Autogenní trénink

O kurzu

Autogenní trénink je evropskou, tradiční tréninkovou metodou založenou na relaxaci. Stejně jako ostatní relaxační metody vychází z poznatků o vzájemné souvislosti mezi třemi faktory: psychickou tenzí, funkčním stavem vegetativní nervové soustavy a napětím svalstva.
Jelikož tonus kosterního svalstva můžeme vůlí měnit, máme možnost využít záměrné svalové relaxace k dosažení psychického uvolnění i k ovlivnění orgánových funkcí řízených vegetativní nervovou soustavou. Metodu autogenního tréninku vypracoval berlínský neurolog a psychiatr J. H. Schultz (1884-1970), který vedle analytických přístupů zdůrazňoval význam tzv. aktivně klinických metod: hypnózy, sugesce, relaxace a tréninku.
Účinnost autogenního tréninku byla opakovaně výzkumně prokázána nejen pro zvládání stresu a prožitek relaxace, zlepšení koncentrace a učení, ale je velmi vhodný pro léčbu psychosomatických obtíží (např. poruchy spánku, bolesti). Má potenciál jako sebepoznávací a seberozvojová metoda.

 • Termín:  15. 9. 2020 Brno //  11. 11. 2020 Ostrava
 • Místo: CETERAS – Centrum terapeutických služeb – Brno, Palackého třída 1644/8  //  Ostrava, Dvorní 756/9
 • Lektor: PhDr. Jana Zouharová, PhD.
 • Cena kurzu: Brno 2.600 Kč, Ostrava 2.800 Kč, pro účastníky předchozích kurzů spolku a studenty – samoplátce sleva 10% (do poznámky v přihlášce uveďte předchozí kurz // škola + ročník denního studia)
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Akreditace kurzu: 8 hodinový kurz, v systému DVPP č.j. MSMT- 639/2019-2-165 a MPSV č. A2020/0699-SP/PC/PP/VP

Cíle kurzu

Cílem kurzu je seznámení se se základním stupněm Autogenního tréninku podle J.H. Schultze. Účastníci si prakticky vyzkouší řízenou relaxaci i sebezkušenostní samostatný nácvik relaxace.

Obsah

 • Stres a relaxační dovednosti
 • Autogenní trénink – teorie J. H. Schultz
 • Motivace k nácviku
 • Indikace a kontraindikace
 • Pozice a správný postup
 • Aktivizační manévr
 • Práce s autosugescí

Komu je kurz určen

Kurz je určen psychologům, sociálním pracovníkům, pedagogům, kariérovým poradcům, koučům, pomáhajícím profesionálům a studentům těchto oborů, kteří mají chuť naučit se efektivně pracovat se stresem, zvýšit svoji efektivnost a podpořit rozvoj kreativity.

Info o lektorce: PhDr. Jana Zouahrová, Ph.D.

Přihláška na kurz

Pole označená * jsou povinná.