Tento proces může zahrnovat poskytování informací o různých povoláních, pomoc při výběru vzdělání a školení, podporu při hledání zaměstnání a strategie pro kariérní růst a rozvoj. Mnohdy je jeho cílem samotné nalezení a definování kariérního cíle, tedy objevení toho, kým chce klient v profesním životě být. 

Konzultace trvá 50 minut, není-li předem domluveno jinak.

Kariérní diagnostika pro jednotlivce

Poznej sám sebe! Psychologická diagnostika pro jednotlivce může a nemusí předcházet koučování nebo kariérnímu poradenství. Prostě se můžete sami o sobě něco dozvědět, zjistit své silné stránky i rozvojové potřeby. Dotazníky mapují základní charakteristiky osobnosti v kontextu pracovního uplatnění. Vhodné pro klienty se zájmem o seberozvoj nebo v rámci profesní orientace a volby povolání.

Jak to probíhá?

Na první konzultaci začínáme rozhovorem, ve kterém mapujeme cíle profesního poradenství a/nebo diagnostiky, zvažované volby dalšího studia, nebo profesního uplatnění. Na základě tohoto rozhovoru zvolí poradce vhodné diagnostické metody a testy, které klient vyplní – buď na místě, nebo online v čase, který mu vyhovuje. Vyplněné dotazníky poradce vyhodnotí a na dalším setkání předá klientovi zpětnou vazbu k výsledkům, případně další doporučení vyplývající ze vstupního rozhovoru. Na profesní diagnostiku pak dále může, ale nemusí,  navazovat kariérní koučink nebo poradenství. Počet sezení je vždy na domluvě a odvíjí se od potřeb klienta. 

Sezení trvá vždy 50 minut, není-li domluveno jinak. Čas potřebný k vyplnění diagnostických metod se odvíjí od jejich typu a počtu. Pohybuje se obvykle v rozsahu od 30 minut po 2 hodiny.

Jaká je cena?

Profesní diagnostika (vyhodnocení testů a zpětná vazba k výsledkům): 1500,-
Kariérní poradenství (sezení 50 minut): 1000,-

Chcete se objednat?

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.

E-mail: info@ceteras.cz

Telefon: 777 649 878

Kariérní diagnostika pro firmy

1) psychologická diagnostika uchazečů o zaměstnání

Vybíráte nové zaměstnance? Pomůžeme Vám vybrat ty nejvhodnější pro danou pozici za pomoci psychotestů. Základní zhodnocení osobnostních, interpersonálních a dalších vlastností, dle Vašich požadavků. Zkraťte si hledání a ušetřete si zklamání.

Průběh:

 • Zjištění potřeb zákazníka a vyhodnocení jeho potřeb.
  • Jaká pozice má být obsazena?
  • Jaká je představa ideálního pracovníka pro tuto pozici?
  • Jaké vlastnosti, dovednosti apod. jsou nutné či důležité pro výkon zaměstnání?
 • Zajištění průběhu testování a doporučení nejvhodnějších kandidátů.
 • Možnost vypracování přehledných zpráv ke každému z vybraných uchazečů.
 • Možnost účasti i v dalších kolech výběrového řízení.

2) Psychologická diagnostika v rámci rozvoje stávajících zaměstnanců

Potřebujete zjistit potenciál pro rozvoj Vašeho zaměstnance, nebo zda by mu vyhovovala práce ne jiné pozici? Nebo naopak přemýšlíte o jeho povýšení a chcete zjistit, zda má na další pracovní úkoly?

Tyto a další Vaše požadavky lze řešit v rámci personálního auditu – je možné provést psychologický profil současných pracovníků, posoudit další rozvoj zaměstnance a další vzdělávání pracovníků v organizaci.

Máte-li zájem o diagnostiku pro Vaši firmu, napište nám na info@ceteras.cz, připravíme Vám individuální kalkulaci. Děkujeme.