Mgr. Helena Vrzalová

Služby: dopravně-psychologické vyšetření, Ostrava

Studovala psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracovala 9 let na pozici vojenský
psycholog, kde se podílela na přípravě vojáků do zahraničních operací, prováděla lektorskou činnost
v oblasti prevence rizikového chování a v oblasti psychologické přípravy. Je spoluzakladatelkou
Projektu Komise pro rodinu, sloužící k podpoře vojáků a jejich rodin především v době odloučení.
Realizovala výběry osob včetně zpracování metodik výběru osob u jednotek AČR.
V programech celoživotního vzdělávání absolvovala kurz Dopravní psycholog u Univerzity Karlovy
v Praze (2012) a kurz Lektor prevence sociálně nežádoucích jevů u Univerzity obrany v Brně (2013). Je
absolventkou výcviku Integrativní kouč u Školy manažerského rozvoje s. r. o. v Ostravě (2016) a
dalších kurzů zaměřených na koučování a osobnostní rozvoj. Ve vzdělávacím centru Remedium Praha
absolvovala akreditované kurzy Základní krizová intervence (2009) a Pokračující krizová intervence
tváří v tvář (2017).
Od roku 2018 působí v soukromé praxi – Psychologické poradenství, diagnostika a koučink
v Tovačově. Je dobrovolníkem a partnerem ve Spolku VLČÍ MÁKY.