Krizová intervence

O kurzu

Krizová intervence je zaměřena na okamžitou pomoc při zvládání náročných životních situací, které představují neúnosnou psychickou zátěž (např. nevěra partnera, úmrtí v rodině, sebevražedné myšlenky) a jsou zahlcující svou intenzitou, délkou trvání, naléhavostí nebo nepředvídatelností. Krizová intervence je zaměřena na akutní potíže klienta. Cílem je ohraničení akutního krizového stavu, zeslabení intenzity krize a stabilizace klienta. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základní strukturou komunikace s klientem v krizi a postup si nacvičit. Kurz je postaven na příkladech z praxe a možnosti si v bezpečném prostředí krizovou intervenci vyzkoušet.

 • Termíny 2021: on-line 18. 1. 2021 – OBSAZENO!  //  on-line 15. 2. 2021  //  on-line 25. 2. 2021 // prezenční 22. 3. 2021 Brno  //  prezenční 18. 6. 2021 Ostrava  (do poznámky uveďte vybrané datum kurzu!)
 • Čas: 09.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8 vyuč. hodin
 • Místo konání: Brno, Palackého třída 1644/8  //  Ostrava, Dvorní 756/9 // Online
 • Maximální počet účastníků: 10 prezenčně, 12 online
 • Lektor: Mgr. Lenka Ottová (on-line)  // Mgr. Filip Hajna (prezenční)
 • Cena kurzu: Brno: 2.600 Kč, Ostrava: 2.800 Kč, ONLINE 2.600 Kč
 • Akreditace: MPSV A2020/0797-SP/PC/PP (Základy krizové intervence), MŠMT DVPP č.j. MSMT-21603/2020-4-454, partner ŠMR č.j. MSMT-8601/2019-2-429 nebo č.j. MSMT-34239/2019-1143 (jako Komunikace v obtížných situacích), v závislosti na pracovní pozici
 • aktuálně ONLINE verze dle dispozic http://akris.mpsv.cz/Aktualita/AktualitaDetail?aktualitaId=119 

Cíle 

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům ucelenou představu o základních principech krizové intervence a zvýšit tak jejich kompetence při práci s klientem v krizi. Kurz účastníkům pomůže zvědomit si vlastní limity a hranice a využívat techniky práce se sebou.  Účastníci si vyzkouší aplikování získaných znalosti v modelových a praktických situacích.

Obsah 

 1. úvod do krize (co to je, příčiny, typologie, fáze)
 2. řešení krize – co můžeme sami
 3. krizová intervence – když naše vyrovnávací strategie selžou
 4. druhy krizové intervence (telefon, chat, tváří v tvář, specifická práce podle cílové skupiny)
 5. základní principy krizové intervence (jak v práci, tak v životě)
 6. nácviky krizové intervence
 7. klient v akutní krizi (ohrožený na zdraví či životě, panika)
 8. nácvik nebo modelová situace krizové intervence s klientem v akutní krizi
 9. úskalí a limity krizové intervence
 10. práce s traumatem
 11. sebepéče, vlastní hranice a limity, psychohygiena

Komu je kurz určen

Kurz využijí všichni, kteří se dostávají do kontaktu s klienty v náročných životních situacích – lékaře, zdravotní sestry, pedagogy, psychology, sociální pracovníky, pracovníky v přímé obslužné péči, osobní asistenty apod. Zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost.

Info o lektorovi : Mgr. Lenka Ottová

Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci. Krizové intervenci se věnují více jak dvanáct let. Nyní pracuji na pozici intevizora a konzultanta krizové linky EDA určené rodičům, blízkým a odborníkům, kterých se týká téma péče o dítě se závažnou diagnózou. Zároveň pracuji na Lince bezpečí jako lektor (např. akreditovaného výcviku chatové krizové intervenci), konzultant chatu a internetové poradny. Jako lektor působím i na školách, ve firmách a všude tam, kde je třeba zvládat krizovou komunikaci.

Absolvovala jsem roční výcvik v telefonické krizové intervenci, roční výcvik Motivační rozhovory, výcvikový kurz internetového poradenství a chatové krizové intervence, kurzy: Trauma, Sebepéče a limity, Biosyntéza I., Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta, Jak pracovat v sociálních službách s emocemi klienta i svými, Problematika sexuálního zneužívání, základní kurzy Fokusingu a mnohé workshopy a stáže.

V současné době jsem pátým rokem v komplexním psychoterapeutickém výcviku Hermés Solutions Training.

Info o lektorovi: Mgr. Filip Hajna

Vystudoval Univerzitu. J. E. Purkyně v Ústí na Labem. Pracuje jako vedoucí krizové ambulance. V minulosti vedl krizová lůžka, má zkušenosti s dospělými i dětmi v sociálně vyloučených lokalitách. Pracuje jako terapeut, kromě všeobecných témat se zaměřuje na práci se vztekem a agresí. Působí jako lektor v několika školících institucích, školí profesionály i širokou veřejnost. Kandidátní člen České asociace pro psychoterapii. Místopředseda v asociaci Klub poskytovatelů sociálních služeb a pomáhajících profesí ČMA.

Absolvoval dvouletý výcvik v krizové intervenci a je v závěrečné fázi pětiletého komplexního psychoterapeutického výcviku s akreditací pro zdravotnictví.

Dále absolvoval tyto kurzy a vzdělání: Budování týmu v sociálních službách; Vliv rozpadu rodiny na vývoj dítěte; Výcvik v metodě zvládání vzteku/LOM; Zpátky na cestě – práce s traumatizovanými dětmi; Zvládání zátěžových situací – manipulace; Úvod do syndromu vyhoření; Hranice při práci s klientem; Motivační rozhovory; Poradenské dovednosti; Právní norma pobytových a volnočasových aktivit pro NNO; Skupinová práce s mládeží; Skupinová práce s mládeží 2; Sociální práce s Facebookem; Základy preventivní práce s mládeží; Mezioborová komunikace v praxi; Práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím; Systematický práce s rodinou; Technika práce s člověkem v krizi VII; Úvod do preterapie a jejího využití v sociálních službách.

 

Reflexe účastníků:

Reflexe z on-line kurzů:

Chtěla bych moc poděkovat za to, jak byl kurz vedený. Po technické a organizační stránce probíhalo vše bez problému. Měla jste obsah pěkně strukturovaný, dokázala jste vždy vše hezky vysvětlit, doplnit o poznatky z praxe, reagovat na dotazy a poznámky… Navíc máte velmi příjemné vystupování, a proto jsem se cítila komfortně i přes PC obrazovku. Přeji Vám pevné zdraví a ať se Vám daří, a to nejen po profesní stránce. Doufám, že se třeba ještě někdy na podobné vzdělávací akci potkáme. Mějte se hezky 🙂

Když seminář probíhal, cítila jsem se velmi příjemně. Paní lektorka je velice sympatická, příjemná a přijímající. Měla jsem jistotu, že cokoliv řeknu (nebo kdokoliv jiný), tak bude vyslyšeno. Celý seminář se nesl v pohodové atmosféře, ale zároveň byl velmi bohatý na získané poznatky, přestože musel být vzhledem k situaci převeden do on-line podoby. Vážím si toho. Odnáším si především nějaké základní poznatky ohledně krizové intervence, s čímž jsem se na tento kurz i přihlašovala. Určitě si také odnáším mnoho tipů a rad, zajímavých myšlenek a zkušeností, ať už od paní lektorky, tak od kolegyň, které se kurzu zúčastnily. Kurz také podpořil moji chuť se o toto téma dále zajímat a dále se v něm vzdělávat…

Odnáším si plno nových poznatků a asi 8 popsaných listů plných poznámek a myšlenek, které mne zaujaly a které bych chtěla dále rozvíjet. Chtěla bych Vám moc poděkovat, protože jsem měla prvotně obavy, zda se tato zkušenost vyplatí, zda stojí za to investovat finance atp. a po této zkušenosti nemám sebemenší pochybnosti. Mimo jiné mě seminář zaujal nejen v rámci možnosti rozvoje v profesní oblasti, ale donutil mne zamyslet se i nad osobním přístupem a vlastním životem.  Díky za to, co děláte!

Díky za přehlednost, ukázky, diskuse. Vlastně jste s námi odvedla dost dobrou krizovou intervenci :-))

Odnáším si ucelený přehled o tématu, ujištění, že péče o sebe je u pomáhajících profesí na prvním místě, podpora v budoucnu navázat na dlouhodobý kurz, vyslechnutí si příběhů jak lektorky, tak dalších účastníků, kteří nám ochotně předávali své zkušenosti. Ráda bych také dodala, že mi bylo velice příjemně v průběhu semináře a lektorka mi byla velmi sympatická. Bylo vidět, že je opravdu velmi zkušená a pro práci zaujatá. Jsem ráda, že nám mohla lektorovat právě ona a přeji ji i další spokojené účastníky kurzu.

Reflexe z prezenčních kurzů:

Cítila jsem se velmi dobře, příjemně, naplnil má očekávání, Odnáším si spoustu podnětů do praxe. Srovnala jsem si KI s terapií. Důležitý je pocit, že nemusím vyřešit vše hned, klienti potřebují čas. Lektorka je moc milá a příjemná, je vidět, že má hodně zkušeností a je profesionálka a zároveň velmi LIDSKÁ se smyslem pro humor. Děkuji!

Cenné pro mě byly praktické ukázky, konkrétní postupy a doporučení. Mám 12 popsaných stran strukturovaných poznámek a mapu zdrojů. Mám otevřené dveře do nových prostor. Byla to jednohubka s vyváženou chutí. Mám pocit, že to jde a má to smysl. Děkuji za intenzivní den!

Cítila jsem se velmi dobře a uvolněně. Odnáším si spoustu nových informací, které uplatním v osobním i pracovním životě, a současně jsou přínosné i pro mé další studium. Lektorka působila velmi přirozeně, příjemně, kurz se mi moc líbil!

Na kurzu jsem se cítila bezpečně, Pociťuji touhu po dalších informacích k tématu a sebedůvěru. Děkuji 🙂

Naučila jsem se užitečně s klienty mluvit o emocích, jít do hloubky a být s nimi. Získala jsem postup práce s klientem v krizi, který jsem potřebovala. Velmi cenný byl nácvik, kde jsem si postup mohla vyzkoušet a získala jsem podporu a zpětnou vazbu od lektorky. Moc děkuji!

  Přihláška na kurz

  Pole označená * jsou povinná.