Konference Kariérového poradenství v Brně a náš workshop

Účastnili jsme se Konference Kariérového poradenství v Brně, prezentovali naše pomůcky pro lektory, poradce a kouče – karty STAVY, OBRAZY a MOTIVACE A POTŘEB a vedly workshop Manažer/ka vlastní kariéry, kde si měli účastníci možnost zmapovat své silné stránky a naplánovat akční kroky na další profesní cestě. Účastníci tak získali znalost námi vytvořené metody Létajícího balónu pro kariérové poradenství. Koho zaujala tato technika, má příležitost naučit se jí i práci s kartami na kurzu Využití karet při práci s klienty aneb Kreativní techniky kariérového poradenství.