Nenásilná komunikace ve výchově a vzdělávání I

O kurzu

Kurz je rozdělen na 2 části – Nenásilná komunikace I. a v odstupu 14 dní, v rámci kterých účastníci nabyté vědomosti uvedou do praxe, a navazující část Nenásilná komunikace II. Platba obou kurzů najednou je cenově zvýhodněna.

Při výchově a vzdělávání dětí se často dostáváme do situací, kdy chceme jednat s respektem k druhému, ale je pro nás náročné nenechat se unést vlastními emocemi. Ty však mohou komunikaci ještě více znesnadňovat. Jak vyjádřit  své pocity a potřeby tak, aby nás protějšek slyšel? Jak vymezit vlastní hranice a zároveň respektovat osobnost dítěte a jeho vlastní hranice? Odpovědí je nenásilná komunikace, díky níž získáte univerzální nástroj, jak eliminovat potenciálně konfliktní situace ve škole.

 • Termín:   14. 5. 2021 Online (navazující Nenásilná komunikace II. 28. 5. 2021)
 • Čas: 9.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8  vyučovacích hodin
 • Místo konání: CETERAS – Centrum terapeutických služeb – Brno, Palackého třída 1644/8  //  Ostrava, Dvorní 756/9 // Online
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektoři kurzu: Mgr. et Mgr. Petra Mařádková
 • Cena kurzu: 2.600 Kč / sleva pro navazující kurz NK II
 • Akreditace kurzu: 8 hodinový kurz, v systému DVPP č.j. MSMT – 40328/2020-2-897

Cíle kurzu

Účastníci se seznámí se základními principy nenásilné komunikace a budou je schopni efektivně aplikovat v komunikaci s dětmi ve výchovně-vzdělávacím kontextu. Odhalí své komunikační stereotypy, osvojí si vědomější přístup ke komunikaci a naučí se formulovat své potřeby nehodnotícím jazykem.

Obsah kurzu

 • Základní principy nenásilné komunikace
 • Symetrická versus asymetrické komunikace
 • Šakalí versus žirafí řeč
 • 4 kroky nenásilné komunikace
 • Praktická aplikace nenásilné komunikace na témata výchovy a vzdělávání

Komu je kurz určen

Tento kurz je určen pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ,  psychology pracující s dětmi a rodinou, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, vychovatele a rovněž pro studenty těchto oborů.

Info o lektorovi: Mgr. et Mgr. Petra Mařádková –  psycholožka, koučka a lektorka.

  Přihláška na kurz

  Pole označená * jsou povinná.