Náš tým

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.

Služby: psychoterapie, hypnóza, koučink, supervize, lektorská činnost

V oblasti psychologického poradenství, diagnostiky a vzdělávání dospělých působím již od roku 2006. Pracuji jako psychoterapeut a hypnoterapeut, kouč a lektor, s klienty pracuji individuální i skupinovou formou. Jsem vedoucím psychologem CETERAS Brno. Při práci využívám konstruktivistický a na řešení orientovaný přístup, neurolingvistické programování, hypnózu aj.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Masarykově univerzitě, složila rigorózní zkoušku i doktorskou zkoušku z oboru psychologie. Mé další vzdělávání: psychoterapeutický výcvik Strategická komunikační psychoterapie a hypnoterapie M. H. Ericksona, výcvik v koučování The Art and Science of Coaching s akreditací Internationl Coach Federation u Erickson College Int., a mnoho dalších.

Od ukončení magisterského studia jsem pracovala jako psycholožka a lektorka, působila jsem také jako vysokoškolský pedagog na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, kde jsem založila a vedla poradenské centrum. V současnosti vedu a řídím projekt Ceteras, mám privátní koučinkovou a psychologickou praxi, externě spolupracuji s brněnskými vysokými školami. Jsem autorkou více než dvaceti odborných článků a konferenčních příspěvků z oblasti vzdělávání, psychologie a poradenství. Jsem členem České asociace pro psychoterapii.

Více najdete v CV zde.

Telefon: 777649878

E-mail: info@ceteras.cz

PhDr. Sylvie Navarová

Služby: psychoterapie, hypnóza, supervize, koučink, kariérové poradenství, lektorská činnost

Jsem vedoucí psycholog CETERAS Ostrava. Působím jako poradenský psycholog, psychoterapeut a hypnoterapeut od roku 2005. Ke každému klientovi přistupuji velmi individuálně a způsob psychologické práce volím ve spolupráci s ním tak, aby byl užitečný a vedl k dobrému výsledku. Využívám zejména na řešení zaměřený přístup práce s klientem, hypnózu a prvky prožitkových terapií. Mým mottem je: „Všechna řešení nosíme v sobě“ a baví mne řešení s klienty objevovat. V letech 1996-2005 jsem působila v oblasti psychologie práce a personalistiky a kariérovému poradenství se věnuji stále. Mé projekty Kariérový koučink do škol a poradenský program „Jsem na křižovatce a mám možnost volby“ byly oceněny Národní cenou kariérového poradenství (2013, 2015). Pro výběrová řízení i nadále vytvářím psychodiagnostické rozbory osobnosti a profesní profily uchazečů. Vedu zážitkové kurzy o Hypnóze, Stress managementu, Sebepoznání, Kariérovém poradenství a koučování či 203 hodinový výcvik v koučování INTECO – Integrativní kouč a podpůrné skupiny pro jednotlivce a páry, např. pro rodiče děti s ADHD, PAS. Pomáhajícím profesionálům poskytuji systemické a expertní supervize.

Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci, jednooborovou psychologii, složila rigorózní zkoušku z psychologie (PhDr.). Dále jsem vystudovala obor personální management (Bc.) tamtéž. Mé další vzdělávání: psychoterapeutický 800 hodinový výcvik Strategická komunikační psychoterapie a hypnoterapie M. H. Ericksona, kurz klasické hypnózy v Kroměříži u Prof. Stanislava Kratochvíla (I. a II.,celkem 80 hod.), rozšířený 500 hodinový výcvik Systemické koučování a supervize INSTITUTu S&K HERMÉS Praha, výcvik prevence školního násilí PROFKREATIS Bratislava, a mnohé další. Jsem členem České asociace pro psychoterapii a Asociace integrativních koučů. Publikuji příspěvky z poradenské, terapeutické a koučovací praxe a aktivně vystupuji na konferencích.

Další informace o mne vč. autorských článků naleznete zde.

Telefon: 605214849

E-mail: ostrava@ceteras.cz

Ing. Alena Šuleřová

Finanční manažerka CETERAS – Centra terapeutických služeb a hlavní koordinátorka akcí.

E-mail: koordinace@ceteras.cz

Telefon: 602544391

PhDr. Ing. Jan Pokluda

Služby: psychoterapie, hypnóza, kariérové poradenství, internetové poradenství

Působím jako psycholog CETERAS Brno. Při práci s klienty vycházím z postmoderních terapeutických směrů, také pracuji s hypnózou. Nabízím pomoc při řešení náročných životních situací či problémů a také podporu v rámci osobnostního a kariérního rozvoje. Mám zkušenosti například s mladými lidmi s psychotickou zkušeností, s lidmi se závislostmi, kariérním poradenstvím nebo s prací s dětmi. Na své práci vnímám jako velké privilegium možnost nahlédnout a vstoupit do životních příběhů druhých lidí a této možnosti si velmi vážím. Pracuji pod supervizí zkušenějších kolegů.

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a jsem v komplexním psychoterapeutickém výcviku Hermés Solutions Training. Absolvoval jsem množství praxí, stáží a workshopů. V řadě organizací jsem působil jako dobrovolník.

V současné době pracuji jako psychoterapeut a psycholog v Terapeutickém centru v Jihomoravském kraji (Podané ruce o.p.s.). Také pracuji v Internetové poradně Katedry psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Dělám si akreditovaný kurz „Psycholog ve zdravotnictví“. Pracoval jsem ve Sdružení Práh, které se zaměřuje na pomoc lidem s duševním onemocněním. Baví mě četba psychologických knih. Získané poznatky rád zpracovávám do podoby popularizačních textů, což v poslední době provádím především prostřednictvím časopisu PsychoLogOn, ve kterém jsem členem redakční rady.

Více se o mně dozvíte v mém profesním CV, které naleznete zde.

E-mail: pokluda@ceteras.cz

PhDr. Magdalena Nováková

Služby: dopravně-psychologické vyšetření, Brno

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci
v letech 1990 – 1994. Rigorózní zkoušku z pedagogické psychologie jsem složila v roce 2001.
Po ukončení vysokoškolského studia jsem pracovala jako psycholog v bezpečnostních složkách,
v současné době působím jako privátní psycholog, psychoterapeut a kouč. Jsem akreditovaným
dopravním psychologem a zajišťuji pro firmu CETERAS dopravně psychologická školení a
psychodiagnostiku.

Mgr. Helena Vrzalová

Služby: dopravně-psychologické vyšetření, Ostrava

Studovala psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracovala 9 let na pozici vojenský
psycholog, kde se podílela na přípravě vojáků do zahraničních operací, prováděla lektorskou činnost
v oblasti prevence rizikového chování a v oblasti psychologické přípravy. Je spoluzakladatelkou
Projektu Komise pro rodinu, sloužící k podpoře vojáků a jejich rodin především v době odloučení.
Realizovala výběry osob včetně zpracování metodik výběru osob u jednotek AČR.
V programech celoživotního vzdělávání absolvovala kurz Dopravní psycholog u Univerzity Karlovy
v Praze (2012) a kurz Lektor prevence sociálně nežádoucích jevů u Univerzity obrany v Brně (2013). Je
absolventkou výcviku Integrativní kouč u Školy manažerského rozvoje s. r. o. v Ostravě (2016) a
dalších kurzů zaměřených na koučování a osobnostní rozvoj. Ve vzdělávacím centru Remedium Praha
absolvovala akreditované kurzy Základní krizová intervence (2009) a Pokračující krizová intervence
tváří v tvář (2017).
Od roku 2018 působí v soukromé praxi – Psychologické poradenství, diagnostika a koučink
v Tovačově. Je dobrovolníkem a partnerem ve Spolku VLČÍ MÁKY.

 

Psychoterapie a hypnóza v Praze

V Praze spolupracujeme s Psychoterapeutickou klinikou HERMÉS, jejíž primářem je MUDr. František Matuška, psychiatr, psychoterapeut, supervizor a lektor.

Adresa: Ctiradova 10, Praha 4 – Nusle

Kontakt pro objednání: +420 731 455 511 (kancelář), info@hermesgroup.cz

MUDr. František Matuška je garantem a lektorem kurzů Psychiatrické minimum a Rozhovor – nástroj pomoci, které realizujeme v Brně a Ostravě. Jako psychiatr je odborníkem na lidskou psychiku a současně vzdělává psychoterapeuty v systemických a hypnoterapeutických postupech práce s klienty. Mezi nejznámější produkty HERMÉS patří HERMÉS SOLUTIONS TRAINING.