Využití attachmentu při práci s dětmi a rodinou

O kurzu

Teorie attachmentu říká, že malé dítě potřebuje pro svůj harmonický rozvoj vytvářet od prvních dnů života citové pouto s nejméně jednou stálou vztahovou osobou, která o dítě soustavně a trvale pečuje a chrání je. Ne vždy jsou však tyto základní potřeby dítěte naplňovány vztahovou osobou podle jeho skutečných potřeb. V těchto případech dochází k narušení attachmentu, vztahové vazby. A jak to v praxi ovlivňuje harmonický vývoj dítěte? Následkem je zhoršená schopnost porozumění světu i sobě, zhoršená schopnost učit se, zvládat zátěžové a stresové situace, navazovat vztahy, a to nejen v dětství, ale i v dospělosti. Potvrzují to výsledky dlouhodobých studií z oblasti neurobiologie a neuropsychologie. Dobrou zprávou je, že náprava poruchy attachmentu je možná. Náprava narušeného attachmentu vyžaduje speciální techniky a terapeutické intervence. Na kurzu se s některými z nich seznámíme.

 • Termín: 8 hod.  kurzu v jednání, kurz pro 1. pol. 2020 je rozšířen na 16 hod. více zde
 • Čas: 09.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8 vyuč. hodin
 • Místo konání: Brno-Královo Pole, Palackého třída 1644/8
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektor kurzu: Mgr. et Mgr. Věra Nešutová
 • Cena kurzu: 2.400 Kč, pro účastníky předchozích kurzů spolku a studenty – samoplátce sleva 10% (do poznámky v přihlášce uveďte předchozí kurz // škola + ročník denního studia)

Cíle kurzu

Kurz Využití attachmentu při práci s dětmi a rodinou má za cíl vysvětlit souvislost mezi důležitostí navázání bezpečného vztahu dítěte s rodičem v raném období (do 6 let) a prospíváním a rozvojem dítěte přes období dospívání až do jeho dospělosti. Kromě seznámení se s teorií attachmentu se zaměříme na praktické využití těchto poznatků při práci s dětmi a rodinami dětí s poruchou attachmentu v podobě terapeutických intervencí. Účastníkům bude navíc umožněno otestovat si svůj typ attachmentu. Kurz je postaven na střídání teoretických vstupů, reflexi a sebereflexi účastníků s osobním zážitkem i prožitkem účastníků.

Obsah

 • attachment a jeho utváření v prvních letech života dítěte
 • základní typy attachmentu, příznaky poruch attachmentu
 • attachment a jeho vliv na vývoj a prospívání dítěte z pohledu neurobiologie
 • zvládání stresu a zátěžových situací s ohledem na typ attachmentu
 • jak ovlivňuje typ attachmentu navazování bezpečných vztahů v dospělosti (rodičovství, partnerství) a možnosti nápravy poruch attachmentu v rodině i mimo ni
 • terapie poruch attachmentu, terapeutické rodičovství
 • práce s dětmi s poruchou attachmentu a s jejich rodiči, podpora rodin
 • konkrétní terapeutické intervence využitelné při práci s dětmi s poruchou attachmentu

Komu je kurz určen

 • sociálním pracovníkům
 • psychologům/psychoterapeutům
 • pedagogům, asistentům pedagoga
 • zájemcům o budování a rozvoj vztahu s dítětem
 • studentům

Info o lektorovi: Mgr. et Mgr. Věra Nešutová, psycholog, psychoterapeut, supervizor, kouč

Lektorka vystudovala na UP v Olomouci nejdříve obor sociologie a pak jednooborovou psychologii. V roce 1999 úspěšně ukončila dlouhodobý terapeutický výcvik v systemickém přístupu ke klientovi, absolvovala akreditovaný supervizní výcvik (2012) a akreditovaný výcvik INTECO – integrativní kouč (2016). Od roku 2012 se vzdělává v oblasti attachmentu, jeho diagnostiky a terapie u významných zahraničních lektorů Arthura B. Weidmanna a Daniela Hughese, zakladatelů Dyadické vývojové psychoterapie a Rodinné terapie zaměřené na attachment. Při terapii s dospělými i dětmi využívá mimo jiné možnosti práce s pískovištěm (sochy a obrazy v písku) pod supervizí Madeleine De Little B. Ed., M.Sc. z Kanady. Má praxi z oblasti managementu, dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti a supervizím pro pracovníky v pomáhajících profesích. V posledních letech se ve své psychologické praxi více orientuje na psychoterapeutickou práci s celým rodinným systémem s využitím prvků rodinné terapie zaměřené na attachment a také modelu Virginie Satirové. K jejím klientům patří i děti z pěstounských a adoptivních rodin.

  Přihláška na kurz

  Pole označená * jsou povinná.