Sebepoznání – sebeřízení a motivace

O kurzu

Cílem semináře je osobností rozvoj účastníků porozumění sebe samému a druhým. Prostřednictvím vlastního zážitkového učení si účastníci ujasní své silné stránky, na kterých mohou stavět a určí prostor pro osobnostní rozvoj a poznají, jak sami ovlivňují vztahy se svým okolím.

Seminář probíhá interaktivní formou – moderovaná diskuze, modelové situace, brainstorming, ukázky technik a jejich rozbor, vlastní práce.

 • Termín: termín v jednání
 • Čas: zahájení 9.00 hod., prezentace účastníků od 8:30 hod.
 • Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin (2 dny)
 • Místo konání: Dvorní 756/9, 708 00 Ostrava-Poruba
 • Maximální počet účastníků: 15
 • Akreditace kurzu: MŠMT DVPP č. MSMT- 6215/2017-2-474
 • Lektor kurzu: PhDr. Sylvie Navarová
 • Cena kurzu: 4.600 Kč, pro studenty-samoplátce cena 3.800 Kč (do poznámky v přihlášce uveďte škola + ročník denního studia)

Cíle kurzu

 • Získání náhledu na různé typy temperamentu – vaše silné stránky a rezervy / přínosy pro týmovou práci a možná omezení.
 • Inspirace pro komunikaci s druhými – odhalíte své přednosti, předsudky a stereotypy.
 • Ujasnění si, jak předcházet nedorozumění mezi kolegy, žáky, s rodiči, partnery.
 • Podívat se na svůj život v širších souvislostech a získání inspiraci pro zvýšení osobní pohody.
 • Uvědomění si provázanosti psychiky a těla, potřeby pečovat o sebe i vztahy s druhými
 • Dovednost pracovat s různorodým kolektivem klientů/žáků díky efektivní komunikace, zvládání konfliktních situací a schopnosti zaujmout prezentovanými projekty.

Obsah

Sebepoznání

 • Úvodní sebeprezentace – práce se stereotypy vnímání
 • Škála osobního rozvoje a rozvoje vztahů s druhými (vstup)
 • Mapa osobní výkonnosti – individuální práce ve skupině
 • Orientační test temperamentu a řízená diskuse o výhodách a rezervách

Vlastnosti, schopnosti, dovednosti

 • Analýza vnitřních zdrojů – individuální práce ve skupině
 • Význam emoční inteligence
 • IQ vs. EQ
 • Týmová hra a rozbor jejího průběhu z pohledu využití emoční inteligence
 • Různé způsoby myšlení – myšlenkové mapy, předsudky
 • Jak si lidé hrají – představení konceptu E. Berne

Identita a vlastní motivace

 • Sebevnímání, sebepojetí a pohled druhých lidí
 • Role, které zastáváme
 • Motivace k práci – test a rozbor formou řízené diskuse
 • Každý to má jinak – individuální a skupinová hra
 • Osobní motivace
 • Škála osobního rozvoje a rozvoje vztahů s druhými (výstup)

Komu je kurz určen

Psychologům, sociálním pracovníkům, poradcům, koučům, lektorům, pedagogům.

V rámci Šablon je program je určen pedagogickým pracovníkům mateřských škol a středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků.

Číslo a název aktivity:

I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin, SC 1 (02.3.68.1)

III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin, SC 2 (02.3.68.2)

IV/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin, SC 2 (02.3.68.2)

Info o lektorovi: PhDr. Sylvie Navarová

Platební a storno podmínky

  Přihláška na kurz

  Pole označená * jsou povinná.