Konference Tvořivé cesty ke změně a náš workshop Tvořivý integrující kouč a terapeut

Účastnili jsme se konference Tvořivé cesty ke změně a vedli workshop Tvořivý integrující kouč a terapeut. Inspirativní setkání s kolegy z „na řešení zaměřeného“ (SF) směru v práci s lidmi, který je jednou ze součástí naší terapeutické práce. Ben Furman z Finska, Peter Szabo ze Švýcarska a mnoho mnoho dalších přineslo zajímavé podněty pro obohacení naší terapeutické a koučovací praxe. My jsme představili možnosti, co jiného využíváme v práci s klienty – neurologické úrovně, práci s kartami STAVŮ inspirovanými J.Zeigem, kartami MOTIVACÍ A POTŘEB a popisem života a preferované budoucnosti za využití karet OBRAZY, a metaforu Stromu pro budování sebevědomí.