Neuro-vývojová stimulace

Co je to neuro-vývojová stimulace?

Neuro-vývojová stimulace (NVS) je cvičební program, jehož cílem je inhibovat (rušit) přetrvávající primární reflexy. Primární reflexy (např. Mooruův, tonicko-šíjový reflex a další) jsou pohybové reakce, které nedokážeme kontrolovat svojí vůlí a které by měly v průběhu vývoje dítěte odeznít a být nahrazeny vyspělejšími mozkovými funkcemi. Pokud včas neodezní, mohou v pozdějším věku způsobovat nejrůznější problémy – především specifické poruchy učení, ADHD, ADD, dyspraxii a další. 

Diagnostika a cvičení neuro-vývojové stimulace je založena na jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy. Tím dáváme mozku druhou šanci, aby se postupně naučil správně kontrolovat fungování těla. Cvičení probíhá na principu záměrného vyvolávání primárního reflexu. Primární reflexy jsou ovlivnitelné a při záměrném a častém opakování reakce uhasne.  Cvičení je vhodné pro děti od 5 let.

Jak to probíhá?

Na první konzultaci provedeme vstupní vyšetření, jehož součástí je anamnéza dítěte a diagnostika přetrvávajících primárních reflexů. Máte-li doporučení z neurologie či od psychologa, speciálního pedagoga apod., můžete je vzít s sebou. Pokud je nemáte, nic se neděje, nejsou nutná.

Toto vstupní vyšetření trvá 1,5 – 2 hodiny. Na základě výsledků diagnostiky navrhneme konkrétní cvičební plán, podle kterého následně s dítětem doma cvičíte (všechny cviky Vám předvedeme, dítě si je vyzkouší pod dohledem, někdy využíváme i metodická videa pro kontrolu správného provádění cviků).

Cvičí se denně, cvičení trvá přibližně 10 minut a skládá se obvykle ze 4 cviků. Celý program trvá 6-12 měsíců.

Následně docházíte s dítětem na kontrolní vyšetření, v rámci kterých monitorujeme posun ve cvičení, přidáváme a obměňujeme jednotlivé cviky podle toho, jak je dítě zvládá. Tato kontrolní sezení probíhají obvykle cca 1 x za měsíc, vždy ale vycházíme z pokroků a potřeb dítěte.

Jaká je cena?

Vstupní vyšetření (anamnéza a diagnostika – cca 1,5 hodiny): 1800,-
Vstupní vyšetření (anamnéza, diagnostika) s nastavením cvičebního programu – cca 2 hodiny: 2000,-
Kontrolní vyšetření (cca 1 hodina) – cca 1x za měsíc: 900,-

Chcete se objednat?

Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

E-mail: skotakova@ceteras.cz

Telefon: 607 619 689

Ing. Kateřina Kadlecová

E-mail: kadlecova@ceteras.cz

Telefon: 605 722 132

PhDr. Tereza Možná

Specializace: děti s poruchou autistického spektra

E-mail: mozna@ceteras.cz

Telefon: 608 213 093