Kariérový poradce VERSUS Kariérový kouč

Hledáte novou práci? Rozhodujete se, kam po škole? Přišli jste o práci a přemýšlíte, co dále?

Jednou z možností je začít spolupracovat s kariérním poradcem nebo kariérovým koučem. Co se pod označením těchto dvou profesí skrývá a jaký je mezi nimi rozdíl?

Nahlédneme-li do katalogu povolání Národní soustavy povolání (http://katalog.nsp.cz) zjistíme, že kariérový poradce poskytuje poradenské služby při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry. Předává také aktuální informace o vzdělávacích možnostech, trhu práce, posuzuje schopnosti a dovednosti jedince s využitím kariérové diagnostiky, klientovi pomáhá např. s přípravou životopisu nebo v oblasti pracovně-právního minima.

Kariérový poradce při své práci s klienty využívá např.:

 • rozhovor ke zjištění silných stránek a rezerv, např. behaviorální interview, oceňující ptaní,
 • sebepoznávací aktivity (hry, řešení případových studií) vč. testování profesní orientace,
 • katalogy typových pozic a inzerce volných míst, škol apod.,
 • mentální mapování pro orientaci na trhu práce,
 • vzory a ukázky CV,
 • pracovní pohovor na nečisto vč. rozboru videonahrávek.

A co kariérový kouč? Ve stručnosti můžeme říct, že hlavním nástrojem kariérového kouče jsou otázky.  Kouč je především odborníkem na motivování lidí a strukturování jejich vlastních zkušeností. Pomáhá koučovanému stanovovat si realistické cíle, hledat cestu k jejich naplňování, a odstraňovat bariéry, které stojí v cestě. Pomocí otázek pomáhá klientovi uvědomovat si svoje vlastní možnosti a samostatně se rozhodovat o volbě konkrétního řešení nebo povolání.

Kariérový kouč při své práci s klienty využívá např. tyto techniky:

 • otázky typu „představte si“,
 • GROW, rozhodovací otázky, koučovací karty,
 • práce se škálou, kolo rovnováhy,
 • neurologické úrovně a práce s hodnotami a smyslem života/existence,
 • mapování kompetencí na cestě životem, práce se zdroji a minulými úspěchy,
 • časová osa vč. práce s prostorem a kotvením za využití smyslů.

Koho si tedy vybrat – kariérového poradce nebo kariérového kouče? Z našich dlouholetých zkušeností vyplývá jako ideální volba kombinace těchto přístupů a metod. V naší práci se setkáváme s klienty, kteří nepotřebují další informace o světě práce, ale chtějí si ujasnit, čeho chtějí v životě dosáhnout a jak na to. Spíše než v nabídkách zaměstnání, se potřebují zorientovat sami v sobě, ve svých potřebách a hodnotách, nebo mnohdy překonat svůj strach z možného neúspěchu a obavy ze změny.  Zde obvykle volíme koučink a jeho nástroje, jako nejvhodnější cestu. Klientům, kterým naopak schází základní orientace na trhu práce, informace a dovednosti, aby mohli uspět a najít si zaměstnání, nabídneme metody kariérního poradenství.

Kariérový poradce, který zná také metodu koučování, nabízí klientům přidanou hodnotu své práce. Přidanou hodnotou kariérového poradce – kouče je rozvoj potenciálu klienta k hledání vlastních řešení a nalezení vhodné a vyhovující vlastní cesty kariérou v souladu s vlastními hodnotami. Tento způsob práce se nám ověřil jak při práci ve firmách ve formě rozvojových aktivit, tak v práci s nezaměstnanými, studenty a žáky.

Autorky:

PhDr. Sylvie Navarová, psycholog, kouč, autorka výcviku INTECO – Integrativní kouč. Od roku 2005 se věnuje kariérovému poradenství, které od roku 2010 kombinuje úspěšně s kariérovým koučováním. Vyhrála Národní cenu kariérového poradenství v roce 2013 s programem „Kariérový koučink do škol“ a v roce 2015 s programem pro nezaměstnané „Jsem na křižovatce a mám možnost volby“.

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D., PCC, psycholog, kouč, autorka výcviku INTECO – Integrativní kouč. Od roku 2006 se věnuje kariérovému poradenství pro nezaměstnané, studenty VŠ a SŠ, od 2009 využívá při své práci koučink.

Článek publikován v Psychologii Dnes 03/2016: