Na řešení orientovaný přístup a rozhovor I.

O kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky s přístupem orientovaným na řešení (Solution Focused Approach) a jeho využitím v praxi. Účastníci se seznámí s hlavními principy SFA přístupu a vyzkouší si jeho vedení.

 • Termín:   20. 5. 2021 on-line
 • Čas: 09.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8 vyuč. hodin
 • Místo konání: On-line // Brno, Palackého třída 1644/8 // Ostrava, Dvorní 756/9
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektor: PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.
 • Cena kurzu:  2.400 Kč, pro studenty – samoplátce sleva 10% (do poznámky v přihlášce uveďte škola + ročník denního studia)
 • Akreditace: 8 hodinový seminář v systému DVPP č.j. MSMT- 639/2019-2-165

Cíle

Účastníci si z kurzu odnesou znalost:

 • přístupu orientovaného na řešení (Solution focused approach)
 • zásad vedení rozhovoru v rámci SFA
 • zakázkového modelu a dobře zformulovaného cíle
 • přehled o možnostech využití SFA rozhovorů ve své praxi

Obsah

Úvod, seznámení, očekávání

Solution Focused Approach – východiska a seznámení se s přístupem

Vedení rozhovoru orientovaného na řešení s klientem – hlavní principy:

 • Základní struktura vedení SF rozhovoru
 • Práce s cílem a zakázkový model
 • Nácvik metodiky práce s cíle ve skupině, rozbor výstupů, diskuse

Modelové situace jako příklady aplikace přístupu zaměřeného na řešení

 • Výklad, skupinová práce s následnou prezentací, diskuse
 • Nácvik struktury rozhovoru ve skupinách, rozbor výstupů, diskuse

Možnosti využití na řešení orientovaného přístupu v praxi konkrétních účastníků

 • Skupinová práce, rozbor výstupů, diskuse

Závěrečné shrnutí

Doporučujeme navázat kurzem: Na řešení orientovaný přístup a rozhovor II.

Komu je kurz určen

Program je určen pracovníkům pomáhajících profesí, studentům těchto oborů, pracovníkům HR, manažerům a vedoucím pracovníkům.

Info o lektorovi: PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.

Platební a storno podmínky

  Přihláška na kurz

  Pole označená * jsou povinná.