Na řešení orientovaný přístup a rozhovor II.

O kurzu

Kurz navazuje na kurz Na řešení orientovaný přístup a rozhovor I. Cílem navazujícího kurzu je seznámit účastníky s konkrétními technikami SFA („na řešení orientovaného“) přístupu a jejich nácvik.

 • Termín: 10. 6. 2021 online
 • Čas: 09.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8 vyuč. hodin
 • Místo konání: On-line // Brno, Palackého třída 1644/8 // Ostrava, Dvorní 756/9
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektor: PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.
 • Cena kurzu:  2.600 Kč, pro účastníky předchozích kurzů spolku a studenty – samoplátce sleva 10% (do poznámky v přihlášce uveďte předchozí kurz // škola + ročník denního studia)
 • Akreditace: 8 hodinový seminář v systému DVPP č.j. MSMT- 639/2019-2-165

Cíle

Účastníci si z kurzu odnesou znalost:

 • Typologie žáků/klientů dle S. de Shazera
 • Vedení rozhovoru v rámci principů SFA – otevírání, cirkulární dotazování
 • Práce se škálou

Obsah

Úvod, seznámení, očekávání, stručné shrnutí toho, co si účastníci odnesli z kurzu Na řešení orientovaný přístup a rozhovor I.

Typologie klientů S. de Shazera a základní přístup k nim – výklad, příklady rozhovorů

Příklady různých typů dotazování při otevírání rozhovoru – T. Andersen, B. Furman, S. de Shazer – výklad a zasazení do základní struktury SF rozhovoru (20 minut), nácvik ve dvojicích (25 minut)

Metoda cirkulárního dotazování – výklad (20 minut), nácvik ve dvojicích (25 minut)

Práce se škálou – výklad metodiky práce se škálou včetně ukázky (20 minut), nácvik ve dvojicích (25 minut)

Mapování zdrojů a hledání výjimek – výklad a metodika kladení otázek na zdroje a výjimky (20 minut), nácvik ve dvojicích (25 minut)

Nácviky vedení rozhovorů na základě modelových situací účastníků – práce ve dvojicích

Závěrečné shrnutí, , diskuse nad možnostmi aplikace SFA do praxe účastníků a vyhodnocení dosažení vlastního cíle stanoveného v úvodu semináře

Komu je kurz určen

Program je určen pracovníkům pomáhajících profesí, studentům těchto oborů, pracovníkům HR, manažerům a vedoucím pracovníkům.

Info o lektorovi: PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.

Platební a storno podmínky

  Přihláška na kurz

  Pole označená * jsou povinná.