Základy koučování

O kurzu

Zveme Vás na praktický kurz s akreditací MŠMT, na kterém si osvojíte základní principy vedení koučovacího rozhovoru a metodiku koučování sira Johna Whitmorea – GROW. Tento způsob vedení rozhovoru je efektivní strukturou rozhovoru s klienty pro všechny pomáhající profesionály. Inspiraci zde najdou jak manažeři, tak psychologové, sociální pracovníci a pedagogové.

Základy koučování GROW
 • Termín: termín v jednání
 • Čas: 9.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 24 hodin
 • Místo konání: Brno-Královo Pole, Palackého 1644/8
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Akreditace kurzu: MŠMT
 • Lektoři kurzu: PhDr. Jana Zouharová, Ph.D., ECPC
 • Cena kurzu: 6.000 Kč, pro účastníky předchozích kurzů spolku a studenty – samoplátce sleva 10% (do poznámky v přihlášce uveďte předchozí kurz // škola + ročník denního studia)

Cíle kurzu

Hlavním cílem vzdělávacího programu je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s koučováním a tímto přístupem a nabídnout jim tak efektivní techniku uvolňování potenciálu a užitečný komunikační nástroj při řešení problémů.

Po ukončení kurzu budou účastníci schopni:

 • definovat pojem koučování a rozumět jeho principům,
 • vymezit koučink oproti jiným metodám a formám rozvoje/komunikace,
 • efektivně stanovovat dosažitelné a motivující cíle,
 • používat základní techniku koučování podle modelu GROW,
 • využívat princip DUO v komunikaci,
 • aplikovat koučování nebo koučovací přístup ve své praxi.

Obsah

 • Kompetence kouče, etika a etický kodex ICF
 • Východiska a základní principy koučinku – definice, vymezení oproti jiným metodám
 • Komunikace a princip DUO
 • Základy na řešení orientovaného přístupu a rozhovoru
 • Koučovací otázky a práce se škálou – technika kladení koučovacích otázek, škálování v koučování
 • Stanovování cílů v procesu koučování, model SMART
 • Koučování podle modelu GROW

Na kurzu budeme techniku GROW trénovat ve trojicích proto, abyste si z kurzu odnesli praktickou dovednost, se kterou můžete dále pracovat.

Komu je kurz určen

Program je určen pracovníkům pomáhajících profesí, studentům těchto oborů, pracovníkům HR, manažerům a vedoucím pracovníkům.

Info o lektorovi: PhDr. Jana Zouharová, Ph.D., PCC

Platební a storno podmínky

Ze zpětných vazeb účastníků proběhlých kurzů:

„Kurz mne dovedl k zamyšlení se nad užitečnosti tohoto směru. Naučila jsem se základy, které musím trénovat. Učili jsme se zábavnou formou – propojení příjemného s užitečným. Měla jsem radost, že se učím, ale současně si uvědomuji, jak moc je to obsáhlé téma.“

„Děkuji paní doktorce Zouharové za příjemně strávený čas. Odnáším si jiný úhel pohledu na problematiku práce s klienty a doplnění dříve získaných znalostí.“

„Z kurzu si odnáším praktické znalosti (spoustu znalostí), praktické dovednosti získaných v trénincích modelových situací, konkrétní materiály, co mohu dál použít a náměty, jak se v koučování posunout dále včetně literatury.“

„Po akceptování toho, co koučink je (tedy že není manipulací) dokáži metodu ocenit jako velmi užitečnou a odnáším si vizi využití otevřených otázek při práci s klienty a možnost sebekoučinku.“

„Byly to správně strávené dny :o) Trénink byl velmi intenzivní a jsem ráda za reálné příklady a nácviky.“

  Přihláška na kurz

  Pole označená * jsou povinná.