Práce se sny v gestalt modalitě

O kurzu

Práce se sny je jedním z „oblíbených“ témat v gestalt přístupu.

Gestalt psychoterapie je psychoterapeutický směr, který má své kořeny v psychoanalýze, gestalt psychologii a fenomenologii. Inspiruje se také existencialismem, holismem a filozofií.

Gestalt terapie klade důraz jak na aktuální prožívání – teď a tady, tak na celkový proces, jímž klient prochází. Terapeut pomáhá klientovi uvědomit si svoje tělesné pocity, emoce, myšlenky, být s nimi v kontaktu a přijmout je za své (asimilovat). Tak klientovi umožňuje svobodně se rozhodnout, co a jak ve svém životě udělá, eventuálně změní a tím zpracovat a ukončit nějaké osobní téma. Gestalt terapie není sbírka technik, je to spíše způsob vnímání, uvažování a především sebe – uvědomění (uvědomování) ke kterému dochází v terapeutickém procesu. Jednotlivé používané techniky – jak právě práce se sny, s emocí, s tělem a další zážitkové techniky jsou součástí celkového terapeutického procesu, tak aby podpořily osobní či duchovní růst klienta.

Termín: příjem přihlášek zájemců

Čas: 9.00 – 16.00 hod.

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Místo konání: CETERAS – Centrum terapeutických služeb, Palackého třída 8, Brno // Dvorní 756/9, 708 00 Ostrava – Poruba

Maximální počet účastníků: 15

Lektoři kurzu: Mgr. Piotr Slawomir Wardecki

Cena kurzu: 2.400 Kč, cena pro studenty a pro účastníky předchozích kurzů spolku sleva 10% (do poznámky v přihlášce uveďte předchozí kurz // škola + ročník denního studia)

Cíle kurzu

Kurz má pomoci zúčastněným byt v kontaktu se svými sny, naučit se sny interpretovat a vidět jejich konkrétní vyznám ve svém životním příběhu. Tento praktický, zážitkový seminář je také zaměřen na seznámení se základem gestalt psychoterapie, filozofických a teoretických pilířů tohoto moderního a velice oblíbeného přístupu (pole, figura, proces, uvědomování apod.). Důležitou součásti kurzu bude možnost pracovat se svými sny (nebo se sny svých klientů), převyprávět je, identifikovat se s nimi a tak je asimilovat ve svém osobním i profesním životě.

Obsah

 • Gestalt terapie jako moderní, holistický přístup zaměřený na celkový růst člověka
 • Pojmy pole, figura, proces, uvědomování apod. a jejich využití při práci se sny
 • Sen jako nástroj pro uvědomování si svých vlastních potřeb a jejich uspokojování
 • Práce s vlastním snem (nebo připraveným snem svého klienta) pro praktické uchopení principů a postupu terapeutické práce v gestalt přístupu

Komu je kurz určen

Tento jednodenní zážitkový seminář je určený nejenom pro pomáhající profese, ale také pro širokou veřejnost:

 • pedagogy, sociální pracovníky
 • kouče a psychology/psychoterapeuty
 • studenty
 • široké veřejnost

Info o lektorovi: Mgr. Piotr Slawomir Wardecki, psychoterapeut, supervizor, kouč, teolog

Narodil se v roce 1971 ve Varšavě v Polsku. Po absolvování základní školy a gymnázia studoval na Katolické Univerzitě v Lublině v Polsku filozofii, pedagogiku a teologii. Pak na Univerzitě Palackého v Olomouci teologii. V letech 2001 – 2006 absolvoval dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v gestalt psychoterapii v Institutu Dialog, akreditován Českou Psychoterapeutickou Společnosti (v rozsahu 590 hod.). V roce 2004 vykonal psychiatrickou stáž v Psychiatrické léčebně v Kroměříži. V letech 2010-2014 absolvoval výcvik v supervizi a  systemickém koučování v Institutu  S&K Hermés Praha (v rozsahu 500 hod.). Kromě soukromé psychoterapeutické a supervizní praxe má za sebou dlouholetou lektorskou činnost v soukromých, církevních a občanských organizacích, účast na konferencích, školeních a workshopech akreditovaných Polskou a Českou Asociací Psychologů. Od roku 2012 je členem České asociace gestalt terapie. Působí rovněž jako kouč a věnuje se doprovázení manažerů a klíčových pracovníků v jejich profesním růstu. Specializuje se na poskytování supervize v sociálních službách a v individuálním poradenství. V poslední době se věnuje problematice pomoci obětem trestných činů. Spolupracuje s Probační a mediační službou ČR. Má bohaté zkušenosti v duchovní oblasti. 6 let žil v klášteře jako řeholník a pak 19 let působil jako katolický kněz v pastorační péči. Momentálně žije v Olomouci. Je šťastně ženatý a užívá si svého 3-měsíčního syna Teodora.

Platební a storno podmínky

  Přihláška na kurz

  Pole označená * jsou povinná.