Rozhodování a plánování v koučovacím procesu

O kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky s vybranými technikami, které je možné nabídnout klientům v situacích rozhodování a plánování nejen kariéry, ale projektů obecně.

 • Termín: 7.-8.12.2020 Ostrava // 8.-9.2.2021 Brno
 • Čas: 09.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 16 vyuč. hodin
 • Místo konání: Brno, Palackého třída 1644/8 // Ostrava, Dvorní 756/9
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektor: PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.
 • Cena kurzu:  6.000 Kč, pro studenty-samoplátce 4.500 Kč (do poznámky v přihlášce uveďte školu – platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing.)
 • Akreditace: 16 hodinový seminář v systému DVPP č.j. MSMT- 639/2019-2-165

Cíle

Účastníci si z kurzu odnesou znalost:

 • Toho, jak probíhá proces rozhodování, co klient potřebuje k tomu, aby se mohl vědomě a zodpovědně rozhodnout,
 • Nástrojů a technik, které žákům/klientům usnadní proces rozhodování,
 • Lepšího a efektivnějšího vedení poradenského procesu v oblasti rozhodování a plánování.

Obsah

Úvod, icbreaker, seznámení, očekávání

Proces rozhodování v poradenském / koučovacím procesu

Jak pracuje náš mozek a jak to využít v rozhodování – pohled neurolingvistického programování

Vybrané nástroje a techniky usnadňující rozhodování:

 • Využití vizuálního neokortexu – prožitek a časový posun (20 minut výklad, 20 minut ukázka a otázky účastníků, 2x 20 minut nácvik ve dvojicích, 10 minut diskuse)
 • Organizace informací a hierarchie logických úrovní R. Diltze (45 minut výklad, 25 minut ukázka a otázky účastníků, 2x 20 minut nácvik ve dvojicích, 25 minut diskuse)
 • Karteziánské kvadranty (45 minut výklad, 25 minut ukázka a otázky účastníků, 2x 20 minut nácvik ve dvojicích, 25 minut diskuse)

Plánování a práce s časovou osou:

 • Organizace poznatků, motivů a hodnot v rámci balančního kola (30 minut výklad, 20 minut ukázka a otázky účastníků, 2x 20 minut nácvik ve dvojicích)
 • Vnímání času a práce s časovou osou (30 minut výklad, 20 minut ukázka a otázky účastníků, 2x 20 minut nácvik ve dvojicích)

Diskuse k aplikaci technik do praxe účastníků, závěrečné shrnutí

Komu je kurz určen

Program je určen pracovníkům pomáhajících profesí, studentům těchto oborů, pracovníkům HR, manažerům a vedoucím pracovníkům.

Info o lektorovi: PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.

Platební a storno podmínky

  Přihláška na kurz

  Pole označená * jsou povinná.