Otevřené kurzy měkkých dovedností

Intuice a všímavost

O kurzu Na kurzu budeme pracovat na dalším seberozvoji. Hlubší sebepoznání ve formě práce s intuicí a všímavostí naváže na předchozí osobní zkušenosti z práce s lidmi. Termín: 10.6. 2016 Čas: 9:00 – 15:00 Délka kurzu: 6 vyuč. hodin Místo konání: CETERAS – Centrum terapeutických služeb, Příkop 2a, 602 00 Brno Lektor kurzu: Adam Wojtovič Maximální počet… více

Sebepoznání II. – Emoční inteligence a řízení vztahů

O kurzu Tvorba a budování dobrých vztahů s druhými není jen otázkou inteligence, ale spolupodílí se na tom také jiné osobnostních charakteristiky. Ty si na kurzu pojmenujeme a budeme se společně učit s nimi zacházet ku prospěchu svého i druhých. Termín: 24.5. 2016 Čas: 9:00 – 16:00 Délka kurzu: 8 vyuč. hodin Místo konání: CETERAS – Centrum… více

Supervizní seminář

O semináři Supervizní seminář nabízí supervize sloužící k profesionalizaci práce koučů a dalších pomáhajících profesionálů, získání nadhledu nad případy, které profesionálové aktuálně řeší a možnost přemýšlení nad „pomáháním“ v širších souvislostech. Cíle semináře prezentace a reflexe vlastních případů z praxe v rámci supervize, společné sdílení pohledů na témata vycházející z praxe, společné učení se na praktických příkladech, metafory profesionální… více

Typologie osobnosti dle MBTI a jak s ní pracovat

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) je model osobnosti a diagnostický nástroj účinný pro porozumění osobnosti a pochopení rozdílů mezi lidmi, který používají přední světové společnosti pro zlepšení efektivity svých pracovníků. Model vychází z teorie C. G. Junga a ze zkoumání rozdílů mezi lidmi v tom, jak lidé přijímají informace a jak se rozhodují. Jedná se o rozdíly ve… více

Efektivní vedení porad

Bez nutnosti předávat si informace, společně se rozhodovat, společně řešit problémy a tedy i bez společného scházení se pracovních týmů a skupin se dnes již obejdeme jen velmi těžko. Porady proto patří k základním nástrojům vnitřní komunikace organizace a jejich vedení je jednou ze základních dovedností každého vedoucího pracovníka. Nicméně mluvíme-li o poradách se svými přáteli či… více

Asertivita

Asertivita je jednou z komunikačních dovedností potřebnou jak v pracovním, tak i v osobním životě. Pomáhá nám zvládat obtížné situace, vede ke zvýšené sebedůvěře a sebeprosazení a učí nás dovednosti lepší spolupráce s ostatními. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními komunikačními styly, s principy a pravidly asertivního chování a nabídnout tak stručný úvod do asertivní komunikace. Obsah kurzu:… více