Metody a techniky práce s rodinou a dětmi s narušenou vztahovou vazbou

Bez kontaktu s druhým člověkem se nemůžeme vyvíjet. Vyvíjet se můžeme pouze v rámci vztahové vazby. Bezpečná vztahová vazba vzniká pomocí pozitivního zážitku ve vztahu s rodičem (pečující osobou) v prvních letech života dítěte. Pokud rodič není schopen se na dítě naladit, nezvládá přiměřeně regulovat jeho stres a afekty, vztahová vazba mezi dítětem a rodičem se naruší. Narušená vztahová vazba má vliv na nerovnoměrný vývoj dítěte, na jeho schopnost zvládat stresové situace každodenního života. Vzdělávací program přináší speciální techniky a intervence pro práci s dětmi a jejich pečovateli vhodné k nápravě jejich narušeného vztahu. Je postaven na nejnovějších poznatcích z oblasti neurovědy, lektorky patří k několika málo terapeutům v ČR, které v roce 2018 ukončily speciální výcvik v terapii poruch vztahové vazby pod vedením zahraničních lektorů.

 • Termín: 5. – 6. 3. 2020 Brno
 • Čas: 09.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 16 vyuč. hodin
 • Místo konání: Palackého třída 8, Brno
 • Maximální počet účastníků: 20
 • Lektorky kurzu: Mgr. Věra Nešutová, Mgr. Martina Žiga Černá
 • Cena kurzu: 6000,- Kč, pro studenty/samoplátce a účastníky našich předchozích kurzů sleva 10% (do poznámky v přihlášce uveďte titul slevy)
 • Akreditace MPSV č.j. A2019/0651-SP/VP

Cíle kurzu

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní orientaci v oblasti attachmentu – vztahové vazby a jejích poruch, vysvětlení vzájemné souvislosti mezi vztahovou vazbou a zvládání stresových situací v životě dítěte. Účastníci získají základní praktické dovednosti v metodách nápravy vztahové vazby. V teoretické části se budou orientovat v celé šíři komplexního vývojového traumatu, naučí se rozpoznat typy vztahové vazby tak, aby se zvýšila jejich kompetence při práci s rodinami a dětmi s narušenou vztahovou vazbou. V praktické části se účastníci seznámí s metodami nápravy vztahové vazby – konkrétně s principy rodinné terapie zaměřené na attachment, senzorické integrace a metody Theraplay. Kurz je postaven na střídání teoretických vstupů, reflexi a sebereflexi účastníků a praktického nácviku metod a technik s osobním prožitkem účastníků.

Obsah

 • teorie vztahové vazby a její utváření v prvních letech života dítěte
 • základní typy vztahové vazby, příznaky narušené vztahové vazby
 • neuroendokrinní systém, kortizolová a polyvagální teorie
 • epigenetika, zablokovaná péče a zablokovaná důvěra
 • komplexní vývojové trauma a okno tolerance
 • základy techniky senzorické integrace, nácvik
 • základy rodinné terapie zaměřené na attachment, nácvik
 • základy terapeutické metody Theraplay, nácvik

Komu je kurz určen

 • sociálním pracovníkům
 • psychologům/psychoterapeutům
 • pedagogům, asistentům pedagoga
 • zájemcům o budování a rozvoj vztahu s dítětem
 • studentům

Info o lektorkách: 

Mgr. et Mgr. Věra Nešutová, psycholog, psychoterapeut, supervizor, kouč

Lektorka vystudovala na UP v Olomouci nejdříve obor sociologie a pak jednooborovou psychologii. V roce 1999 úspěšně ukončila dlouhodobý terapeutický výcvik v systemickém přístupu ke klientovi, absolvovala akreditovaný supervizní výcvik (2012) a akreditovaný výcvik INTECO – integrativní kouč (2016). Od roku 2012 se vzdělává v oblasti attachmentu u významných zahraničních lektorů Arthura B. Weidmanna a Daniela Hughese, zakladatelů Dyadické vývojové psychoterapie a Rodinné terapie zaměřené na attachment. Při terapii s dospělými i dětmi využívá mimo jiné možnosti práce s pískovištěm (sochy a obrazy v písku) pod supervizí Madeleine De Little B. Ed., M.Sc. z Kanady. V současné době je ve třetím ročníku dlouhodobého psychoterapeutického výcviku MOVISA VII. (Model Virginie Satirové). Má praxi z oblasti managementu, dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti a supervizím pro pracovníky v pomáhajících profesích. V posledních letech se více orientuje na psychoterapeutickou práci s jednotlivci, páry, ale i s celým rodinným systémem s využitím prvků rodinné terapie zaměřené na attachment, pracuje i s pěstounskými a adoptivními rodinami.

 

Mgr. Martina Žiga Černá

Vystudovala gymnázium a střední pedagogickou školu, obor vychovatelství. V roce 2011 dokončila studium jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. V rámci své psychologické praxe pak absolvovala různé kurzy a semináře (Pevná objetí, Krizová intervence, kurz Rorschachovy metody, Hand test a jiné).  Ve svém profesním životě pracovala mimo jiné jako pedagog, HR konzultant, psycholog v oboru psychologie práce a osobní poradce pro nezaměstnané, školní psycholog a psycholog Střediska výchovné péče (práce s dětmi a mládeží s problémovým chováním). V současné době působí jako psycholog, terapeut a lektor v sociální oblasti (rodinné poradenství, individuální a párové terapie, náhradní rodinná péče). Dlouhodobý sebezkušenostní integrativní psychoterapeutický výcvik (doba konání 5 let, 750h) ukončila v říjnu roku 2017. Integrativní psychoterapii si vybrala proto, že jedinečně integruje mnoho druhů psychoterapeutických směrů jako například KBT, Gestalt terapii, Imaginaci, Focusing, EFT – terapie zaměřená na emoce, dynamickou psychoterapii, arteterapii a jiné. Ve své práci vychází z toho, že každý klient je jiný a jedinečný, každý vyžaduje jiný terapeutický přístup. V roce 2018 ukončila vzdělávání v oblasti diagnostiky a terapie poruch attachmentu. Ve své práci využívá prvky rodinné terapie zaměřené na attachment, která je určena pro léčbu vztahu.  Profesně působí v Opavě a okolí.

Přihláška na kurz

Pole označená * jsou povinná.