Autogenní trénink

O kurzu

Autogenní trénink je evropskou, tradiční a nejrozšířenější tréninkovou metodou založenou na relaxaci. Stejně jako ostatní relaxační metody vychází z poznatků o vzájemné souvislosti mezi třemi faktory: psychickou tenzí, funkčním stavem vegetativní nervové soustavy a napětím svalstva.
Jelikož tonus kosterního svalstva lze vůlí měnit, je zde dána možnost využití záměrné svalové relaxace k dosažení psychického uvolnění i k ovlivnění orgánových funkcí řízených vegetativní nervovou soustavou. Relaxovaný stav při omezení zevních podnětů s pohroužením se do duševního klidu je zároveň vhodný pro autosugestivní ovlivnění, jehož účinky při častém opakování přesahují a umocňují dosah prosté relaxace. Metodu autogenního tréninku vypracoval berlínský neurolog a psychiatr J. H. Schultz (1884-1970), který vedle analytických přístupů zdůrazňoval význam tzv. aktivně klinických metod: hypnózy, sugesce, relaxace a tréninku.
Účinnost autogenního tréninku byla opakovaně výzkumně prokázána nejen pro zvládání stresu a prožitek relaxace, zlepšení koncentrace a učení, ale je velmi vhodný pro léčbu psychosomatických obtíží (např. poruchy spánku, bolesti). Má potenciál jako sebepoznávací a seberozvojová metoda.

Termín: 13.9.2018 (9-16 hod.) – OBSAZENO!
Místo: CETERAS – Centrum terapeutických služeb, Ostrava–Poruba, Dvorní 756/9
Lektor: Mgr. et Mgr. Veronika Víchová, autorka knihy Autogenní trénink
Cena kurzu: 2.400 Kč, pro studenty sleva 10% (do poznámky v přihlášce uveďte titul slevy)
Maximální počet účastníků: 12
Akreditace kurzu: 8 hodinový kurz, akreditace MPSV č. A2018/0174-SP/PC/VP

Cíle kurzu

Cílem kurzu je správné osvojení si relaxační dovednosti. Účastníci se seznámí s evropsky nejrozšířenější relaxační metodou – základním stupněm Autogenního tréninku podle J.H. Schultze. Účastníci si prakticky vyzkouší, jak řízenou relaxaci, tak sebezkušenostní samostatný nácvik relaxace. Po skončení kurzu doporučujeme postupné nacvičovaní 6 cviků po dobu 2-3 měsíců, aby došlo k plnému osvojení relaxační dovednosti. Časový nárok na 1 relaxaci je 5 minut.

Obsah

 • Problematika stresu
 • Relaxační dovednosti
 • Autogenní trénink – teorie J. H. Schultz
 • Motivace k nácviku
 • Indikace a kontraindikace
 • Uvedení se do klidu
 • Pozice a správný postup
 • Nácvik první části cviků
 • Práce s autosugescí
 • Nácvik druhé části cviků
 • Aktivizační manévr

Komu je kurz určen

Program je určen psychologům, sociálním pracovníkům, pedagogům, kariérovým poradcům, koučům, pomáhajícím profesionálům a studentům těchto oborů, kteří mají chuť naučit se efektivně pracovat se stresem, zvýšit svoji efektivnost a podpořit rozvoj kreativity.

Info o lektorce: Mgr. et Mgr. Veronika Víchová (1975)

Po studiu psychologie na UK Praha a MU Brno získala atestaci z klinické psychologie a funkční specializaci z psychoterapie. Ukončené výcviky: SUR K7, Systemický a konstelační výcvik, Supervizní skupina ČIS, Traumaterapie EMDR, Hypnoterapie I. a II. (Prof. S. Kratochvíl) a Autogenní trénink I.-II. (Doc. J.Hašto). Aktuálně ve výcviku KIP a Supervizním výcviku. V klinické praxi se věnuje dospělým se zaměřením na závislosti a léčbu traumatu. AT se věnuje výzkumně (př. Využití řízené relaxace při IVF, 2002) a zejména v klinické praxi (přímá práce s klienty, supervize kolegů). Rozšíření metody podporuje lektorsky i v rámci přednáškových aktivit. Je autorkou monografie Autogenní trénink a autogenní terapie (2016). Je supervizorkou (ČIS, EASC) včetně specializace na hypnoterapii. V rámci výboru Sekce pro hypnózu PS ČLS JEP vede Pracovní skupinu pro autogenní trénink. Organizovala 2 konference na toto téma (2014, 2016). Je autorkou knihy Autogenní trénink.

Přihláška na kurz

Pole označená * jsou povinná.