Kdo je kdo (v péči o duševní zdraví)

K tomuto článku mne dnes ráno navedla diskuse v jedné dámské skupině, kterou jsem přečetla. Do teď jsem měla dojem, že podobných článků jsou všude kupy, zřejmě je jich ale stále málo, tak přispívám i já svou „troškou do mlýna“. Kdo je tedy kdo a pro jaké služby ke komu jít.

Psychiatr je lékař, vystudoval medicínu a před jeho jménem najdete titul MUDr. K psychiatrovi se vydáte, pokud potřebujete léky, psychofarmaka. V rámci Vaší návštěvy s Vámi vede anamnestický rozhovor, to znamená, že se Vás doptá na Vaše potíže, jak dlouho trvají, zda se ve Vaší rodině vyskytují nějaké podobné problémy apod., může Vám také dát k vyplnění krátký dotazník. Na základě svého odborného posouzení Vám předepíše obvykle léky, dále se s Vámi domlouvá na kontrolách, v rámci kterých sleduje Váš zdravotní stav, případně původní medikaci mění či upravuje, aby Vám lépe vyhovovala. Běžně je tato péče hrazena ze zdravotního pojištění. Obvykle Vám také pro zvládnutí Vašich potíží doporučí psychoterapii. Někteří psychiatři jsou současněji i psychoterapeuti a poskytují psychoterapii také. V praxi je to spíše výjimkou.

Také v souvislosti s pandemií covid-19 a jejím negativním vlivem na duševní zdraví, může být potíž psychiatra, který Vás vezme do péče sehnat, nebo to, že Vás objedná až za třičtvrtě roku. Co teď? Pokud je Váš stav velmi akutní, obrátit se můžete na krizová centra. Můžete se také obrátit na Vašeho obvodního lékaře. Ten Vám také může předepsat některé vybrané léky, které Vám mohou pomoci období, než se dočkáte konzultace s psychiatrem, překlenout.

Psycholog je člověk, který vystudoval psychologii (5leté vysokoškolské studium), před jménem má titul Mgr., pokud ve studiu pokračoval dále rigorózním řízením, může mít i titul PhDr. Uplatnění psychologů je velmi široké, pracují mimo jiné také ve firmách, školách, u policie, hasičů, v různých poradnách a na dalších pracovištích. Pokud hledáte psychologa, jehož služby Vám budou poskytnuty v rámci zdravotního pojištění (bezplatně), a který Vám udělá psychologickou diagnostiku, hledejte klinického psychologa, který má smlouvu s Vaší zdravotní pojišťovnou. Někteří psychologové jsou současně i psychoterapeuti a poskytují také psychoterapii. Psycholog Vám léky nepředepíše.

Psychoterapeut je člověk, který obvykle vystudoval psychologii či medicínu (před jeho jménem tedy můžete najít tituly Mgr., PhDr., MUDr.), nebo ale i jiný příbuzný obor (často např. sociální či speciální pedagogiku, sociální práci a další) a absolvoval tzv. psychoterapeutický výcvik. Tento výcvik trvá obvykle 5 let a účastníci se v něm trénují a učí, jak psychoterapii vést. Psychoterapie je poskytována v rámci zdravotnictví klinickými psychology a může být hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Poskytována je ale také v rámci různých dalších služeb – např. sociálních služeb, některými neziskovými organizacemi, z nichž některé jsou (pro vybranou cílovou skupinu) poskytovány opět zdarma. Psychoterapii poskytovanou v soukromém sektoru soukromými psychoterapeuty si hradí klient sám. U vybraných psychoterapeutů nabízí některé pojišťovny možnost využít příspěvek v rámci fondu prevence a část nákladů na psychoterapii tak můžete dostat proplacenou od pojišťovny zpět. Výhodou jsou kratší objednací lhůty a větší anonymita. Psychoterapeut Vám také léky nepředepíše. Hlavním nástrojem psychoterapeuta je psychoterapeutický rozhovor a další metody. Pro zvládnutí některých potíží je efektivní kombinovat psychoterapeutickou péči s psychiatrickou.

Váháte, jak a podle čeho si svého psychoterapeuta vybrat? Zkuste mrknout do našeho dalšího článku… Přeji hodně štěstí!