Manažer/ka vlastní kariéry – mapování silných stránek a stanovování akčních kroků

Článek přibližuje naše vystoupení na konferenci Mapování silných stránek pořádané centrum Vzdělávání všem a Jihomoravským krajem v roce 2019 v Brně.

Prezentující: PhDr. Sylvie Navarová, PhDr. Jana Zouharová, Ph.D., CETERAS – Centrum terapeutických služeb a Škola manažerského rozvoje s.r.o.

Anotace

Na workshopu se účastníci naučili pracovat s kreativní technikou Létajícího balónu pro zmapování silných stránek za využití koučovacích otázek a projektivních karet. Pracovali se třemi druhy projektivních a metaforických karet:

·       STAVY k uvědomění si vlastností, schopností a dovedností a kariérního typu dle teorie profesní orientace RIASEC,

·       MOTIVACE A POTŘEB pro zmapování oblasti motivace k práci, hodnot a priorit,

·       OBRAZY k práci s vizí do budoucnosti tak, aby na závěr bylo možné stanovit akční kroky.

Workshop je veden zážitkovou formou. Všechny prezentované techniky si účastníci vyzkoušeli na sobě, protože prožitek je snáze přenositelný do vlastní přímé práce s žáky/klienty.

Úvod

Workshop představil účastníkům kreativní metodu kariérového poradenství vystavěnou na metafoře horkovzdušného balónu za využití projektivních karet. Technika mapuje silné stránky, pracuje s uvědoměním si reality, na kterou klient má a nemá vliv, a konstruuje konkrétní kariérní plán včetně akčních kroků.

Metafora balónu

Klientovi v rámci poradenského rozhovoru (v jeho střední části nebo později, poté, co jsme vyjasnili cíl sezení a spolupráce) nabídneme metaforu balónu a požádáme ho, aby si balón nakreslil. Létající balón se skládá ze 2-3 částí – samotného balónu naplněného teplým vzduchem, koše a příp. pytlů s pískem. Balón je symbolem vlastností, schopností, dovedností, znalostí (celkově kompetencí), prostřednictvím kterých dosahujeme toho, čeho dosáhnout chceme. Při popisu této části balónu vedeme klienta k tomu, aby přemýšlel o věcech, které se mu daří, jsou jeho pozitivními životními faktory, nesou ho výš a dál až tam, kam chce přistát. Koš symbolizuje to, co klient změnit nemůže, nemá na to vliv a s tímto vědomím si to nese životem dále. Pytle s pískem jsou symbolem toho, co klient chce a může změnit, má na změnu vliv.

Projektivní karty jako možnost mapování silných stránek, motivace a vize

Při práci s metaforou balonu, můžeme klientovi přemýšlení usnadnit, a vnést do poradenského procesu kreativní prvek, zapojením karet STAVŮ. Poradce karty rozloží a vyzve klienta (účastníky skupinového KP), aby si vybral 5 karet, které ho vystihují. Ptát se můžeme buď přímo anebo projektivně:

  • Kterých vašich vlastností si ceníte? / Jaké pozitivní vlastnosti má ovečka?
  • V čem jste dobrý? V čem vynikáte? Co byste chtěl umět?
  • Na kterých vlastnostech, schopnostech, dovednostech můžete stavět?
  • Které vlastnosti chcete změnit? / Co by měla ovečka změnit (naučit se)?

Klient přiřazuje jednotlivé karty k daným částem balónu, případně ho poradce vyzve k zápisu důležitých kompetencí do příslušných částí balónu.

Současně s prvním výběrem může poradce provést skríningovou diagnostiku profesně-osobního typu klienta dle J. L. Hollanda (RIASEC).

Příklad projektivních karet STAVY a MOTIVACE A POTŘEBY:

Zdroj: Fotodokumentace CETERAS, z.s.

Metaforu horkovzdušného balónu lze dále dle potřeb klienta rozvíjet a rozšířit ji o práci s motivací. Hnacím motorem naší práce je motivace a naplňování potřeb, v metafoře balónu je to hořák a oheň, který do balónu fouká teplý vzduch. K uvědomění si motivace k práci, která stejně jako horký vzduch zvedne balon ze země, zvedne člověka k pracovním výkonům, můžeme využít karty MOTIVACE A POTŘEBY. Klient si vybírá karty/ motivy, které jsou pro něj v práci důležité a opět je vepisuje do dané části balónu, nebo je do ní skládá. Dále se dá pracovat s jejich hierarchizací apod.

Plánování jako základní manažerská dovednost – časová osa a konkrétní akční kroky

Pokud jsme s klientem v rámci poradenského procesu došli k uvědomění jeho silných stránek (balónu), případných omezení či příležitostem k rozvoji (koš a pytle s pískem) identifikovali jsme i důležité motivy a hodnoty v životě a práci klienta, můžeme ke konkrétnímu plánu využít časovou osu a postupně na ni umisťovat kroky, milníky, které klient musí uskutečnit k tomu, aby se k svému profesnímu cíli dostal. Klienta vedeme k co nejkonkrétnějším formulacím i konkrétnímu časovému určení jednotlivých kroků – milníků na časové ose. Máme-li časovou osu hotovu, vyzveme klienta k definování akčních kroků na nadcházející období a končíme konzultaci. Akční kroky by opět měly být co nejvíce konkrétní, formulované pozitivně a osvědčuje se  využít pro jejich stanovování metodiky SMART (specifické, měřitelné, ambiciózní, reálné a termínované).

Závěrem

Prostřednictvím metafory balónu a projektivních karet můžeme klientům pomoci zmapovat jejich vlastnosti, schopnosti, dovednosti, kompetence, silné stránky a naplánovat si konkrétní kroky do budoucnosti na další kariérní cestě.

Více se můžete dozvědět na našich kurzech koučování a kariérového poradenství. Aktuálně vypsané kurzy sledujte zde: https://ceteras.cz/kurzy-a-vzdelavani/

Více o kartách – metodických pomůckách pro (nejen) kariérové poradce se dozvíte zde: https://ceteras.cz/produkty/