Sebeobrana pro pomáhající profese

O kurzu

Jak se bránit, aby obrana byla účinná? A co dělat po skončení incidentu? Jak mohu agresivní jednání klienta zvládnout pomocí komunikačních technik a předejít tak fyzickému napadení? Jak a kdy je potřeba z komunikačních technik přecházet v obranu? Co se rozumí pod pojmem sebeobrana a kdy už se jedná o vybočení ze zákonem dané definice nutné obrany?

Kurz nabízí teoretické, právní i praktické minimum ke zvládnutí konfliktních situací, do kterých se mohou dostávat pomáhající profese.

 • Termín:  nový termín v jednání
 • Čas: 09.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8 vyuč. hodin
 • Místo konání: CETERAS – Centrum terapeutických služeb – Brno, Palackého třída 1644/8
 • Maximální počet účastníků: 8 Brno
 • Lektoři kurzu: PhDr. Jana Zouharová, Ph.D., Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D.
 • Cena kurzu: 2.400 Kč
 • Akreditace: MŠMT DVPP

Cíle kurzu

Účastníci se seznámí se specifiky a možnými příčinami agresivního jednání a dozví se, jak mohou lépe komunikaci s agresivními klienty zvládat. Získají základní informace a dovednosti o sebeobraně při výkonu poradenské profese.

Obsah kurzu

 • Úvod, seznámení, očekávání a stanovení učebního cíle
 • Rozbor druhů chování a jednání – pasivní, agresivní, manipulativní. Základy asertivity.
 • Rozdíl mezi agresí a agresivitou. Konstruktivní a destruktivní agresivita.
 • Formy agresivního chování. Příčiny agresivního chování a jednání. Neverbální projevy agresivity.
 • Příčiny napadaní. Zvládání agresivního chování.
 • Komunikace s: úzkostným klientem, úzkostně agresivním klientem,  narcistním klientem, neurotickým klientem, nepřístupným klientem.
 • Rozpoznání sebeobranné situace, střehy, vzdálenost
 • Nácvik obran proti možným fyzickým útokům
 • Modelové situace – individuální řešení konkrétních situací, které si účastníci na kurz přinesou (informaci zašlou předem emailem), případně doplnění modelových situací z praxe lektorů a praktický nácvik využití technik v praxi
 • Závěrečné shrnutí, hodnocení

Komu je kurz určen

Tento jednodenní seminář je určen pro všechny pomáhající profesionály (sociální pracovníky, psychology, kouče, učitele, výchovné poradce atd.) a studenty těchto oborů.

Lektorky kurzu

Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D.

Pracuje na Masarykově univerzitě jako odborná asistentka (Fakulta sportovních studií, Katedra gymnastiky a úpolů), kde vyučuje úpolové aktivity v celé jejich šíři a kriminologii. Metodicky se specializuje na sebeobranu specifických skupin a profesní sebeobranu, volnočasově na výuku karate, pádové techniky a sebeobranně-preventivní strategie dětí a mládeže.

 

 

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D. – info o lektorce zde.

  Přihláška na kurz

  Pole označená * jsou povinná.