Krizová intervence

Krizová intervence je zaměřena na okamžitou pomoc při zvládání náročných životních situací, které představují neúnosnou psychickou zátěž (např. nevěra partnera, úmrtí v rodině, sebevražedné myšlenky) a jsou zahlcující svou intenzitou, délkou trvání, naléhavostí nebo nepředvídatelností. Krizová intervence je zaměřena na akutní potíže klienta. Cílem je ohraničení akutního krizového stavu, zeslabení intenzity krize a stabilizace klienta.

 • Termín:  20. 5. 2019
 • Čas: 09.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8 vyuč. hodin
 • Místo konání: Ostrava, Dvorní 756/9
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektor: Mgr. Lenka Ottová
 • Cena kurzu: 2.400 Kč
 • Akreditace: v jednání

Cíle 

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům ucelenou představu o základních principech krizové intervence a zvýšit tak jejich kompetence při práci s klientem v krizi. Kurz účastníkům pomůže zvědomit si vlastní limity a hranice a využívat techniky práce se sebou.  Účastníci si vyzkouší aplikování získaných teoretických znalosti v modelových situacích, které si mohou přinést z vlastní praxe.

Obsah 

 1. úvod do krize (co to je, příčiny, typologie, fáze)
 2. řešení krize – co můžeme sami
 3. krizová inervence – když naše vyrovnávací strategie selžou
 4. druhy krizové intervence (telefon, chat, tváří v tvář, specifická práce podle cílové skupiny)
 5. základní principy krizové intervence (jak v práci, tak v životě)
 6. klient v akutní krizi (ohrožený na zdraví či životě, panika)
 7. úskalí a limity krizové intervence
 8. práce s traumatem
 9. sebepéče, vlastní hranice a limity, psychohygiena

Komu je kurz určen

Kurz využijí všichni, kteří se dostávají do kontaktu s klienty v náročných životních situacích – lékaře, zdravotní sestry, pedagogy, psychology, sociální pracovníky, pracovníky v přímé obslužné péči, osobní asistenty apod. Zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost.

Info o lektorovi : Mgr. Lenka Ottová

Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci. Krizové intervenci se věnují více jak dvanáct let. Nyní pracuji na pozici intevizora a konzultanta krizové linky EDA určené rodičům, blízkým a odborníkům, kterých se týká téma péče o dítě se závažnou diagnózou. Zároveň pracuji na Lince bezpečí jako lektor (např. akreditovaného výcviku chatové krizové intervenci), konzultant chatu a internetové poradny. Jako lektor působím i na školách, ve firmách a všude tam, kde je třeba zvládat krizovou komunikaci.

Absolvovala jsem roční výcvik v telefonické krizové intervenci, roční výcvik Motivační rozhovory, výcvikový kurz internetového poradenství a chatové krizové intervence, kurzy : Trauma, Sebepéče a limity, Biosyntéza I., Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta, Jak pracovat v sociálních službách s emocemi klienta i svými, Problematika sexuálního zneužívání, základní kurzy Fokusingu a mnohé workshopy a stáže.

V současné době jsem třetím rokem v komplexním psychoterapeutickém výcviku Hermés Solutions Training.

Přihláška na kurz

Pole označená * jsou povinná.