Systemická práce s dětmi a dospívajícími

O kurzu

Kurz Systemická práce s dětmi a dospívajícími s akreditací MPSV nabízí základní seznámení s teorií a praxí systemického na řešení zaměřeného rozhovoru aplikovaného na práci s dětmi a s dospívajícími, případně s rodinami, které s problematikou dětí a dospívajících přicházejí. Program vychází převážně ze systemického přístupu, nabízí a podporuje rozvoj vědomostí a trénink dovedností potřebných pro praxi pomáhajících profesionálů, kteří pracují s dětmi a s dospívajícími.

 • Termín: přijímáme přihlášky zájemců o tento typ kurzu
 • Čas: 1. den 9.30 – 17.30 / 2. den 8.30 – 14.30
 • Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin (2 dny)
 • Místo konání: CETERAS – Centrum terapeutických služeb, Dvorní 756/9, 708 00 Ostrava – Poruba
 • Maximální počet účastníků: 18
 • Akreditace kurzu: MPSV ČR pro PC/SP/VP/PP
 • Lektor kurzu: MUDr. František Matuška
 • Cena kurzu: 5.000 Kč

Cíle kurzu

 • posílení vlastního vědomí profesionální identity (role) pracovníka,
 • získání praktických dovedností ve vedení konstruktivistického rozhovoru se specifickým zaměřením na komunikaci s dětmi a s dospívajícími,
 • rozvoj dovedností reflektování procesu pomáhání a své pozice v něm.

Obsah

 • Úvod – seznámení lektora s účastníky a presentace programu kurzu a vzájemných očekávání, dojednávání o možnostech jejich naplnění v rámci programu.
 • Teoretické základy a východiska systemické práce s dětmi a dospívajícími, konstruktivistický vs. objektivistický rozhovor s dětmi a dospívajícími, pojetí vztahu pracovníka s klientem , fáze rozhovoru s dětmi a dospívajícími.
 • Rodina jako sociální činitel psychiky dítěte. Stručný historický pohled na práci s dětmi a dospívajícími. Vývoj osobnosti dítěte.
 • Cvičení cirkulární dotazování, Druhy otázek používané v rozhovoru s dětmi a dospívajícími. Cvičení: „Druhy otázek“, postoj „zvědavosti“ pracovníka.
 • Technika na mapování pozitivních zdrojů dítěte a dospívajícího, technika nacházení „nových úhlů pohledu“.
 • Technika přeznačkování a její účinek na pocit bezpečí dítěte a dospívajícího.
 • Využití kresby a neverbálních technik při práci s dětmi a dospívajícími.
 • Trénink vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími – zaměření na trénink a reflexi práce s metodickými nástroji.

Komu je kurz určen

Program je určen pracovníkům pomáhajících profesí (psychoterapeuti, konzultanti a poradci, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, pedagogičtí pracovníci, pracovníci z oblasti psychosociální rehabilitace, psychiatři a lékaři ostatních oborů, psychologové, též studenti těchto oborů).

Info o lektorovi: Kurz vede praktikující psychiatr, psychoterapeut a hypnoterapeut, primář Psychoterapeutické kliniky HERMÉS Group, s.r.o. Praha, MUDr. František Matuška.

Platební a storno podmínky

Přihláška na kurz

Pole označená * jsou povinná.