Koučink ve výchově a vzdělávání

O kurzu

Cílem kurzu Koučink ve výchově a vzdělávání je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s  technikami koučování ve vzdělávání a výchově. Účastníci si na seminářích prohloubí své schopnosti a dovednosti z oblasti pedagogické psychologie a pozitivní psychologie, na kterých koučink staví, a z oblasti kariérového poradenství. Naučí se „na řešení zaměřené“ techniky koučování jednotlivců, kolektivu, skupiny. Vedoucí pracovníci uvítají techniky vedení formou koučovacího přístupu, které se v průběhu kurzu naučí používat.

Semináře probíhají interaktivní formou – moderovaná diskuze, modelové situace, brainstorming, ukázky technik a jejich rozbor, trénink koučování se zpětnou vazbou, metodické videoukázky.

 • Termín: začínáme v dubnu v Ostravě i v Brně!!! viz harmonogramy
 • Čas: 9.00 – 18.00
 • Délka kurzu: 80 vyučovacích hodin (4 dvoudenní setkání směrované na pátek a sobotu)
 • Místo konání: CETERAS – Centrum terapeutických služeb, Dvorní 756/9, Ostrava – Poruba
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Akreditace kurzu: MŠMT DVPP č. MSMT-1031/2017-2-204 / kurz partnera ŠMR
 • Lektor kurzu: PhDr. Sylvie Navarová, PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.
 • Cena kurzu: 26.000 Kč (platební podmínky viz web partnera)

Cíle kurzu

 • Získání dovednosti koučování „na řešení zaměřeným“ způsobem
 • Vedení konstruktivních rozhovorů s klienty
 • Aplikace koučovacího přístupu do vlastní praxe skrze průběžné supervize v průběhu kurzu
 • Osobní a profesní rozvoj účastníků
 • Motivování druhých za využití koučovacího přístupu

Obsah

1. Setkání:

Základní principy Integrativního koučinku – Základy koučování ve výuce I. (20 hod.) – seznámení s metodou (principy, přínosy, úskalí), trénink schopnosti práce s cílem koučování a s motivací koučovaného, práce s tělem – rozpoznávání fyzických projevů (sebereflexe, schopnost nahlížet druhého)

 • Filozofické základy a principy koučinku, etický kodex a přehled kompetencí kouče dle ICF
 • Vytvoření partnerského vztahu kouč – koučovaný (důvěra)
 • Škálování
 • Základní struktura rozhovoru (první a další sezení)
 • Formulace zakázky, cíle koučování
 • Nabídka otázek (druhy otázek, uzavřené, otevřené, konstruktivní, před-stava budoucnosti)
 • Sebedefinice jsou profesionála pracujícího koučovacím způsobem

2. Setkání:

Manažerský koučink v praxi – Základy koučování ve výuce  II. (10 hod.) a Pedagog jako kouč  I. (10 hod.) – zaměřeno na specifické komunikační dovednosti a specifické koučovací techniky potřebné v rámci procesu koučování vč. kariérového koučování

 • Způsob vedení koučovacího rozhovoru – techniky kouče
 • Metodika správného stanovování cílů SMART+ES
 • Metoda GROW
 • Intenzivní tréninky pro aplikaci do praxe

 3. Setkání:

Systemický koučink – Koučink ve vzdělávání a vzdělání v koučinku (20 hod.) – zaměřeno na překonávání překážek a bariér v koučování na straně kouče i koučovaného. Typy bariér, práce s komplikovanými typy osobností v koučování apod. Vše vychází se systemického přístupu a z technik kariérového koučování.

 • Typy klientů a způsoby vedení rozhovorů s nimi (Návštěvník / Stěžovatel / Zákazník)
 • Zadání třetích stran – specifika koučinku ve školním/sociálním prostředí
 • Typy koučovacích rozhovorů/interakcí ve třídě (Provázení / Kontrola / Vzdělávání / Poradenství)
 • Technika Cesta životem pro hledání zdrojů klienta, jeho úspěchů a způsobů zvládání zátěžových situací
 • Práce s prostorem s jednotlivcem a skupinou

 4. Setkání:

Ericksonovský koučink – Pedagog jako kouč  II. (10 hod.) – zaměřeno na budování kontaktu mezi koučem a koučovaným, techniky podporující a ověřující kvalitu kontaktu a podporující motivaci klienta ve vztahu k současnému působení a k budoucímu uplatnění.

 • Další nástroje kouče – Koučovací šipka
 • 4 koučovací otázky pro rozhodování
 • Práce s hodnotami a identitou dle M.H.Ericksona
 • Nácvik rozhovorů
 • 3 židle

5. Setkání:

Koučink specifických skupin – Koučovací techniky ve vzdělávání (10 hod.) – zaměřeno na sebereflexi účastníků, zhodnocení vlastních schopností a dovedností práce s rozvojovým/profesním plánem klienta. Způsoby implementace koučování do vlastní praxe.

 • Reflektování
 • Zpětná vazba – formulace a poskytování vč. jednání s problémovým klientem (např. rodičem apod.)
 • Sebereflexe kouče, metareflexe
 • Nástroje rozvojového a kariérového koučování: Kolo rovnováhy, technika Walta Disneyho
 • Supervidované vedení rozhovoru jako závěr kurzu, předání Certifikátu

Komu je kurz určen

Program je určen zejména pedagogickým pracovníkům a studentům tohoto oboru. Mohou jej absolvovat také zájemci působící ve vzdělávání.

Info o lektorovi: Kurz vedou praktikující psycholožky a koučky PhDr. Sylvie Navarová a PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.

Platební a storno podmínky

Hodnocení kurzu

„Koučovací výcvik Koučink ve výchově a vzdělávání mě nadchl hned z několika důvodů. Po obsahové stránce mi vyhovoval svou pestrostí a integrativním přístupem ve výběru a používání jednotlivých technik koučování. Z hlediska lektorského byl veden mimořádně profesionálně, s lehkostí, humorem a až hmatatelnou životní i profesionální zkušeností. Prošla jsem již mnoha semináři a musím přiznat, že mě tento výcvik ovlivnil jako snad žádný předtím. S trochou nadsázky lze totiž poznatky načerpat i samostudiem, ale sebezkušenost, sebepoznání a sebereflexi v roli kouče lze získat jen intenzivním tréninkem a supervizí. A právě praktického nácviku tento kurz nabízí vrchovatě. Přestože byla naše výcviková skupina profesně i osobnostně velice pestrá, vznikla z nás velice soudržná a vzájemně se motivující parta a už v průběhu výcviku bylo patrné, jak se každý z nás osobnostně mění a rozkvétá. A to je pro mě snad největší přínos toho výcviku – že teď vidím sebe samu i ostatní lidi v rodině i práci jinýma očima. A za to jsem lektorkám i naší výcvikové skupině moc vděčná. Vřele tedy doporučuji těm, kteří chtějí nasát filozofii koučování a být všestranně připraveni pro praxi kouče.“ Petra Mařádková, pedagog a psycholog

„Pokud bych měla jedním slovem zhodnotit výcvik, kterým jsem prošla, bylo by to určitě slovo výborný. Koučovací výcvik je velmi kvalitním nástrojem pro maximální zdokonalení komunikačních dovedností a rozvoji kompetencí řešit problém. I kdybych se už nikdy nevěnovala koučování jako takovému, stoprocentně velkou část získaných dovedností použiji a používám ve své práci v pozici vedoucího pracovníka. Tento komunikační nástroj je k nezaplacení a já velmi děkuji celému týmu za čas, který nám věnoval a chuť díky níž nás z pozice nezasvěceného člověka posunul na pozici kouče. Ovšem dovednosti nejsou zadarmo, tudíž jenom neustálý trénink a sebereflexe povedou k dalšímu zdokonalení. Děkuji! Věra“, zástupce ředitele ZŠ Krnov

„byl bezva a bylo pro mě příjemné strávit čas s příjemnými a zajímavými lidmi
a těším se na příště… Iva“, vedoucí učitelka MŠ Petřvald

Přihláška na kurz

Pole označená * jsou povinná.