Sebepoznání I.

O kurzu

Kurz Sebepoznání I. s podtitulem Motivace a sebeřízení je určen pomáhajícím profesionálům a všem, kdo se chtějí lépe poznat, pojmenovat své přednosti, stanovit si kroky k proměně svých rezerv a naučit se lépe sebemotivovat a sebeřídit.

 • Termín: 20. – 21. 4. 2016
 • Čas: 10:00 – 17:00 / 9:00 – 16:00
 • Délka kurzu: 16 vyuč. hodin
 • Místo konání: CETERAS – Centrum terapeutických služeb, Příkop 2a, 602 00 Brno
 • Lektor kurzu: Sylvie Navarová
 • Maximální počet osob: 15
 • Cena kurzu: 2.400,- Kč, cena pro studenty: 2.000,- Kč

Cíle kurzu

 • Získáte náhled na různé typy temperamentu – jejich silné stránky a rezervy / přínosy pro týmovou práci a možná omezení
 • Inspirujete se pro vzájemnou komunikaci – odhalíte své přednosti, předsudky a stereotypy
 • Podíváte se na svůj život v širších souvislostech a získáte inspiraci pro zvýšení osobní pohody
 • Dozvíte se o provázanosti psychiky a těla, potřebě pečovat o sebe i vztahy s druhými

Obsah

Na kurzu, který je postaven na praktických cvičení, skupinové práci, diskusích a je veden interaktivně:

Sebepoznání 

 • Orientační test temperamentu a řízená diskuse o přednostech a rezervách
 • Mapa vlastního života
 • Škála osobního rozvoje a rozvoje vztahů s druhými (vstup)
 • Sebeprezentace – práce se stereotypy vnímání

Vlastnosti, schopnosti, dovednosti

 • Analýza vnitřních zdrojů
 • Význam emoční inteligence, IQ vs. EQ (tomuto tématu se blíže věnuje Sebepoznání II. Řízení vztahů s druhými)
 • Týmová hra a rozbor jejího průběhu z pohledu využití emoční inteligence
 • Různé způsoby myšlení – myšlenkové mapy, předsudky
 • Jak si lidé hrají – představení konceptu E. Berne

Identita a vlastní motivace 

 • Sebevnímání, sebepojetí a pohled druhých lidí
 • Role, které zastáváme
 • Každý to má jinak – individuální a skupinová hra

Sebemotivace

 • Stanovování cílů a cest k jejich dosažení
 • Časová osa jako nástroj sebeřízení
 • Škála osobního rozvoje a rozvoje vztahů s druhými (výstup)

Komu je kurz určen

Pomáhajícím profesionálům, studentům a všem, kdo se chtějí více poznat a pracovat na svém rozvoji.

Info o lektorovi:

Psycholožka a psychoterapeutka s dlouholetou praxí PhDr. Sylvie Navarová.

Platební a storno podmínky

Ze zpětných vazeb účastníků proběhlých kurzů:

„Na kurzu jsem si znovu uvědomil důležitost znalosti temperamentu a jeho vlivu na vnější projevy osobnosti, chování, styl práce a jeho jednání. Kurz byl pro mne „úklidem pro duši“ díky zastavení se přemýšlení o sobě.“

„Velmi přínosná pro mne byla zpětná vazba druhých na mne, což v práci příliš není. Byly to pohodové 2 dny, děkuji!“

„Odnáším si schopnost o sobě přemýšlet a chuť na sobě ještě více pracovat tak, abych snáze dosáhla cílů, které jsem si určila.“

„Přínosem pro mne je uvědomění si svých kvalit, motor pro rozvoj rezerv, čerstvý impulz, jak vidět svět více pozitivněji. A ač jsem se zprvu bála, co se tu budeme řešit, teď jsem spokojená, že jsem tu byla a mou účast zde rozhodně zužitkuji v dalším jednání.“

„Lektorka dokáže zaujmou, upoutat pozornost. Příjemná a zábavné školení po pracovní stránce i pro osobní život. Odnáším si uvědomění významu stanovování SMART cílů, nakopnutí k lepší spolupráci z mé strany a myšlenku „začít se změnou u sebe“.“

  Přihláška na kurz

  Pole označená * jsou povinná.