Autogenní trénink

O kurzu

Autogenní trénink je evropskou, tradiční tréninkovou metodou založenou na relaxaci. Stejně jako ostatní relaxační metody vychází z poznatků o vzájemné souvislosti mezi třemi faktory: psychickou tenzí, funkčním stavem vegetativní nervové soustavy a napětím svalstva.
Jelikož tonus kosterního svalstva můžeme vůlí měnit, máme možnost využít záměrné svalové relaxace k dosažení psychického uvolnění i k ovlivnění orgánových funkcí řízených vegetativní nervovou soustavou. Metodu autogenního tréninku vypracoval berlínský neurolog a psychiatr J. H. Schultz (1884-1970), který vedle analytických přístupů zdůrazňoval význam tzv. aktivně klinických metod: hypnózy, sugesce, relaxace a tréninku.
Účinnost autogenního tréninku byla opakovaně výzkumně prokázána nejen pro zvládání stresu a prožitek relaxace, zlepšení koncentrace a učení, ale je velmi vhodný pro léčbu psychosomatických obtíží (např. poruchy spánku, bolesti). Má potenciál jako sebepoznávací a seberozvojová metoda.

 • Termín:  25. 6. 2021 Brno
 • Místo: CETERAS – Centrum terapeutických služeb – Brno, Palackého třída 1644/8
 • Lektor: PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.
 • Cena kurzu: 2.600 Kč 
 • Maximální počet účastníků:
 • Akreditace kurzu: 8 hodinový kurz, v systému DVPP č.j. MSMT- 639/2019-2-165 a MPSV č. A2020/0699-SP/PC/PP/VP

Cíle kurzu

Cílem kurzu je seznámení se se základním stupněm Autogenního tréninku podle J.H. Schultze. Účastníci si prakticky vyzkouší řízenou relaxaci i sebezkušenostní samostatný nácvik relaxace.

Obsah

 • Stres a relaxační dovednosti
 • Autogenní trénink – teorie J. H. Schultz
 • Motivace k nácviku
 • Indikace a kontraindikace
 • Pozice a správný postup
 • Aktivizační manévr
 • Práce s autosugescí

Komu je kurz určen

Kurz je určen psychologům, sociálním pracovníkům, pedagogům, kariérovým poradcům, koučům, pomáhajícím profesionálům a studentům těchto oborů, kteří mají chuť naučit se efektivně pracovat se stresem, zvýšit svoji efektivnost a podpořit rozvoj kreativity.

Info o lektorce: PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.

Reference na kurz

Chtěla bych Vám moc poděkovat. Bylo vidět, že jsem byla ve spolupráci se zkušenou odbornicí. Podařilo se Vám vytvořit příjemnou atmosféru. Naplň semináře byla opravdu dobře vypracována. Děkuji Vám také za snahu nám porozumět a vyhovět. Jsem zcela spokojená.

Moc děkuji, obdivuji Vaši ochotu odpovídat, vnímám velkou profesionalitu, mnoho znalostí a praxi. Pro mě velmi příjemné vystupování, projev, slovník. Přínosem byl praktický nácvik, ukotvení v teorii, užitečné jak v osobní, tak i profesní oblasti.

Moc díky za skvěle odvedenou práci i přes ztížené on-line podmínky 🙂 3 přínosy kurzu: Vím, jak autogenní trénink probíhá. Vím, u koho by mohl být prospěšný. Vím, na co si dát v rámci tréninku pozor.

Cítila jsem se dobře a pohodlně. Nic mě nebolelo. Žádné napětí během semináře nebylo, lektorka a účastnice tvořily dobrou atmosféru. Odnáším si nové teoretické poznatky; praktické způsoby využití dané metody; inspiraci si ji vyzkoušet samostatně a pravidelně; pozitivní zážitky. 3 přínosy: Rozšíření představy od odbornice o tom, co autogenní trénink obnáší; uvědomění si nových způsobů propojení těla a psychiky; motivoval mě zařadit do každodenních zvyků další aktivitu.

  Přihláška na kurz

  Pole označená * jsou povinná.