Základní relaxační techniky – zvládání stresu a prevence vyhoření

O kurzu

Relaxace znamená tělesné a psychické uvolnění. Prostřednictvím relaxačních technik uvolňujeme svalové napětí a současně dochází také k uvolnění psychického napětí. Oba typy napětí spolu úzce souvisí. Dovednost uvolnit se, relaxovat, je předpokladem duševního zklidnění, psychické rovnováhy a harmonie. Říká se, že člověk, který umí relaxovat, má pevnější duševní i tělesné zdraví, lepší pracovní výkonnost, lépe se soustředí, méně se unaví a bývá v životě spokojenější. Naopak jedinec příliš napjatý bývá podrážděný, náladový, úzkostlivý či konfliktní, mívá poruchy spánku, bolesti hlavy, zad atd. Dlouhodobé a nadměrné napětí mívá zdravotní důsledky, časté jsou žaludeční vředy, zvýšený krevní tlaku, migrény.

Relaxaci je možné se naučit a pro každého je vhodný jiný postup uvolnění. Proto jsme pro Vás připravili kurz Základy relaxačních technik, kde se budeme zabývat různými způsoby uvolnění a zklidnění. Každý si může vybrat pro sebe to nejpřínosnější a můžeme si to užít.

 • Termín: 18.1.2021 on-line/ 25.3.2021 Brno
 • Čas: 09.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8 vyuč. hodin
 • Místo konání: On-line / Ostrava: Dvorní 756/9, Ostrava – Poruba /Brno: Palackého tř. 8, Brno
 • Maximální počet účastníků: 8
 • Lektoři kurzu: PhDr. Jana Zouharová, Ph.D. / PhDr. Sylvie Navarová (Ostrava)
 • Cena kurzu: 2.600 Kč
 • Akreditace: MŠMT DVPP Vstupní informace o relaxačních technikách jako prevence syndromu vyhoření č.j. MSMT-21603/2020-4-454 a partner ŠMR Zvládání stresu: Prevence vyhoření č.j. MSMT-10249/2020-2-393
 • Akreditace MPSV Zvládání stresu: Prevence vyhoření č. A2017/0147-SP/PC/VP

Cíle kurzu

Cílem semináře je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s tzv. Stres managementem, tj. jak stres řídit, jaké jsou důsledky stresu a naučit se technikám prevence vyhoření. Kurz  je postaven na osobním zážitku a prožitku účastníků, praktický nácvik relaxačních metod je střídán teoretickými vstupy a prokládán reflexí a sebereflexí účastníků.

Vzdělávací cíl:

 • poskytnout teoretické a praktické informace k tématu stres využitelné při práci
 • naučit techniky zvládání stresových a problémových situací
 • získat přehled o  možnostech chování v oblasti prevence vyhoření
 • nacvičit si různé způsoby relaxací
 • výměna zkušeností mezi účastníky semináře při zvládání náročných pracovních situací

Obsah

 • stres a relaxace v každodenním životě – mechanismy působení,
 • work-life balance,
 • zakotvení v pěti smyslech,
 • svalové relaxace,
 • dechová cvičení,
 • mozek, jeho schopnost vizualizace a možné využití.

Komu je kurz určen

Program je určen pracovníkům pomáhajících profesí, studentům těchto oborů, pracovníkům HR, manažerům a vedoucím pracovníkům.

Info o lektorovi: PhDr. Jana Zouharová, Ph.D. (Brno) a PhDr. Sylvie Navarová (Ostrava)

Platební a storno podmínky

  Přihláška na kurz

  Pole označená * jsou povinná.