Kurzy pro pedagogy akreditované MŠMT v rámci systému DVPP

Rozhodování a plánování v koučovacím procesu

O kurzu Cílem kurzu je seznámit účastníky s vybranými technikami, které je možné nabídnout klientům v situacích rozhodování a plánování nejen kariéry, ale projektů obecně. Termín: 7.-8.12.2020 Ostrava // 8.-9.2.2021 Brno Čas: 09.00 – 16.00 Délka kurzu: 16 vyuč. hodin Místo konání: Brno, Palackého třída 1644/8 // Ostrava, Dvorní 756/9 Maximální počet účastníků: 12 Lektor: PhDr. Jana… více

Na řešení orientovaný přístup a rozhovor II.

O kurzu Kurz navazuje na kurz Na řešení orientovaný přístup a rozhovor I. Cílem navazujícího kurzu je seznámit účastníky s konkrétními technikami SFA („na řešení orientovaného“) přístupu a jejich nácvik. Termín: termín v jednání Čas: 09.00 – 16.00 Délka kurzu: 8 vyuč. hodin Místo konání: Brno, Palackého třída 1644/8 // Ostrava, Dvorní 756/9 Maximální počet účastníků: 12 Lektor: PhDr.… více

Sebeobrana pro pomáhající profese

O kurzu Jak se bránit, aby obrana byla účinná? A co dělat po skončení incidentu? Jak mohu agresivní jednání klienta zvládnout pomocí komunikačních technik a předejít tak fyzickému napadení? Jak a kdy je potřeba z komunikačních technik přecházet v obranu? Co se rozumí pod pojmem sebeobrana a kdy už se jedná o vybočení ze zákonem dané definice… více

Krizová intervence

O kurzu Krizová intervence je zaměřena na okamžitou pomoc při zvládání náročných životních situací, které představují neúnosnou psychickou zátěž (např. nevěra partnera, úmrtí v rodině, sebevražedné myšlenky) a jsou zahlcující svou intenzitou, délkou trvání, naléhavostí nebo nepředvídatelností. Krizová intervence je zaměřena na akutní potíže klienta. Cílem je ohraničení akutního krizového stavu, zeslabení intenzity krize a… více

Na řešení orientovaný přístup a rozhovor I.

O kurzu Cílem kurzu je seznámit účastníky s přístupem orientovaným na řešení (Solution Focused Approach) a jeho využitím v praxi. Účastníci se seznámí s hlavními principy SFA přístupu a vyzkouší si jeho vedení. Termín:   nový termín v Brně v jednání – přijímáme přihlášky zájemců Čas: 09.00 – 16.00 Délka kurzu: 8 vyuč. hodin Místo konání: Brno, Palackého… více

Emoční koučování dětí

O kurzu Děti se snadno vypořádají s nejrůznějšími potížemi, budou-li mít na své cestě průvodce, který je kreativně a přiměřeně věku povede k rozvojovému typu přemýšlení. Zaměříme-li se spíše než na problém, na jeho řešení, ušetříme dítěti i sobě samým mnoho energie, kterou můžeme plnohodnotně využít pro emoční pohodu dítěte a první akční kroky ke kýženému cíli.… více

Autogenní trénink

O kurzu Autogenní trénink je evropskou, tradiční tréninkovou metodou založenou na relaxaci. Stejně jako ostatní relaxační metody vychází z poznatků o vzájemné souvislosti mezi třemi faktory: psychickou tenzí, funkčním stavem vegetativní nervové soustavy a napětím svalstva. Jelikož tonus kosterního svalstva můžeme vůlí měnit, máme možnost využít záměrné svalové relaxace k dosažení psychického uvolnění i k ovlivnění… více

Kariérové poradenství: Osobní portfolio

O kurzu Cílem semináře Kariérové poradenství: Osobní portfolio je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s technikami kariérového poradenství se zaměřením na zpracování osobního portfolia žáka/klienta. Seminář probíhá interaktivní formou – moderovaná diskuze, modelové situace, brainstorming, ukázky technik a jejich rozbor, vlastní práce. Termín: 22. 4. 2020 Brno // 8. 6. 2020 Ostrava Místo: Palackého třída 8,… více

Základní relaxační techniky

O kurzu Relaxace znamená tělesné a psychické uvolnění. Prostřednictvím relaxačních technik uvolňujeme svalové napětí a současně dochází také k uvolnění psychického napětí. Oba typy napětí spolu úzce souvisí. Dovednost uvolnit se, relaxovat, je předpokladem duševního zklidnění, psychické rovnováhy a harmonie. Říká se, že člověk, který umí relaxovat, má pevnější duševní i tělesné zdraví, lepší pracovní… více

Zvládání stresu: Prevence vyhoření

O kurzu Zveme Vás na kurz Zvládání stresu: Prevence vyhoření, na kterém se seznámíte s důsledky stresu a technikami prevence vyhoření a formou interaktivního cvičení (relaxace a další) si techniky prakticky vyzkoušíte. Termín: v jednání přijímáme přihlášky – Brno i Ostrava Čas: zahájení 8:30 nebo 9:00 bude upřesněno v pozvánce Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin Místo konání: Brno-Královo… více