O nás. Proč si vybrat právě nás?

  • Jsme tým lidí, kteří nabízí profesionální a vstřícný přístup, naše práce nás baví, naplňuje a vidíme v ní smysl.
  • V oblasti, kterou se zabýváme máme všichni odpovídající vzdělání a dlouholetou praxi.
  • Své vzdělání si pravidelně dále doplňujeme, při své práci využíváme supervize.
  • Individuální služby přizpůsobujeme maximálně potřebám klienta, nabízíme bezpečný prostor pro sdílení, řešení a změnu.
  • Kurzy, které pořádáme jsou praktické, interaktivní, probíhají v malých skupinkách (max. 12 osob, obvykle však méně), nabízí tak dostatečný prostor pro nácvik všech dovedností i diskusi o aplikaci poznatků do praxe účastníků.
  • Kurzy i ostatní služby Vám rádi připravíme také přímo pro Vaši organizaci „na klíč“. 

PhDr.
Jana Zouharová, Ph.D.

Psychologické poradenství, psychoterapie, hypnóza, koučink, supervize, lektorská činnost

V oblasti psychologického poradenství, diagnostiky a vzdělávání dospělých působím již od roku 2006. Pracuji jako psychoterapeut a hypnoterapeut, kouč, supervizor a lektor, s klienty pracuji individuální i skupinovou formou. Jsem majitelkou a vedoucím psychologem CETERAS. Při práci využívám konstruktivistický a na řešení orientovaný přístup, neurolingvistické programování, hypnózu aj.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Masarykově univerzitě, složila rigorózní zkoušku i doktorskou zkoušku z oboru psychologie. Mé další vzdělávání: psychoterapeutický výcvik Strategická komunikační psychoterapie a hypnoterapie M. H. Ericksona, výcvik v koučování The Art and Science of Coaching s akreditací Internationl Coach Federation u Erickson College Int., a mnoho dalších.

Působím jako lektorka komplexního psychoterapeutického výcviku, jsem spoluautorkou dlouhodobého výcviku v koučování. Externě spolupracuji s brněnskými vysokými školami. Jsem autorkou více než dvaceti odborných článků a konferenčních příspěvků z oblasti vzdělávání, psychologie a poradenství. V minulosti jsem působila také jako vysokoškolský pedagog na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, kde jsem založila a vedla poradenské centrum. 

Jsem členem České asociace pro psychoterapii.

Více najdete v CV zde.

E-mail: info@ceteras.cz

Telefon: +420 777 649 878

PhDr. Ing.
Jan Pokluda

Psychologické poradenství, psychoterapie, hypnóza.

Působím jako psycholog CETERAS Brno. Při práci s klienty vycházím z postmoderních terapeutických směrů, také pracuji s hypnózou. Nabízím pomoc při řešení náročných životních situací či problémů a také podporu v rámci osobnostního a kariérního rozvoje. Mám zkušenosti například s mladými lidmi s psychotickou zkušeností, s lidmi se závislostmi, kariérním poradenstvím nebo s prací s dětmi. Na své práci vnímám jako velké privilegium možnost nahlédnout a vstoupit do životních příběhů druhých lidí a této možnosti si velmi vážím. Pracuji pod supervizí zkušenějších kolegů.

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a jsem absolventem komplexního psychoterapeutického výcviku Hermés Solutions Training. Absolvoval jsem množství praxí, stáží a workshopů. V řadě organizací jsem působil jako dobrovolník.

V současné době pracuji jako psychoterapeut a psycholog v Terapeutickém centru v Jihomoravském kraji (Podané ruce o.p.s.). Pracoval jsem v Internetové poradně Katedry psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a také ve Sdružení Práh, které se zaměřuje na pomoc lidem s duševním onemocněním. Absolvoval jsem akreditovaný kurz „Psycholog ve zdravotnictví“

E-mail: pokluda@ceteras.cz

Telefon: +420 775 320 435

PhDr.
Magdalena Nováková

Dopravně-psychologické vyšetření.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci v letech 1990 – 1994. Rigorózní zkoušku z pedagogické psychologie jsem složila v roce 2001. Po ukončení vysokoškolského studia jsem pracovala jako psycholog v bezpečnostních složkách, v současné době působím jako privátní psycholog, psychoterapeut a kouč. Jsem akreditovaným dopravním psychologem a pro Centrum CETERAS zajišťuji dopravně psychologická školení a psychodiagnostiku.

E-mail: info@ceteras.cz

Telefon: +420 777 649 878

Mgr.
Alena Skotáková, Ph.D.

Neuro-vývojová stimulace, lektorská činnost.

V CETERAS Brno vedu odborné kurzy Pohybové gramotnosti a inhibice primárních reflexů a nabízím individuální práci zejména s dětmi ale i dospělými – program Neuro-vývojové stimulace.

Vycházím zejména z konceptu Neuro-vývojové stimulace Marji Volemannové, u které jsem absolvovala školení a kurzy. A také z dlouhodobého zkoumání primárních reflexů na FSpS Masarykovy univerzity. Již několik let se věnuji  individuální práci s dětmi s různými potížemi – ADHD, specifické poruchy učení, děti s PAS.

Pracuji na Katedře gymnastiky a úpolů Fakulty sportovních studií na MU jako odborný asistent. Zabývám se gymnastikou, tancem, ale také se zaměřuji na osoby s postižením, zejména potom na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, a to nejen ve výuce, ale také v rámci inovačních a výzkumných projektů.  U svých studentů se snažím o interpretaci pohybu s přesahem, kde vnímám pohyb a tělo jinak, něž jen jako nástroj k podání výkonu. Ve zbylém čase se v posledních deseti letech věnuji józe, která mi přirostla k srdci nejen proto, že, jak některé prameny uvádějí, vznikla proměnou tance boha Šivy. Všechny mé aktivity propojuje problematika pohybové gramotnosti a inhibice primárních reflexů při potížích zejména u žáků se specifickými poruchami učení.

E-mail: skotakova@ceteras.cz

Telefon: +420 607 619 689

Mgr. et Mgr.
Petra Mařádková

Lektorská a tvůrčí činnost.

Jsem lektorka, psycholožka, pedagožka a koučka. V CETERAS vedu kurzy zaměřené na práci s dětmi a dospívajícími a jsem spoluautorkou kurzu Kreativní koučování dětí. Věnuji se psychologickému poradenství a životnímu a kariérovému koučování. Jako lektorka zprostředkovává účastníkům svých workshopů zážitkovou formou témata týkající nejen komunikace a emoční inteligence, ale také metodologie koučování. Velkou inspirací pro mne samotnou byl výcvik v integrativním koučinku a finský výcvik v koučování dětí Kids´Skills. V současnosti mimo jiné působím v ostravské Školičce u lesa, kde nabízím psychologické poradenství v oblasti dětské a vývojové psychologie. Působím také jako mentorka ve školství, lektorka DVPP a své zkušenosti předávám i studentům učitelství v rámci výuky na Ostravské univerzitě.

Mgr.
Filip Hajna

Lektorská činnost.

S CETERAS Brno spolupracuji jako lektor kurzů Krizové intervence, Práce s agresí, vztekem a naštvaností a Vedení asistovaného kontaktu. Vystudoval jsem Univerzitu. J. E. Purkyně v Ústí na Labem. Pracuji jako vedoucí krizové ambulance. V minulosti jsem vedl krizová lůžka, mám zkušenosti s dospělými i dětmi v sociálně vyloučených lokalitách. Jsem kandidátní člen České asociace pro psychoterapii a místopředseda v asociaci Klub poskytovatelů sociálních služeb a pomáhajících profesí ČMA. Provádím asistované kontakty a zaměřuji se hlavně na práci s obtížnými rozvodovými systémy a kontexty domácího násilí. Absolvoval dvouletý výcvik v krizové intervenci a pětiletý komplexní psychoterapeutický výcvik s akreditací pro zdravotnictví.

Mgr.
Lenka Ottová

Lektorská činnost.

V CETERAS vedu kurzy Krizové intervence a  a Práce s traumatizovaným klintem. Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci. Krizové intervenci se věnuji více jak patnáct let. Začínala jsem jako konzultant na Lince bezpečí a po roce nastoupila na místo intervizora – vedoucího směny. V současné době pracuji na Lince bezpečí na krizovém chatu, v e-mailové poradně a jako jako lektor projektu „Linka bezpečí ve vaší třídě“ a zároveň lektor akreditovaných výcviků  (např. akreditovaného výcviku chatové krizové, výcviku TKI, práce s emocemi apod.)  Šest let jsem pracovala také jako  intervizor a konzultant krizové linky EDA určené rodičům, blízkým a odborníkům, kterých se týká téma péče o dítě se závažnou diagnózou. Jako lektor působím na školách, ve firmách a všude tam, kde je třeba zvládat krizovou komunikaci. V současné době jsem pátým rokem v komplexním psychoterapeutickém výcviku Hermés Solutions Training a věnuji se vlastní praxi, kde se specializuji na práci s traumatem a pomoc v akutní krizi. 

Mgr.
Zdenka Štefanidesová

Lektorská činnost.

S CETERAS Brno spolupracuji jako lektorka kurzů zaměřených na attachment a práci s dětmi s narušenou vztahovou vazbou. Vystudovala jsem Filozofickou fakultu UP v Olomouci  a šestisemestrální studium Arteterapie na UK v Praze. Při lektorování pedagogických a sociálních pracovníků, pěstounských nebo rodičovských skupin vycházím ze své dlouholeté praxe ve školství a ze zkušeností ze sociální sféry. Absolvovala jsem víceletý vzdělávací program „Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči“, pětiletý psychoterapeutický výcvik a v roce 2018 v ČR první speciální výcvik v terapii poruch vztahové vazby pod vedením zahraničních lektorů a v této oblasti také sama působím. Na podzim roku 2020 jsem ukončila dlouhodobé vzdělávání u organizace ČOSIV zaměřené na podporu vzdělávání dětí s problémy v chování a aktuálně jsem ukončila dlouhodobé vzdělávání u organizace ČOSIV a norského partnera kliniky Østbytunet na téma How to reduce challenging behavior at schools in context of child trauma experience. Nejnovější získané poznatky z výše uvedených výcviků se snažím předávat především prostřednictvím praktických prožitkových aktivit při vzdělávacích akcích pro odbornou i laickou veřejnost.