Zvládání stresu: Prevence vyhoření

O kurzu

Zveme Vás na kurz Zvládání stresu: Prevence vyhoření, na kterém se seznámíte s důsledky stresu a technikami prevence vyhoření a formou interaktivního cvičení (relaxace a další) si techniky prakticky vyzkoušíte.

 • Termín: 2.11.2020
 • Čas: zahájení 9:00
 • Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin
 • Místo konání: on-line
 • Maximální počet účastníků: 8
 • Akreditace: MŠMT DVPP Zvládání stresu: Prevence vyhoření č.j. MSMT-10249/2020-2-393 a MPSV Zvládání stresu: Prevence vyhoření č. A2017/0147-SP/PC/VP
 • Lektoři kurzu: PhDr. Sylvie Navarová (Ostrava), PhDr. Jana Zouharová, Ph.D. (Brno)
 • Cena kurzu: 2.600 Kč, pro účastníky předchozích kurzů spolku a studenty – samoplátce sleva 10% (do poznámky v přihlášce uveďte předchozí kurz // škola + ročník denního studia)

Cíle kurzu

 • Poskytnout teoretické a praktické informace k tématu stres využitelné při práci pomáhajících profesionálů.
 • Naučit se techniky zvládání stresových a problémových situací.
 • Získat přehled o  možnostech chování v oblasti prevence vyhoření.
 • Výměna zkušeností mezi účastníky semináře při zvládání náročných pracovních situací.

Obsah

 • Stres a jeho důsledky – vliv stresu na lidský organismus a příčiny syndromu vyhoření
 • Náročné životní události – možnosti zvládání, mapování pozitivních životních faktorů
 • Myšlení, intuice, všímavost
 • Prevence syndromu vyhoření – relaxace, technika 5 smyslů, kotvení
 • Techniky a cvičení – modelování, vlastní tvorba, hluboká relaxace

Seminář probíhá interaktivní formou – moderovaná diskuze, ukázky a nácvik technik a jejich rozbor, klademe důraz na osobní prožitek.

Program je určen pracovníkům pomáhajících profesí, pedagogům, studentům těchto oborů, široké veřejnosti vnímající negativní dopady stresu na psychiku i tělo.

Info o lektorovi: PhDr. Sylvie Navarová, PhDr. Jana Zouharová

Platební a storno podmínky

Ze zpětných vazeb z proběhlých kurzů:
„Odnáším si zkušenosti a představu o tom, co vše se dá dělat. Cenné jsou i texty s různými druhy relaxací.“

„Velkým přínosem kurzu byly nové techniky, které jsem neznala (5 smyslů), nový pohled na řešení a rozhodování se v mém tématu (díky imaginaci cesty) a odnáším si inspiraci pro osobní a profesní život a taky uvolněnou a dobrou náladu. Děkuji!“

„Velkým přínosem pro mne byly konkrétní techniky, zejména krátká svalová relaxace, 5 smyslů, odnáším si spoustu energie. Tento kurz by měli absolvovat všichni zaměstnanci!“

„Odnáším si nový pohled, jak vnímat stres, techniky na potlačení stresu a uvědomění si vlastních rezerv při zvládání stresu. Děkuji paní lektorce za příjemný a poučný seminář.“

„Cenné jsou návody a metody, které budu používat jak v pracovní tak osobní oblasti, přínosné jsou informace o psychologických příčinách stresu, možnost diskutovat, potkat se s kolegy i nepracovně.“

„Když seminář probíhal, cítila jsem se příjemně a jsem nabitá energií po relaxačních technikách. Mám chuť změnit některé věci k lepšímu. A odnáším si nápady, jak bojovat se stresem. Děkuji, bylo to moc prima.“

„Velmi příjemně strávený den, seznámení s různými relaxačními technikami, po některých jsem se cítil svěže jako malé dítě. Velmi inspirující a osvěžující seminář.“

  Přihláška na kurz

  Pole označená * jsou povinná.