Práce s emocemi v gestalt přístupu

O kurzu

Emoce jsou relativně krátké epizody vzájemně souvisejících koordinovaných změn a jsou evolučně starší než rozumové jednání. Emoce nás doprovázejí od narození až po okamžik smrti. Kdo z nás s nimi občas nemá problémy… Na kurzu Práce s emocemi se podíváme na možnosti práce s emocemi z pohledu Gestalt přístupu.

 • Termín:  termín v jednání – přijímáme přihlášky zájemců
 • Čas: 9.00 – 16.00 hod.
 • Délka kurzu: 6 hodin, tj. 8 vyučovacích hodin
 • Místo konání: Brno-Královo Pole, Palackého 1644/8,  / Ostrava–Poruba, Dvorní 756/9
 • Maximální počet účastníků: 15
 • Lektoři kurzu: Mgr. Piotr Slawomir Wardecki
 • Cena kurzu: 2.400 Kč, pro účastníky předchozích kurzů spolku a studenty – samoplátce sleva 10% (do poznámky v přihlášce uveďte předchozí kurz // škola + ročník denního studia)
 • Akreditace kurzu: 8 hodinový kurz, v systému DVPP č.j. MSMT- 639/2019-2-165

Cíle kurzu

Tento praktický, zážitkový seminář je zaměřen na seznámení se základem gestalt psychoterapie, filozofických a teoretických pilířů tohoto moderního a velice oblíbeného přístupu (pole, figura, proces, uvědomování apod.). Účastníci budou mít možnost pracovat nejenom se svými emocemi, uvědomovat si je a učit se s nimi zacházet ve svém osobním i profesním životě, ale také budou mít výbornou příležitost pracovat s konkrétními kazuistikami svých klientů a tak obohatit svůj individuální supervizní a koučovací styl o prvky gestalt přístupu.

Obsah kurzu

 • Gestalt terapie jako moderní, holistický přístup zaměřený na celkový růst člověka
 • Pojmy pole, figura, proces, uvědomování apod. a jejich využití
 • Role uvědomování si vlastního prožívání jako jednoho ze základních zdrojů seberegulace
 • Uvědomování si svých vlastních potřeb a jejich uspokojování
 • Princip „teď a tady“
 • Práce s kazuistikou pro praktické uchopení principů a postupu práce s emocemi v gestalt přístupu
 • Supervize konkrétních případů z praxe účastníků kurzu

Komu je kurz určen

Tento jednodenní zážitkový seminář je určený nejenom pro pomáhající profese, ale také pro

 • pedagogovy, sociální pracovníky
 • kouče a psychology/psychoterapeuty
 • studenty

Hodnocení kurzu účastníky

„Když seminář probíhal, cítil jsem se dobře a bezpečně. Odnáším si teorii i sebezkušenost, inspiraci, zkušenosti druhých.“
“ Odnáším si spoustu inspirace a směrů k uvažování. Hlavní přínosy kurzu: nové informace, inspirace, osobní zážitek.“
„Cítila jsem se na kurzu uvolněně a zapojená. Odnáším si dobrý pocit z toho, že to, co dělám je velmi podobné a cítím jistotu, že má smysl v tom pokračovat.“
„3 přínosy kurzu: konkrétních 5 bodů, cestu celého procesu, dobrý pocit z prožitého setkání, setkání já-ty“
“ V průběhu kurzu jsem se cítila uvolněně a přirozeně. Odnáším si informace, nadšení pro gestalt.“
„Co si odnáším: Seznámení s tématem, seznámení s lektorem, základní schéma kontaktního cyklu.“
„Odnáším si teorii, sebezkušenost, inspiraci a zkušenosti druhých. Tento kurz bych prodloužila ještě o 1 den :)“
„Mám informace a zkušenost, jak zpracovávat emoce, uvědomit si je a vnímat při terapii. Mám sebereflexi vlastních emocí, zkušenosti z kurzu a dobrou náladu.“

Info o lektorovi: Mgr. Piotr Slawomir Wardecki, psychoterapeut, supervizor, kouč, teolog

Narodil se v roce 1971 ve Varšavě v Polsku. Po absolvování základní školy a gymnázia studoval na Katolické Univerzitě v Lublině v Polsku filozofii, pedagogiku a teologii. Pak na Univerzitě Palackého v Olomouci teologii. V letech 2001 – 2006 absolvoval dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v gestalt psychoterapii v Institutu Dialog, akreditován Českou Psychoterapeutickou Společnosti (v rozsahu 590 hod.). V roce 2004 vykonal psychiatrickou stáž v Psychiatrické léčebně v Kroměříži. V letech 2010-2014 absolvoval výcvik v supervizi a  systemickém koučování v Institutu  S&K Hermés Praha (v rozsahu 500 hod.). Kromě soukromé psychoterapeutické a supervizní praxe má za sebou dlouholetou lektorskou činnost v soukromých, církevních a občanských organizacích, účast na konferencích, školeních a workshopech akreditovaných Polskou a Českou Asociací Psychologů. Od roku 2012 je členem České asociace gestalt terapie. Působí rovněž jako kouč a věnuje se doprovázení manažerů a klíčových pracovníků v jejich profesním růstu. Specializuje se na poskytování supervize v sociálních službách a v individuálním poradenství. V poslední době se věnuje problematice pomoci obětem trestných činů. Spolupracuje s Probační a mediační službou ČR. Má bohaté zkušenosti v duchovní oblasti. 6 let žil v klášteře jako řeholník a pak 19 let působil jako katolický kněz v pastorační péči. Momentálně žije v Olomouci. Je šťastně ženatý a užívá si svého 3-měsíčního syna Teodora.

Platební a storno podmínky

  Přihláška na kurz

  Pole označená * jsou povinná.