Komunikace, komunikace, komunikace

A zase ta komunikace …

Komunikujeme slovy, tónem svého hlasu, gesty, výrazem i postojem svého těla. Nemůžeme nekomunikovat. Jisté sdělení předáváme i v momentě, kdy mlčíme, kdy nic neříkáme. Zdá se vám to divné? A co třeba tichá domácnost? Zažili jste ji někdy? Myslím, že sdělení tohoto ticha bylo celkem jednoznačné…

Shodneme se tedy, že komunikace je mnohem víc než jen slova, která říkáme. Již v šedesátých letech minulého století bylo výzkumem Mehrabiana a Ferrise zjištěno, že při vystoupení před skupinou lidí je 55 % dojmů, které si z vystoupení odnášíme, určeno řečí našeho těla – postojem, gesty, očním kontaktem, 38 % intonací našeho hlasu a jen 7 % obsahem vystoupení. V různých situacích možná budou čísla různá, nicméně z uvedeného vyplývá, že pro náš dojem není až tak důležité, co říkáme, ale jak to říkáme.

komunikace

Prostřednictvím modulace hlasu jedna věta vyzní různě. „Já Tě mám tak rád.“ Jaké sdělení můžeme patřičnou modulací hlasu při vyslovení této věty předat druhému člověku? Že jsme do něj zamilovaní, že si děláme z něj legraci, že jím opovrhujeme, že nudí nás, že jsme k tomuto vyjádření přinuceni a jen oznamujeme … Jedna věta, stejná slova a modulace hlasu zařídí, jaký bude výsledný efekt.

„Vy máte tak příjemný hlas.“

„Ten přednášející mě vždycky uspí…“

„Ten chlap tak strašně křičel, že jsem vůbec nebyla schopná vnímat, co říká.“

Jaký hlas máte vy? A jak s ním umíte pracovat? Umíte měnit modulaci svého hlasu?

Dokážeme-li pracovat s modulací našeho hlasu, pro naše posluchače bude příjemné nám naslouchat, obsah našeho projevu bude moci dobře vyniknout a posluchači si odnesou více důležitých a podstatných informací.

Jak na to?

  1. Přizpůsobujte sílu hlasu.
  2. Měňte tempo svojí řeči.
  3. Měňte výšku hlasu.
  4. Dělejte pauzy.
  5. Zdůrazňujte významná slova.

Dobře, ale jak na to?

Odpovědi a konkrétní rady a postupy najdete zde.

Úspěšnou komunikaci přejí Jana a Sylvie!