Otevřené kurzy měkkých dovedností

Mindfulness v životě

O kurzu Pojďte si v této uspěchané době udělat chvíli pro sebe. Chvíli, kdy se můžete zastavit a začít objevovat pestrou paletu chutí, vůní, zvuků a obrazů, které nám zůstávají zatajeny, pokud si jich nevšímáme, obvykle ponořeni do svých myšlenek nebo pádící z bodu A do bodu B. Mindfulness neboli všímavost nám dokáže zprostředkovat hmatatelné spojení s přítomným… více

Krizová intervence

Krizová intervence je zaměřena na okamžitou pomoc při zvládání náročných životních situací, které představují neúnosnou psychickou zátěž (např. nevěra partnera, úmrtí v rodině, sebevražedné myšlenky) a jsou zahlcující svou intenzitou, délkou trvání, naléhavostí nebo nepředvídatelností. Krizová intervence je zaměřena na akutní potíže klienta. Cílem je ohraničení akutního krizového stavu, zeslabení intenzity krize a stabilizace klienta.… více

Metaprogramy a reprezentační systémy v koučování a poradenství – raport a napojení se na klienta

Jedním ze způsobů, jak můžeme velice zefektivnit naši komunikaci, je naučit se pracovat s reprezentačními systémy a metaprogramy našich klientů a komunikačních partnerů. Vytvoření raportu s klientem není jen o potřesení rukou, úsměvu, nabídnutí kávy, ale hlavně o zrcadlení jazyka klienta. Jaký jazyk používáte Vy a jaký klient – vizuální, auditivní či kinestetický? Co jsou… více

Odpoledne s relaxací

O kurzu Termín:    3.8. 2018 – Brno Čas: 15.00 – 18.00 Délka kurzu: 3 hodiny Místo konání: Brno, Palackého třída 1644/8 Maximální počet účastníků: 12 Lektor a realizátor kurzu: PhDr. Jana Zouharová, Ph.D. Cena kurzu: 900 Kč – konečná Cíle Načerpat energii a uvolnit tělo i mysl prostřednictvím relaxačních technik. Jedná se o zážitkový seminář, jehož hlavní náplní… více

Kotvení a future pacing jako nástroje pro zvládání úzkostí, strachu a stresu

O kurzu Na kurzu Kotvení a future pacing jako nástroje pro zvládání úzkostí, strachu a stresu se seznámíte s tím, jak technikami klienta užitečně provést. Termín:    2.8. 2018 – Brno Čas: 09.00 – 16.00 Délka kurzu: 8 vyuč. hodin Místo konání: Brno, Palackého třída 1644/8 Maximální počet účastníků: 12 Lektor: PhDr. Jana Zouharová, Ph.D. Cena kurzu: 2.000 Kč konečná… více

Rozhodování v poradenském a koučovacím procesu – vybrané nástroje a techniky

O kurzu Na kurzu Rozhodování v poradenském a koučovacím procesu se seznámíte s procesem rozhodování a vybranými technikami a nástroji, jak jím klienta provést. Termín:    nový termín v jednání – příjem přihlášek zájemců o tento kurz Čas: 09.00 – 16.00 Délka kurzu: 8 vyuč. hodin Místo konání: Brno, Palackého třída 1644/8 Maximální počet účastníků: 12 Lektor: PhDr. Jana… více

Na řešení orientovaný přístup a rozhovor v poradenské praxi

O kurzu Na kurzu Na řešení orientovaný přístup a rozhovor v poradenské praxi se seznámíte s vedením na řešení orientovaného rozhovoru. Termín:   16. 5. 2019 Čas: 09.00 – 16.00 Délka kurzu: 8 vyuč. hodin Místo konání: Brno, Palackého třída 1644/8 Maximální počet účastníků: 12 Lektor: PhDr. Jana Zouharová, Ph.D. Cena kurzu: 2.400 Kč, pro studenty/samoplátce a účastníky našich předchozích kurzů… více

Arteterapie pro pohodu a klid

O kurzu Arteterapie je jednou z efektivních metod využívaných při práci s klienty. Kresba je jedna z prvních forem komunikace mezi vnitřním světem člověka a jeho okolím. Arteterapie na základě kresebného projevu a výtvarných aktivit pomáhá odhalit vnitřní procesy jedince a také je účinně harmonizovat. Znalost této metody je přínosná pro všechny profesionály v pomáhajících profesích. Kurz Arteterapie pro… více

Psychoanalýza pro sebepoznání

O kurzu Psychoanalýza je psychoterapeutický směr, psychologická teorie a zároveň metoda léčby, která je stále živá a neustále se rozvíjí. Její základní myšlenky vycházejí z díla Sigmunda Freuda a jeho dalších pokračovatelů. Tento kurz nabízí jednu z možností, jak nahlížet do hlubin lidské duše a podpořit tak své vlastní sebepoznání či pomoci sebepoznání rozvíjet u klientů. Psychoanalýza… více

Férová komunikace v partnerství

O kurzu O významu partnerské komunikace slyšíme ze všech stran. Zvláště v dlouhodobých vztazích ale máme tendenci opakovat stále stejné scénáře komunikace a hrajeme pořád dokola tytéž partnerské „hry“. Vzniká pak mnohdy nedorozumění a nepochopení. Kurz Férová komunikace v partnerství nabízí prostřednictvím řady sebepoznávacích aktivit možnost zaměřit se na partnerská očekávání a úpravy scénářů partnerské komunikace, aby… více