Kurzy a výcviky pro pracovníky pomáhajících profesí

Práce se vztekem, agresí a naštvaností

O kurzu V rámci kurzu se účastníci naučí základy práce se vztekem a naštvaností. Dokážou lépe zvládnout svoje agresivní chování, ať už v aktivní nebo pasivní formě. Získají více nástrojů, jak pracovat s naštvaným klientem a budou schopni lépe udržet hranice. Součástí kurzu je i téma psychohygiena a nástroje ze základů krizové intervence, které mohou… více

Relaxace pro děti

O kurzu Účastníci si v průběhu kurzu ujasní, co jsou nejčastější stresory u dětí, jak se u nich stres projevuje a jak je možné jej redukovat za využití relaxačních technik. Seznámí se se základními specifiky relaxací u dětí ve věku cca  4-10 let (mentálního věku), jejich metodikou a využitím. Kurz účastníkům pomůže uvědomit si možnosti… více

Metody a techniky práce s rodinou a dětmi s narušenou vztahovou vazbou

Přicházíme s nabídkou ojedinělého kurzu, který je postaven na nejnovějších poznatcích z oblasti neurovědy a na nových metodách a intervencích, jak pracovat s rodinami a dětmi s narušenou vztahovou vazbou. Lektorky se řadí k několika málo terapeutům, které v roce 2018 absolvovaly v ČR první speciální výcvik v terapii poruch vztahové vazby pod vedením zahraničních lektorů a v této oblasti samy působí. Díky tomu… více

Rozhodování a plánování v koučovacím procesu

O kurzu Cílem kurzu je seznámit účastníky s vybranými technikami, které je možné nabídnout klientům v situacích rozhodování a plánování nejen kariéry, ale projektů obecně. Termín: 14. a 15. 6 2021 on-line Čas: 09.00 – 16.00 Délka kurzu: 16 vyuč. hodin Místo konání: Brno, Palackého třída 1644/8 // Ostrava, Dvorní 756/9 Maximální počet účastníků: 12 Lektor: PhDr.… více

Na řešení orientovaný přístup a rozhovor II.

O kurzu Kurz navazuje na kurz Na řešení orientovaný přístup a rozhovor I. Cílem navazujícího kurzu je seznámit účastníky s konkrétními technikami SFA („na řešení orientovaného“) přístupu a jejich nácvik. Termín: 10. 6. 2021 online Čas: 09.00 – 16.00 Délka kurzu: 8 vyuč. hodin Místo konání: On-line // Brno, Palackého třída 1644/8 // Ostrava, Dvorní 756/9 Maximální… více

Mindfulness v životě

O kurzu Pojďte si v této uspěchané době udělat chvíli pro sebe. Chvíli, kdy se můžete zastavit a začít objevovat pestrou paletu chutí, vůní, zvuků a obrazů, které nám zůstávají zatajeny, pokud si jich nevšímáme, obvykle ponořeni do svých myšlenek nebo pádící z bodu A do bodu B. Mindfulness neboli všímavost nám dokáže zprostředkovat hmatatelné spojení s přítomným… více

Krizová intervence

O kurzu Krizová intervence je zaměřena na okamžitou pomoc při zvládání náročných životních situací, které představují neúnosnou psychickou zátěž (např. nevěra partnera, úmrtí v rodině, sebevražedné myšlenky) a jsou zahlcující svou intenzitou, délkou trvání, naléhavostí nebo nepředvídatelností. Krizová intervence je zaměřena na akutní potíže klienta. Cílem je ohraničení akutního krizového stavu, zeslabení intenzity krize a… více

Na řešení orientovaný přístup a rozhovor I.

O kurzu Cílem kurzu je seznámit účastníky s přístupem orientovaným na řešení (Solution Focused Approach) a jeho využitím v praxi. Účastníci se seznámí s hlavními principy SFA přístupu a vyzkouší si jeho vedení. Termín:   20. 5. 2021 on-line Čas: 09.00 – 16.00 Délka kurzu: 8 vyuč. hodin Místo konání: On-line // Brno, Palackého třída 1644/8 // Ostrava,… více

Arteterapie pro pohodu a klid

O kurzu Arteterapie je jednou z efektivních metod využívaných při práci s klienty. Kresba je jedna z prvních forem komunikace mezi vnitřním světem člověka a jeho okolím. Arteterapie na základě kresebného projevu a výtvarných aktivit pomáhá odhalit vnitřní procesy jedince a také je účinně harmonizovat. Znalost této metody je přínosná pro všechny profesionály v pomáhajících profesích. Kurz Arteterapie pro… více

Psychoanalýza pro sebepoznání

O kurzu Psychoanalýza je psychoterapeutický směr, psychologická teorie a zároveň metoda léčby, která je stále živá a neustále se rozvíjí. Její základní myšlenky vycházejí z díla Sigmunda Freuda a jeho dalších pokračovatelů. Tento kurz nabízí jednu z možností, jak nahlížet do hlubin lidské duše a podpořit tak své vlastní sebepoznání či pomoci sebepoznání rozvíjet u klientů. Psychoanalýza… více