Krizová intervence

O kurzu

Krizová intervence je zaměřena na okamžitou pomoc při zvládání náročných životních situací, které představují neúnosnou psychickou zátěž (např. nevěra partnera, úmrtí v rodině, sebevražedné myšlenky) a jsou zahlcující svou intenzitou, délkou trvání, naléhavostí nebo nepředvídatelností. Krizová intervence je zaměřena na akutní potíže klienta. Cílem je ohraničení akutního krizového stavu, zeslabení intenzity krize a stabilizace klienta. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základní strukturou komunikace s klientem v krizi a postup si nacvičit. Kurz je postaven na příkladech z praxe a možnosti si v bezpečném prostředí krizovou intervenci vyzkoušet.

 • Termín:  12.10.2020 Ostrava  – OBSAZENO // 23.11.2020 Brno – OBSAZENO
 • Čas: 09.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8 vyuč. hodin
 • Místo konání: Brno, Palackého třída 1644/8  //  Ostrava, Dvorní 756/9
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektor: Mgr. Lenka Ottová
 • Cena kurzu: Brno: 2.600 Kč, Ostrava: 2.800 Kč
 • Akreditace MŠMT v rámci DVPP č.j. MSMT-21603/2020-4-454 ze dne 19. 5. 2020 a partner ŠMR č.j. MSMT-8601/2019-2-429 nebo č.j. MSMT-34239/2019-1143 (jako Komunikace v obtížných situacích)

Cíle 

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům ucelenou představu o základních principech krizové intervence a zvýšit tak jejich kompetence při práci s klientem v krizi. Kurz účastníkům pomůže zvědomit si vlastní limity a hranice a využívat techniky práce se sebou.  Účastníci si vyzkouší aplikování získaných znalosti v modelových a praktických situacích.

Obsah 

 1. úvod do krize (co to je, příčiny, typologie, fáze)
 2. řešení krize – co můžeme sami
 3. krizová inervence – když naše vyrovnávací strategie selžou
 4. druhy krizové intervence (telefon, chat, tváří v tvář, specifická práce podle cílové skupiny)
 5. základní principy krizové intervence (jak v práci, tak v životě)
 6. nácviky krizové intervence
 7. klient v akutní krizi (ohrožený na zdraví či životě, panika)
 8. nácvik nebo modelová situace krizové intervence s klientem v akutní krizi
 9. úskalí a limity krizové intervence
 10. práce s traumatem
 11. sebepéče, vlastní hranice a limity, psychohygiena

Komu je kurz určen

Kurz využijí všichni, kteří se dostávají do kontaktu s klienty v náročných životních situacích – lékaře, zdravotní sestry, pedagogy, psychology, sociální pracovníky, pracovníky v přímé obslužné péči, osobní asistenty apod. Zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost.

Info o lektorovi : Mgr. Lenka Ottová

Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci. Krizové intervenci se věnují více jak dvanáct let. Nyní pracuji na pozici intevizora a konzultanta krizové linky EDA určené rodičům, blízkým a odborníkům, kterých se týká téma péče o dítě se závažnou diagnózou. Zároveň pracuji na Lince bezpečí jako lektor (např. akreditovaného výcviku chatové krizové intervenci), konzultant chatu a internetové poradny. Jako lektor působím i na školách, ve firmách a všude tam, kde je třeba zvládat krizovou komunikaci.

Absolvovala jsem roční výcvik v telefonické krizové intervenci, roční výcvik Motivační rozhovory, výcvikový kurz internetového poradenství a chatové krizové intervence, kurzy: Trauma, Sebepéče a limity, Biosyntéza I., Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta, Jak pracovat v sociálních službách s emocemi klienta i svými, Problematika sexuálního zneužívání, základní kurzy Fokusingu a mnohé workshopy a stáže.

V současné době jsem třetím rokem v komplexním psychoterapeutickém výcviku Hermés Solutions Training.

Reflexe účastníků:

Cítila jsem se velmi dobře, přijímaně, naplnil má očekávání, Odnáším si spoustu podnětů do praxe. Srovnala jsem si KI s terapií. Důležitý je pocit, že nemusím vyřešit vše hned, klienti potřebují čas. Lektorka je moc milá a příjemná, je vidět, že má hodně zkušeností a je profesionálka a zároveň velmi LIDSKÁ se smyslem pro humor. Děkuji!

Cenné pro mě byly praktické ukázky, konkrétní postupy a doporučení. Mám 12 popsaných stran strukturovaných poznámek a mapu zdrojů. Mám otevřené dveře do nových prostor. Byla to jednohubka s vyváženou chutí. Mám pocit, že to jde a má to smysl. Děkuji za intenzivní den!

Cítila jsem se velmi dobře a uvolněně. Odnáším si spoustu nových informací, které uplatním v osobním i pracovním životě, a současně jsou přínosné i pro mé další studium. Lektorka působila velmi přirozeně, příjemně, kurz se mi moc líbil!

Na kurzu jsem se cítila bezpečně, Pociťuji touhu po dalších informacích k tématu a sebedůvěru. Děkuji 🙂

Naučila jsem se užitečně s klienty mluvit o emocích, jít do hloubky a být s nimi. Získala jsem postup práce s klientem v krizi, který jsem potřebovala. Velmi cenný byl nácvik, kde jsem si postup mohla vyzkoušet a získala jsem podporu a zpětnou vazbu od lektorky. Moc děkuji!

Přihláška na kurz

Pole označená * jsou povinná.