Krizová intervence

O kurzu

Krizová intervence je zaměřena na okamžitou pomoc při zvládání náročných životních situací, které představují neúnosnou psychickou zátěž (např. nevěra partnera, úmrtí v rodině, sebevražedné myšlenky) a jsou zahlcující svou intenzitou, délkou trvání, naléhavostí nebo nepředvídatelností. Krizová intervence je zaměřena na akutní potíže klienta. Cílem je ohraničení akutního krizového stavu, zeslabení intenzity krize a stabilizace klienta. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základní strukturou komunikace s klientem v krizi a postup si nacvičit. Kurz je postaven na příkladech z praxe a možnosti si v bezpečném prostředí krizovou intervenci vyzkoušet.

 • Termíny 2021:   on-line 14. 6. 2021 OBSAZENO!// on-line 18. 6. 2021  // on-line 22. 6. 2021 (do poznámky uveďte vybrané datum kurzu!) 
 • Čas: 09.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8 vyuč. hodin
 • Místo konání: Brno, Palackého třída 1644/8  //  Ostrava, Dvorní 756/9 // Online ZOOM (mikrofon + video)
 • Maximální počet účastníků: 10 prezenčně, 12 online
 • Lektor: Mgr. Lenka Ottová (14/6, 22/6)  // Mgr. Filip Hajna (18/6)
 • Cena kurzu: 2.600 Kč
 • Akreditace: MPSV A2020/0797-SP/PC/PP (Základy krizové intervence), MŠMT DVPP č.j. MSMT-21603/2020-4-454
 • aktuálně ONLINE verze dle dispozic http://akris.mpsv.cz/Aktualita/AktualitaDetail?aktualitaId=119 

Cíle 

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům ucelenou představu o základních principech krizové intervence a zvýšit tak jejich kompetence při práci s klientem v krizi. Kurz účastníkům pomůže zvědomit si vlastní limity a hranice a využívat techniky práce se sebou.  Účastníci si vyzkouší aplikování získaných znalosti v modelových a praktických situacích.

Obsah 

 1. úvod do krize (co to je, příčiny, typologie, fáze)
 2. řešení krize – co můžeme sami
 3. krizová intervence – když naše vyrovnávací strategie selžou
 4. druhy krizové intervence (telefon, chat, tváří v tvář, specifická práce podle cílové skupiny)
 5. základní principy krizové intervence (jak v práci, tak v životě)
 6. nácviky krizové intervence
 7. klient v akutní krizi (ohrožený na zdraví či životě, panika)
 8. nácvik nebo modelová situace krizové intervence s klientem v akutní krizi
 9. úskalí a limity krizové intervence
 10. práce s traumatem
 11. sebepéče, vlastní hranice a limity, psychohygiena

Komu je kurz určen

Kurz využijí všichni, kteří se dostávají do kontaktu s klienty v náročných životních situacích – lékaře, zdravotní sestry, pedagogy, psychology, sociální pracovníky, pracovníky v přímé obslužné péči, osobní asistenty apod. Zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost.

Info o lektorovi : Mgr. Lenka Ottová

Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci. Krizové intervenci se věnují více jak dvanáct let. Nyní pracuji na pozici intevizora a konzultanta krizové linky EDA určené rodičům, blízkým a odborníkům, kterých se týká téma péče o dítě se závažnou diagnózou. Zároveň pracuji na Lince bezpečí jako lektor (např. akreditovaného výcviku chatové krizové intervenci), konzultant chatu a internetové poradny. Jako lektor působím i na školách, ve firmách a všude tam, kde je třeba zvládat krizovou komunikaci.

Absolvovala jsem roční výcvik v telefonické krizové intervenci, roční výcvik Motivační rozhovory, výcvikový kurz internetového poradenství a chatové krizové intervence, kurzy: Trauma, Sebepéče a limity, Biosyntéza I., Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta, Jak pracovat v sociálních službách s emocemi klienta i svými, Problematika sexuálního zneužívání, základní kurzy Fokusingu a mnohé workshopy a stáže.

V současné době jsem pátým rokem v komplexním psychoterapeutickém výcviku Hermés Solutions Training.

Info o lektorovi: Mgr. Filip Hajna

Vystudoval Univerzitu. J. E. Purkyně v Ústí na Labem. Pracuje jako vedoucí krizové ambulance. V minulosti vedl krizová lůžka, má zkušenosti s dospělými i dětmi v sociálně vyloučených lokalitách. Pracuje jako terapeut, kromě všeobecných témat se zaměřuje na práci se vztekem a agresí. Působí jako lektor v několika školících institucích, školí profesionály i širokou veřejnost. Kandidátní člen České asociace pro psychoterapii. Místopředseda v asociaci Klub poskytovatelů sociálních služeb a pomáhajících profesí ČMA.

Absolvoval dvouletý výcvik v krizové intervenci a je v závěrečné fázi pětiletého komplexního psychoterapeutického výcviku s akreditací pro zdravotnictví.

Dále absolvoval tyto kurzy a vzdělání: Budování týmu v sociálních službách; Vliv rozpadu rodiny na vývoj dítěte; Výcvik v metodě zvládání vzteku/LOM; Zpátky na cestě – práce s traumatizovanými dětmi; Zvládání zátěžových situací – manipulace; Úvod do syndromu vyhoření; Hranice při práci s klientem; Motivační rozhovory; Poradenské dovednosti; Právní norma pobytových a volnočasových aktivit pro NNO; Skupinová práce s mládeží; Skupinová práce s mládeží 2; Sociální práce s Facebookem; Základy preventivní práce s mládeží; Mezioborová komunikace v praxi; Práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím; Systematický práce s rodinou; Technika práce s člověkem v krizi VII; Úvod do preterapie a jejího využití v sociálních službách.

 

Reflexe účastníků:

Reflexe z on-line kurzů:

Chtěla bych Vám moc poděkovat za skvělý seminář. Odnesla jsem si toho opravdu hodně a po celou dobu jsem se cítila velmi příjemně. Vůbec mi nevadila ani online forma, naopak. Byla bych moc ráda, pokud byste udělali další, navazující workshop,více zaměřený na krizovou intervenci face to face.

Děkuji za skvělý kurz, beze zbytku naplnil mé očekávání! Vše bylo srozumitelné, v dobrém tempu, oceňuji přístup s humorem. Doufám, že se s Vámi v budoucnu potkám na nějakém pokračovacím kurzu 🙂

Vzkaz lektorce: Máte můj obdiv. Vést sama online osmihodinový seminář, být plná energie, usmívat se, udržet pozornost frekventantů, být zajímavá a milá to je obrovský výkon. Bylo z Vás cítit, že svoji práci děláte ráda, máte zkušenosti. A máte schopnost je předávat dál. Velmi děkuji. Pokud by byl „druhý díl“ semináře, ráda se zúčastním.

Chtěla bych moc poděkovat za to, jak byl kurz vedený. Po technické a organizační stránce probíhalo vše bez problému. Měla jste obsah pěkně strukturovaný, dokázala jste vždy vše hezky vysvětlit, doplnit o poznatky z praxe, reagovat na dotazy a poznámky… Navíc máte velmi příjemné vystupování, a proto jsem se cítila komfortně i přes PC obrazovku. Přeji Vám pevné zdraví a ať se Vám daří, a to nejen po profesní stránce. Doufám, že se třeba ještě někdy na podobné vzdělávací akci potkáme. Mějte se hezky 🙂

Když seminář probíhal, cítila jsem se velmi příjemně. Paní lektorka je velice sympatická, příjemná a přijímající. Měla jsem jistotu, že cokoliv řeknu (nebo kdokoliv jiný), tak bude vyslyšeno. Celý seminář se nesl v pohodové atmosféře, ale zároveň byl velmi bohatý na získané poznatky, přestože musel být vzhledem k situaci převeden do on-line podoby. Vážím si toho. Odnáším si především nějaké základní poznatky ohledně krizové intervence, s čímž jsem se na tento kurz i přihlašovala. Určitě si také odnáším mnoho tipů a rad, zajímavých myšlenek a zkušeností, ať už od paní lektorky, tak od kolegyň, které se kurzu zúčastnily. Kurz také podpořil moji chuť se o toto téma dále zajímat a dále se v něm vzdělávat…

Odnáším si plno nových poznatků a asi 8 popsaných listů plných poznámek a myšlenek, které mne zaujaly a které bych chtěla dále rozvíjet. Chtěla bych Vám moc poděkovat, protože jsem měla prvotně obavy, zda se tato zkušenost vyplatí, zda stojí za to investovat finance atp. a po této zkušenosti nemám sebemenší pochybnosti. Mimo jiné mě seminář zaujal nejen v rámci možnosti rozvoje v profesní oblasti, ale donutil mne zamyslet se i nad osobním přístupem a vlastním životem.  Díky za to, co děláte!

Díky za přehlednost, ukázky, diskuse. Vlastně jste s námi odvedla dost dobrou krizovou intervenci :-))

Odnáším si ucelený přehled o tématu, ujištění, že péče o sebe je u pomáhajících profesí na prvním místě, podpora v budoucnu navázat na dlouhodobý kurz, vyslechnutí si příběhů jak lektorky, tak dalších účastníků, kteří nám ochotně předávali své zkušenosti. Ráda bych také dodala, že mi bylo velice příjemně v průběhu semináře a lektorka mi byla velmi sympatická. Bylo vidět, že je opravdu velmi zkušená a pro práci zaujatá. Jsem ráda, že nám mohla lektorovat právě ona a přeji ji i další spokojené účastníky kurzu.

Reflexe z prezenčních kurzů:

Cítila jsem se velmi dobře, příjemně, naplnil má očekávání, Odnáším si spoustu podnětů do praxe. Srovnala jsem si KI s terapií. Důležitý je pocit, že nemusím vyřešit vše hned, klienti potřebují čas. Lektorka je moc milá a příjemná, je vidět, že má hodně zkušeností a je profesionálka a zároveň velmi LIDSKÁ se smyslem pro humor. Děkuji!

Cenné pro mě byly praktické ukázky, konkrétní postupy a doporučení. Mám 12 popsaných stran strukturovaných poznámek a mapu zdrojů. Mám otevřené dveře do nových prostor. Byla to jednohubka s vyváženou chutí. Mám pocit, že to jde a má to smysl. Děkuji za intenzivní den!

Cítila jsem se velmi dobře a uvolněně. Odnáším si spoustu nových informací, které uplatním v osobním i pracovním životě, a současně jsou přínosné i pro mé další studium. Lektorka působila velmi přirozeně, příjemně, kurz se mi moc líbil!

Na kurzu jsem se cítila bezpečně, Pociťuji touhu po dalších informacích k tématu a sebedůvěru. Děkuji 🙂

Naučila jsem se užitečně s klienty mluvit o emocích, jít do hloubky a být s nimi. Získala jsem postup práce s klientem v krizi, který jsem potřebovala. Velmi cenný byl nácvik, kde jsem si postup mohla vyzkoušet a získala jsem podporu a zpětnou vazbu od lektorky. Moc děkuji!

  Přihláška na kurz

  Pole označená * jsou povinná.