Otevřené kurzy měkkých dovedností

Férová komunikace v partnerství

O kurzu O významu partnerské komunikace slyšíme ze všech stran. Zvláště v dlouhodobých vztazích ale máme tendenci opakovat stále stejné scénáře komunikace a hrajeme pořád dokola tytéž partnerské „hry“. Vzniká pak mnohdy nedorozumění a nepochopení. Kurz Férová komunikace v partnerství nabízí prostřednictvím řady sebepoznávacích aktivit možnost zaměřit se na partnerská očekávání a úpravy scénářů partnerské komunikace, aby… více

Emoční koučování dětí

O kurzu Komunikaci s dětmi rodičům, učitelům a vychovatelům často znesnadňují silné emoce, do jejichž víru se dostávají nejen děti, ale i dospělí. Jak pak v této zdánlivě patové situaci s dítětem komunikovat efektivně, férově, s respektem a empatií? Odpověď můžeme najít v principech nenásilné komunikace a výchově či odborné intervenci vedené koučovacím způsobem. Inspirujte se konkrétními postupy, jak pracovat… více

Práce se sny v gestalt modalitě

O kurzu Práce se sny je jedním z „oblíbených“ témat v gestalt přístupu. Gestalt psychoterapie je psychoterapeutický směr, který má své kořeny v psychoanalýze, gestalt psychologii a fenomenologii. Inspiruje se také existencialismem, holismem a filozofií. Gestalt terapie klade důraz jak na aktuální prožívání – teď a tady, tak na celkový proces, jímž klient prochází. Terapeut pomáhá klientovi… více

Autogenní trénink

O kurzu Autogenní trénink je evropskou, tradiční a nejrozšířenější tréninkovou metodou založenou na relaxaci. Stejně jako ostatní relaxační metody vychází z poznatků o vzájemné souvislosti mezi třemi faktory: psychickou tenzí, funkčním stavem vegetativní nervové soustavy a napětím svalstva. Jelikož tonus kosterního svalstva lze vůlí měnit, je zde dána možnost využití záměrné svalové relaxace k dosažení psychického… více

Aromaterapie proti stresu

O kurzu Aromaterapie je holistická metoda, která pracuje s tělem i duší klienta. V odvětví tzv. aromapsychologie využíváme toho, čichové nervy vedou z nosu přímo do limbického systém. Ten je spojen velmi silně s emocemi, pamětí a nevědomím. Člověk reaguje na vůni v čase rychlejším než jedna vteřina. A nemůže si racionálně rozhodnout, zda mu… více

Práce s emocemi v gestalt přístupu

O kurzu Emoce jsou relativně krátké epizody vzájemně souvisejících koordinovaných změn a jsou evolučně starší než rozumové jednání. Emoce nás doprovázejí od narození až po okamžik smrti. Kdo z nás s nimi občas nemá problémy… Na kurzu Práce s emocemi se podíváme na možnosti práce s emocemi z pohledu Gestalt přístupu. Termín: 25. 9. 2018 v… více

Specifika koučování v práci se závislými

O kurzu Kurz Specifika koučování v práci se závislými zahrnuje 8 vyučovacích hodin práce v oblasti specifik a možnostech „na řešení orientovaného“ koučování v adiktologii. Termín: 26. 8. 2017 Brno zrušeno Čas: 10:00 – 16:30 hod. Místo konání: CETERAS – Centrum terapeutických služeb, z.s., Dvorní 756/9, 708 00 Ostrava – Poruba / Příkop 2a, 602 00 Brno Lektor kurzu: Mgr.… více

Sebekoučováním ke zvládnutí cizího jazyka

O kurzu Kurzem Sebekoučování ke zvládnutí cizího jazyka nás provede Petra Klapuchová, Ph.D. Na kurzu si osvětlíme některá stereotypní tvrzení týkající se učení jazyků, jako jsou nezbytnost nadání pro cizí jazyky, koncept falešného začátečníka, iluze stagnace, úroveň sebevědomí, nedostatek času… Na konkrétních případech si ukážeme, jaké bariéry si často sami dáváme do cesty a jak s těmito bariérami… více

Podpůrná terapeutická skupina

Podpůrné terapeutické skupiny nabízí efektivní způsob využití psychoterapie jako nástroje pro řešení problémů a seberozvoj ve skupině osob se stejným či obdobným tématem. Podpůrnou skupinu lze také využít jako doplněk k individuální psychoterapii/hypnoterapii. Více o podpůrných skupinách i to, které právě otevíráme, se dozvíte zde. Podpůrná skupina zaměřená na vztahové problémy Podpůrná skupina pro introverty

Využití typologie MBTI v komunikaci a koučování

O kurzu MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) je model osobnosti a diagnostický nástroj účinný pro porozumění osobnosti a pochopení rozdílů mezi lidmi, který používají přední světové společnosti pro zlepšení efektivity svých pracovníků. Model vychází z teorie C. G. Junga a ze zkoumání rozdílů mezi lidmi v tom, jak lidé přijímají informace a jak se rozhodují. Jedná se o rozdíly ve fungování psychických funkcí zpracování informací (vnímání)… více