Využití attachmentu při práci s dětmi a rodinou

O kurzu

Teorie attachmentu říká, že malé dítě potřebuje pro svůj harmonický rozvoj vytvářet od prvních dnů života citové pouto s nejméně jednou stálou vztahovou osobou, která o dítě soustavně a trvale pečuje a chrání je. Dítěti tak připravuje bezpečnou citovou základnu, na kterou se dítě vždy obrací v případě krize a nepohody. Ne vždy jsou však tyto základní potřeby dítěte naplňovány vztahovou osobou podle jeho skutečných potřeb. Do hry totiž vstupuje několik faktorů, které ovlivňují, zda dítě bude či nebude mít narušený attachment. Velmi důležitou podmínkou, i když ne jedinou, je pro zvládání naplňování základních potřeb dítěte typ attachmentu vztahové osoby. A jak to v praxi ovlivňuje harmonický vývoj dítěte? Následkem je zhoršená schopnost porozumění světu i sobě, zhoršená schopnost učit se, zvládat zátěžové a stresové situace, navazovat vztahy, a to nejen v dětství, ale i v dospělosti. Potvrzují to výsledky dlouhodobých studií z oblasti neurobiologie a neuropsychologie. Dobrou zprávou je, že náprava poruchy attachmentu je možná. Na kurzu Využití attachmentu při práci s dětmi a rodinou se podíváme, jak pracovat s dítětem s poruchou attachmentu, jak podporovat jeho rodinný systém.

 • Termín: příjem přihlášek zájemců o tento kurz!
 • Čas: 09.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8 vyuč. hodin
 • Místo konání: Ostrava–Poruba, Dvorní 756/9   //  Brno-Královo Pole, Palackého třída 1644/8
 • Maximální počet účastníků: 15
 • Lektor kurzu: Mgr. et Mgr. Věra Nešutová
 • Cena kurzu: 2.400 Kč, pro účastníky předchozích kurzů spolku a studenty – samoplátce sleva 10% (do poznámky v přihlášce uveďte předchozí kurz // škola + ročník denního studia)

Cíle kurzu

Kurz má za cíl vysvětlit souvislost mezi důležitostí navázání bezpečného vztahu dítěte s rodičem v raném období (do 6 let) a prospíváním a rozvojem dítěte přes období dospívání až do jeho dospělosti. Kromě seznámení se s teorií attachmentu se zaměříme na praktické využití těchto poznatků při práci s dětmi a rodinami dětí s poruchou attachmentu. Účastníkům bude navíc umožněno otestovat si svůj typ attachmentu. Kurz je postaven na střídání teoretických vstupů, reflexi a sebereflexi účastníků s osobním zážitkem i prožitkem účastníků.

Obsah

 • attachment a jeho utváření v prvních letech života dítěte
 • základní typy attachmentu, příznaky poruch attachmentu
 • attachment a jeho vliv na vývoj a prospívání dítěte z pohledu neurologie
 • zvládání stresu a zátěžových situací s ohledem na typ attachmentu
 • jak ovlivňuje typ attachmentu navazování bezpečných vztahů v dospělosti (rodičovství, partnerství) a možnosti nápravy poruch attachmentu v rodině i mimo ni
 • jak podpořit rodinu v případě zablokované důvěry u dítěte a zablokované péče u pečovatele
 • terapie poruch attachmentu, terapeutické rodičovství
 • práce s dětmi s poruchou attachmentu a s jejich rodiči, podpora rodin

Komu je kurz určen

 • sociálním pracovníkům
 • psychologům/psychoterapeutům
 • pedagogům, asistentům pedagoga
 • zájemcům o budování a rozvoj vztahu s dítětem
 • studentům

Info o lektorovi: Mgr. et Mgr. Věra Nešutová, psycholog, psychoterapeut, supervizor, kouč

Lektorka vystudovala na UP v Olomouci nejdříve obor sociologie a pak jednooborovou psychologii. V roce 1999 úspěšně ukončila dlouhodobý terapeutický výcvik v systemickém přístupu ke klientovi, absolvovala akreditovaný supervizní výcvik (2012) a akreditovaný výcvik INTECO – Integrativní kouč (2016). Od roku 2012 se vzdělává v oblasti attachmentu u významných zahraničních lektorů Arthura B. Weidmanna a Daniela Hughese, zakladatelů Dyadické vývojové psychoterapie a Rodinné terapie zaměřené na attachment. Při terapii s dospělými i dětmi využívá mimo jiné možnosti práce s pískovištěm (sochy a obrazy v písku) pod supervizí Madeleine De Little B. Ed., M.Sc. z Kanady. Má praxi z oblasti managmentu, dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti a supervizím pro pracovníky v pomáhajících profesích. V posledních letech se více orientuje na psychoterapeutickou práci s celým rodinným systémem s využitím prvků rodinné terapie zaměřené na attachment, pracuje i s pěstounskými a adoptivními rodinami v doprovázejících organizacích.

Přihláška na kurz

Pole označená * jsou povinná.