PhDr. Ing. Jan Pokluda

Služby: psychoterapie, hypnóza, kariérové poradenství, internetové poradenství

Působím jako psycholog CETERAS Brno. Při práci s klienty vycházím z postmoderních terapeutických směrů, také pracuji s hypnózou. Nabízím pomoc při řešení náročných životních situací či problémů a také podporu v rámci osobnostního a kariérního rozvoje. Mám zkušenosti například s mladými lidmi s psychotickou zkušeností, s lidmi se závislostmi, kariérním poradenstvím nebo s prací s dětmi. Na své práci vnímám jako velké privilegium možnost nahlédnout a vstoupit do životních příběhů druhých lidí a této možnosti si velmi vážím. Pracuji pod supervizí zkušenějších kolegů.

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a jsem v komplexním psychoterapeutickém výcviku Hermés Solutions Training. Absolvoval jsem množství praxí, stáží a workshopů. V řadě organizací jsem působil jako dobrovolník.

V současné době pracuji jako psychoterapeut a psycholog v Terapeutickém centru v Jihomoravském kraji (Podané ruce o.p.s.). Také pracuji v Internetové poradně Katedry psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Dělám si akreditovaný kurz „Psycholog ve zdravotnictví“. Pracoval jsem ve Sdružení Práh, které se zaměřuje na pomoc lidem s duševním onemocněním. Baví mě četba psychologických knih. Získané poznatky rád zpracovávám do podoby popularizačních textů, což v poslední době provádím především prostřednictvím časopisu PsychoLogOn, ve kterém jsem členem redakční rady.

Více se o mně dozvíte v mém profesním CV, které naleznete zde.

E-mail: pokluda@ceteras.cz