Koučování dětí s rodiči i bez

O kurzu

Kamila Urban z Bratislavy, dětská psycholožka specializující se na koučování dětí a jejich rodičů, absolventka Solution Focused Brief Therapy, Kids‘ Skills Coachingu a Sandplayingu, se v Ústavu sociální komunikace se věnuje výzkumu myšlení dětí. Kamila Vám v průběhu interaktivního kurzu Koučování dětí s rodiči i bez představí koncept práce s dětmi a adolescenty, dozvíte se, jak dítě nadchnout pro spolupráci, jak s nimi nastavovat cíle, kdy přizvat ke spolupráci rodiče a mnoho dalšího.

  • Termín: bude stanoven po naplnění kapacity – přijímáme přihlášky
  • Čas: 12.00 – 18.00 hod.
  • Délka kurzu: 6 hodin
  • Místo konání: CETERAS – Centrum terapeutických služeb, Dvorní 756/9, Ostrava – Poruba
  • Maximální počet účastníků: 18
  • Lektoři kurzu: Kamila Urban
  • Cena kurzu: 2.400 Kč, pro studenty a účastníky našich předchozích kurzů sleva 10% (do poznámky v přihlášce uveďte titul slevy)

Cíle kurzu

Kurz má za cieľ vysvetliť (a vyskúšať si na sebe) špecifiká koučingu s deťmi, od nadviazania prvého kontaktu, cez vytvorenie pracovnej aliancie, až po konkrétne kroky v koučingovom procese.

Cieľom kurzu je dať účastníkom odpovede na nasledujúce otázky:

  • Ako si získať dieťa a nadchnúť ho pre spoluprácu v koučingu?
  • Akú úlohu zohráva v procese koučingu rodič? Chceme ho tam?
  • Dieťa nie je „malý dospelý“,  aké sú teda špecifiká koučingu s dieťaťom?
  • Nastavujeme aj s deťmi ciele, alebo to funguje nejako inak?
  • Kde majú deti svoje zdroje? Odkiaľ získavajú motiváciu? A ako s ňou pracovať?

Obsah

Kurz bude prebiehať v 3 celkoch formou sebaskúsenosti v malých skupinách:

  • nadviazanie spolupráce,
  • nastavenie cieľov a kroky práce s dieťaťom,
  • práca so zdrojmi a motiváciou dieťaťa.

Vítané sú vlastné prípady, podnety a otázky, na ktorých budeme môcť pracovať.

Praktický kurz určený pre: koučov, psychoterapeutov, poradenských psychológov, sociálnych pracovníkov a zaangažovaných rodičov, ktorý sa zameriava na rozvoj kompetencií v koučovaní detí a detí spoločne s ich rodičmi.

Info o lektorovi:  Mgr. Kamila Urban je detská psychologička v súkromnej praxi, ktorá sa špecializuje na koučing s deťmi a ich rodičmi. Má ukončené výcviky v solution focused brief therapy, kids‘ skills coachingu a sandplayingu, absolvovala tiež početné kurzy v arteterapii. Ako výskumný pracovník na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV v Bratislave sa venuje výskumu vývinu detského myslenia.

    Přihláška na kurz

    Pole označená * jsou povinná.